Translate

середа, 30 грудня 2015 р.

З Новим роком!
Дорогі друзі, з Новим роком! З Новим щастям! Нехай рік принесе удачу в справах, а в сім'ю - достаток, мир і спокій. Нехай здійсняться найзаповітніші мрії. Любові, здоров'я та радості! Побільше посмішок і веселого настрою! Традиційно від нового року ми очікуємо великих змін. Так нехай ці зміни виявляться яскравими, барвистими і трохи казковими!

субота, 19 грудня 2015 р.

Україна запропонувала кримчанам скористатися послугами електронного уряду
Державне агентство з питань електронного управління України ввело серію онлайн послуг, якими можуть скористатися і громадяни окупованого Криму. Про це повідомляється на сайті Представництва Президента України в АР Крим.

Зокрема, на порталі "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" кримчани можуть записатися на прийом до відділень РАГС на материковій частині України, задати питання в онлайн режимі фахівцям, а також подати заявку на реєстрацію

На порталі "Кабінет електронних сервісів" можна поспілкуватися з державними чиновниками в режимі відеоконференції. Тут також представлена ​​система пошуку законодавчих документів, база шаблонів документів (договори, заяви, інші юридичні документи).

У мережі можна отримати послуги судового характеру. Зокрема, на порталі "Судова влада України" доступна інформація щодо стану розгляду судових справ, є можливість відправки процесуальних документів електронною поштою учасникам судового процесу і судових повісток.

Кримчани також отримали доступ до електронної торгівлі - аукціонам на продаж арештованого майна на порталі  "Система електронних торгів арештованим майном" (СЕТАМ).

Жителі окупованого півострова можуть отримати виписку про реєстрацію земельних ділянок через Публічну кадастрову палату, яка розміщена на офіційному сайті Госгеокадастра.

четвер, 17 грудня 2015 р.

Інформаційна робота з переселенцями в міському центрі зайнятості 

В рамках співпраці з Чернігівським міським центром зайнятості, в його приміщенні 17 грудня відбулась чергова зустріч з вимушеними переселенцями.

 Під час заходу провідний бібліотекар відділу  документів з економічних та технічних наук Оксана Плаунова презентувала довідник для переселенців "Інформація для внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій. Адресні ресурси міста Чернігова".

Присутні дізнались про безкоштовні послуги, які вони можуть отримати в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка. Також вимушені переселенці були запрошені приймати участь у заходах  проекту  "Інформаційна допомога внутрішньо переміщеним особам – запорука соціальної адаптації".

Вікторія Примак -провідний бібліотекар відділу документів суспільних та гуманітарних наук,  дала інформацію про безкоштовні консультації юристів та розповіла про роботу Центру правової інформації, який діє на базі нашої бібліотеки.


Переселенці  цікавились творчими майстер-класами, умовами роботи курсів комп'ютерної грамотності,  та безкоштовними консультаціями юристів.


середа, 9 грудня 2015 р.

Виставка "Стратегія управління конкурентоспроможністю підприємства"


Література:

1. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. / С. М. Клименко [та ін.] ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К.: КНЕУ, 2009. - 515 с.

2. Балабанова Л. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. В. Балабанова, Г. В. Кривенко, І. В. Балабанова ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - К.: Професіонал, 2009. - 253 с.

3. Череп А. В. Стратегічне планування і управління: навч. посіб. / А. В. Череп, А. В. Сучков. - К.: Кондор, 2011. - 333 с.

4. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: кредитно-модульний курс: навч. посіб. / [Сіваченко І. Ю. та ін.] ; за ред. Сіваченка І. Ю., Козака Ю. Г., Логвінової Н. С. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 311 с.

5. Сладкевич В. П. Стратегічний менеджмент організацій: підруч. для вищ. навч. закл. / В. П. Сладкевич. - К.: Персонал, 2008. - 493 с.

6. Сумець О. М. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. М. Сумець, М. І. Бондаренко. - К.: "Хай-Тек-Прес", 2010. - 237 с.

7. Кузьмін О. Є. Економічна діагностика: навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. - К.: Знання, 2012. - 298 с.


8. Балабанова Л. В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського. - К.: Професіонал, 2006. - 443 с.

9. Благодир Л. М. Конкуренція як системний фактор функціонування ринкової економіки / Л. М. Благодир, Л. С. Філатова // Проблеми науки. - 2015. - № 4-5. - с. 21-26

10. Мельник Ю. М. Соціальна складова інтегрованої системи управління конкурентоспроможністю підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2015. - № 1. - 59-63

середа, 2 грудня 2015 р.

Виставка "Політика модернізації транспорту України"

Література:
 1. Волік В. В. Державна політика в галузі міського транспорту: правові засади формування та реалізації: монографія / В. В. Волік ; Донец. юрид. ін-т МВС України. - Кривий Ріг: Кальміус, 2014. - 373 с.

2. Аксьонов І. М. Теоретичні й практичні аспекти маркетингу транспортних послуг: навч. посіб. / І. М. Аксьонов, В. І. Копитко ; Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. В. Лазаряна. - Львів: "Новий Світ-2000", 2012. - 336 с.

3. Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України у післякризовий період: аналіт. допов. / [Д. К. Прейгер, О. В. Собкевич, О. Ю. Ємельянова] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2012. - 112 с.

4. Основи економіки транспорту: підручник /Нац. авіац. ун-т ; [авт. кол.: В. І. Щелкунов та ін.] ; під ред.: В. І. Щелкунова, Ю. Ф. Кулаєва. - К.: Кондор, 2011. - 391 с.

5. Яцьківський Л. Ю. Загальний курс транспорту: навч. посіб. для студ. напряму "Транспортні технології" вищ. навч. закл. Кн. 2 / Л. Ю. Яцківський, Д. В. Зеркалов ; Нац. трансп. ун-т. - К.: Арістей, 2007. - 503 с.

 6. Транспортне право України: навч. посіб. / [Е. Ф. Демський та ін.] ; Ун-т економіки та права "КРОК". - К.: Атіка, 2008. - 290 с.

7. Сокур І. М. Транспортна логістика: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. М. Сокур, Л. М. Сокур, В. В. Герасимчук. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 220 с.

8. Тимовський О. А. Основи автотранспортного права: екзаменують ДАІ та дорога : навч. посіб. / О. А. Тимовський, В. Б. Нестеренко. - К.: Арій, 2008. - 252 с.

9. Марінцева К. В. Пасажирські перевезення: підручник / К. В. Марінцева. - К.: НАУ-друк, 2009. - 226 с.

10. Безуглий А. О. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності розподілу фінансових ресурсів в дорожньому господарстві: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / А.О. Безуглий ; Нац. трансп. ун-т. - К., 2015. - 20 с.

понеділок, 30 листопада 2015 р.

Традиційна зустріч з вимушеними переселенцями
Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека продовжує співпрацю з міським центром зайнятості.  30 листопада відбулась там чергова зустріч з вимушеними переселенцями.

 На зустрічі працівник відділу  документів з економічних та технічних наук Оксана Плаунова презентувала довідник для переселенців "Інформація для внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій. Адресні ресурси міста Чернігова".

Присутні дізнались про безкоштовні послуги, які вони можуть отримати в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка. Також вимушені переселенці були запрошені приймати участь у заходах нового проекту  "Інформаційна допомога внутрішньо переміщеним особам – запорука соціальної адаптації".

Провідний бібліотекар відділу документів суспільних та гуманітарних наук Вікторія Примак розповіла про роботу Центру правової інформації, який діє на базі бібліотеки. 

Переселенці активно цікавились умовами роботи курсів комп'ютерної грамотності, творчими майстер-класами та безкоштовними консультаціями юристів. 


пʼятниця, 27 листопада 2015 р.

Виставка "Глобалізація економіки України: європейський інтегрований простір"

Література:

1. Національна економіка: : підруч. для вищ. навч. закл. / [П. В. Круш та ін.] ; за ред. П. В. Круша. - 3-тє вид. - К.: Каравела, 2011. - 448 с.

2. Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. В. Кордон. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 172 с.

 3. Сиденко В. Р. Глобализация - европейская интеграция - экономическое развитие: украинская модель: в 2-х т. Т. 2 Европейская интеграция и экономическое развитие / В. Р. Сиденко. - К.: Феникс, 2011. - 448 с.

4. Буряк П. Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало. - К.: Хай-Тек-Прес, 2008. - 352 с.

5. Шамбровський Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу: навч. посіб. / Г. О. Шамбровський. - К.: Знання, 2011. - 187 с.

6. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп. / [С. О. Біла та ін.] / - К.: НІСД, 2011. - 80 с.

7. Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки: аналіт. доп./[А. П. Павлюк та ін. ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2012. - 97 с.

8. Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності: аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.]. - К.: НІСД, 2013. - 120 с.

9.  Черніков Д. О. Модернізація системи державної підтримки суб'єктів господарювання в Україні: аналіт. доп. / О. Д. Черніков ; за ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2013. - 48 с.

10.  Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації: аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.]. - К.: НІСД, 2012. - 144 с.

четвер, 26 листопада 2015 р.

Виставка "Математичні моделі управлінських рішень"

Література:

1. Менеджмент: навч. посіб. / Г. Є. Мошек [та ін.] ; заг. ред. Г. Є. Мошека ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Вид. 2-ге, допов., перероб. - К.: Ліра-К, 2015 . - 548 с.

2. Приймак В. М. Прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / В. М. Приймак. - К.: Атіка, 2008. - 240 с.

3. Катренко А. В. Прийняття рішень: теорія та практика: підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник ; за наук. ред. В. В. Пасічника. - Львів: "Новий Світ-2000", 2013. - 447 с.

4. Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень: підруч. для вищ. навч. закл. /І. Б. Гевко. - К.: Кондор, 2009. - 187 с.

5. Економіко-математичне моделювання: навч. посіб. / [Т. С. Клебанова та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т. - Харків: ІНЖЕК, 2010. - 352 с.

6. Системи підтримки прийняття рішень: навч. посіб. / [О. І. Пушкар та ін.]; Харків.нац.екон. ун-т. - Харків: ІНЖЕК, 2006. - 304 с.

7. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [Л. І. Донець та ін.] ; за заг. ред. Л. І. Донець. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 472 с.

8. Лубенець С. В. Моделі і методи прийняття  рішень в аналізі та аудиті: навч. посіб. / Лубенець С. В. - Львів: "Магнолія - 2006", 2010. - 261 с.

9. Математичні методи і моделі ринкової економіки: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [Т. С. Клебанова та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т. - Харків.: ІНЖЕК, 2010. - 456 с.

10. Яркіна Н. М. Економіка підприємства: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Н. М. Яркіна ; Керчен. держ. морс. технол. ун-т. - К.: Ліра-К, 2015. - 498 с.

вівторок, 24 листопада 2015 р.

Тренінг для вимушених переселенців "Основи бізнесу. Як стати успішним підприємцем"

19 листопада в Чернігівській ОУНБ ім В. Г. Короленка відбувся тренінг для внутрішньо переміщених осіб  "Основи бізнесу. Як стати успішним підприємцем". Тренінг провела заступник генерального директора "Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернігівській області” Дудчина Анна Вячеславівна.

 Під час тренінгу слухачі отримали інформацію з таких тем: пріоритетні напрямки підприємницької діяльності, пошук та аналіз бізнес-ідеї, законодавчі аспекти реєстрації підприємницької діяльності, організація та психологія управління бізнесом, основи конкурентоспроможності. Також вимушені переселенці отримали індивідуальні консультації з питань вибору бізнес-ідеї та складання бізнес-плану.

 На тренінгу також була присутня Людмила Віталіївна Нікольська - начальник відділу взаємодії з роботодавцями Чернігівського міського центру зайнятості. Вона презентувала присутнім послуги центру зайнятості, шляхи працевлаштування, розповіла про особливості надання допомоги для організації підприємницької діяльності.

У всіх залишилися дуже позитивні враження від зустрічі. Вимушені переселенці довго не відпускали тренерів-лекторів та задавали їм безліч запитань.


понеділок, 23 листопада 2015 р.

Бібліотека - традиційне місце зустрічі для вимушених переселенців

21 листопада бібліотека знову гостинно приймала вимушених переселенців. Цього разу в відділі документів з економічних та технічних наук у них була зустріч із запрошеним з Києва лікарем вищої категорії, валеологом Бойко Павлом Петровичем.

 У рамках акції для переселенців була проведена лекція-бесіда про те, як використовувати сучасні методи лікування, оздоровлення і зцілення не вдаючись до хімічних фармацевтичних препаратів.

 Всі залишилися дуже задоволені зустріччю. Вимушені переселенці отримали консультацію лікаря-валеолога та за його рекомендацією  підібрали собі  препарати для оздоровлення.


субота, 21 листопада 2015 р.

Семінар у Луцьку "Миротворення в Україні: роль жінок"

В рамках проекту “Миротворення в Україні: роль жінок”, яку здійснюють Всеукраїнська жіноча громадська організація «Спілка жінок України» та Посольство Великої Британії в Україні, с 16 по 18 листопада відбулась поїздка жінок Чернігівської області на семінар  в місто Луцьк.
 Мета проекту – започаткувати діалог між жінками з різних регіонів країни та створити майданчик для обговорення перспектив та наболілих проблем.

Серед жінок, які приїхали на Волинь — лікарі, вчителі, бібліотекарі, волонтери і громадські активісти. Жіночі делегації були з Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Чернігівської, Київської та Житомирської областей.

Протягом двох днів жінки-миротворці обговорювали війну, шукали шляхи примирення, думали, яким чином саме українські жінки можуть допомогти припинити війну на Донбасі. Одноголосно дійшли висновку, що величезний вклад в процес миротворення вносять жінки-волонтери, які допомагають українській армії. Що взаєморозуміння між сходом і заходом України можна досягти лише спілкуванням – через поширення культури, роботу з дітьми, з переселенцями.

Під час робочої сесії семінару "Діалог як база для побудови довіри та миру" своїм досвідом роботи з переселенцями поділилась провідний бібліотекар Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім В. Г. Короленка Оксана Плаунова. Вона розповіла присутнім про проект "Інформаційна допомога внутрішньо переміщеним особам – запорука соціальної адаптації", який реалізується ініціативною групою "Небайдужі бібліотекарі" на базі Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Короленка за підтримки громадської організації "Чернігівське обласне відділення УБА", за адміністрування громадської організації "МАРТ" у рамках проекту "Українська регіональна платформа громадських ініціатив", що підтримується Європейською комісією.
Проект “Миротворення в Україні: роль жінок” довгостроковий і дуже перспективний. Подібні зустрічі будуть проходити в різних містах України, і ми сподіваємося, що вони принесуть багато користі і творення, у розвиток миру і добра в нашій країні.

субота, 24 жовтня 2015 р.

Виставка "Бюджетна політика України"


Література:

1. Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування: навч. посіб. / [Авт. кол.: Н. І. Балдич та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ: К. І. С., 2014. - 198 с.

2. Вівчар О. Й. Місцеві фінанси: навч. посіб. / О. Й. Вівчар, О. Б. Курило, В. М. Кащишин ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 258 с.

3. Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки: аналіт. доп./ [О. О. Молдован [та ін.]; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослілж. - К.: НІСД, 2012. - 75 с.

4. Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для економічного зростання: аналіт. доп./Нац. ін-т стратег. досліджень. - К. - 2010. - 71 с.

5. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України: навч. посіб./ Ю. В. Пасічник. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: Знання, 2008. - 670 с.

6. Чвалюк А. М. Правові основи формування державного бюджету України:[монографія]/А. М. Чвалюк ; Донец.ун-т економыки та права. - К.: КНТ, 2011. - 219 с.

7. Фещенко Л. В. Бюджетна система України: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. - К.: Кондор, 2008. - 440 с.

8. Усков И. В. Бюджетная политика в условиях трансформации системы местных финансов в Украине: монография / И. В. Усков. - Симферополь: Ариал, 2012. - 452 с.

9. Твердохлібова Д. В. Оцінка впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету України: наук. доп. / Д. В. Твердохлібова ; НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" . - К., 2014. - 110 с.

10. Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та безпеки: міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 лист. 2014 р. : зб. матеріалів конф. Ч.1 / Навч.-наук. ін-т економіки Черніг. нац. технол. ун-ту, Ін-т менеджменту інформ. систем (ISMA), Гомел. держ. ун-т ім. Ф. Скорини ; [упоряд. : О. І. Гонта, Н. В. Мороз]. - Чернігів: ЧНТУ, 2014. - 163 с.

вівторок, 20 жовтня 2015 р.

Виставка "Перспективи розвитку харчової промисловості"Література:

1. Експертиза продовольчих товарів: кредит.-модул. курс : навч. посіб. / О. П. Юдічева [та ін.]. ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - К.: Ліра-К, 2015. - 248 с.

2. Поперечний А. М. Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв: підруч. для вищ. навч. закл. / А. М. Поперечний, В. О. Потапов, В. Г. Корнійчук ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 309 с.

3. Заплетніков І. М. Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. М. Заплетніков, В. Г. Мирончук, В. М. Кудрявцев ; Нац. ун-т харч. технологій, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - К.: Кафедра : Центр учбової літератури, 2012. - 341 с.

4. Харчова хімія: навч. посіб. / [Л. В. Дуленко та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - К.: Кондор, 2012. - 246 с.


5. Череп А. В. Діяльність підприємств промислово-фінансових груп харчової промисловості в ринкових умовах господарювання: монографія / А. В. Череп, Г. Д. Потопа, К. С. Брутян. - К.: Кондор, 2009. - 303 с.

6.  Бутко М. П. Конкурентні позиції харчової промисловості України в умовах СОТ: монографія / М. П. Бутко, А. Г. Ясько ; Черніг. держ. технол. ун-т. - Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. - 280 с.

7. Методи визначення фальсифікації товарів. Лабораторний практикум: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Дубініна А. А. [та ін.]. - К.: Професіонал, 2009. - 336 с.

8. Новікова О. В. Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів: навч. посіб. / О. В. Новікова. - К.: Ліра-К., 2015. - 540 с.

9. Основи експертизи продовольчих товарів: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [В. Д. Маригіна та ін.]. - К.: Кондор, 2009. - 295 с.

10. Токсикологія продуктів харчування: підруч. / [С. А. Воронов та ін.] ; за ред. С. А. Воронова ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 556 с.

субота, 17 жовтня 2015 р.

Бібліотека - місце зустрічі для переселенців
15 жовтня бібліотека знову була місцем зустрічі для вимушених переселенців. В читальному залі Голова Правління Благодійної організації "МБФ Ера Милосердя-14" Наталія Михайлівна Дудич проводила другу зустріч з вимушеними переселенцями з приводу написання проекту в рамках програми та проекту ПРООН "Житло" за сприяння ЄС та ООН.

 На заході були присутні Надія Едіева — юрист, Радник з питань внутрішньо переміщених осіб по Чернігівській області у рамках проекту "Посилення участі громадянського суспільства у роботі Міністерства соціальної політики України та процесі національного примирення" та юрист ГО “MART” Інна Батієнко.

Провідний бібліотекар відділу документів з економічних та технічних наук Оксана Плаунова запросила присутніх приймати участь у заходах нового проекту "Інформаційна допомога внутрішньо переміщеним особам – запорука соціальної адаптації".
Також вимушені переселенці дізнались про безкоштовні послуги, які вони можуть отримати в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка. 

четвер, 15 жовтня 2015 р.

Виставка "Регіональна політика ЄС та України"

Література:

1. Шамбровський Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу: навч. посіб. / Г. О. Шамбровський. - К.: Знання, 2011. - 187 с.

2. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [В. В. Ковалевський та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 344 с.

3. Буряк П. Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало. - К.: Хай-Тек-Прес, 2008. - 352 с.

4. Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. В. Кордон. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 172 с.

5. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп. / [С. О. Біла та ін.] / - К.: НІСД, 2011. - 80 с.

6. Сиденко В. Р. Глобализация - европейская интеграция - экономическое развитие: украинская модель: в 2-х т. Т. 2 Европейская интеграция и экономическое развитие / В. Р. Сиденко. - К.: Феникс, 2011. - 448 с.

7. Програми та інструменти інноваційного розвитку економіки Європейського Союзу. Українські проекції / [упоряд. .: П. С. Смертенко, О. В. Коломієць]. - К.: Т. А. Кінько, 2007. - 61 с.

8. Україна та сучасні тенденції і механізми інноваційного розвитку Європейського Союзу / [упоряд.: П. С. Смертенко, О. В. Коломієць]. - К.: Т. А. Кінько, 2007. - 61 с.

9. Інноваційний розвиток ЄС: сучасні тенденції та перспективи для України / [упоряд.: П. С. Смертенко, О. В. Коломієць]. - К.: Т. А. Кінько, 2007. - 57 с.

10. Інноваційна політика: європейський досвід та рекомендації для України. - Т. 1. - Ключові особливості інноваційної політики в якості основи для розробки заходів сприяння інноваціям, що спрямовують Україну до заснованої на знаннях конкурентоспроможної економіки - порівняння ситуації в ЄС і Україні. Проект ЄС "Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні. - К.: Фенікс, 2011. - 214 с.

середа, 14 жовтня 2015 р.

День захисника України!

Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви — наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких — у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!                                                           

вівторок, 6 жовтня 2015 р.

Для вільного доступу відкрили базу власності нерухомості

З сьогоднішнього дня, 6 жовтня, в Україні відкрили для вільного доступу Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Після спеціальної реєстрації-ідентифікації користувача на сайті в "Кабінеті електронних сервісів" можна буде шукати нерухомість не тільки по об'єкту (адреса), а і на прізвище людини, повідомляє tsn.ua

 "6 жовтня ми повністю відкриваємо доступ наших громадян до баз даних, що стосуються нерухомості. Крім того, буде розширено доступ громадян до реєстрів, які оперуються Міністерством юстиції. Українці зможуть отримувати інформацію щодо майна на прізвище будь-якої людини", - запевнив міністр юстиції Павло Петренко.

 Слід зазначити, що онлайн-послуги можна отримати на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України через "Кабінет електронних сервісів", який можна знайти за адресою kap.minjust.gov.ua. Там можна ознайомитися з повним описом послуг, покроковими інструкціями щодо їх отримання, а також з інформацією про нормативно-правові акти, якими врегульовано надання таких послуг.

понеділок, 5 жовтня 2015 р.

Молодіжна школа бізнесу для студентів у бібліотеці
З 28 вересня по 1 жовтня в читальному залі Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка в рамках заходу обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва та проекту відділу документів з економічних та технічних наук “Свідома профорієнтація молоді — запорука майбутнього України” державна організація “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області” провела навчальний цикл “Молодіжної школи бізнесу” з питань підприємницької діяльності для студентської молоді Чернігівського Національного політехнічного університету.З лекціями виступили досвідчені спеціалісти: Дудчина Т. В. - заступник генерального директора “Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернігівській області”, Петровська Н. В. - головний бухгалтер фонду, Терещенко Н. В. - економіст фонду, Тимошко Ольга — юрист, психолог фонду та Демиденко В. Ю. - підприємець, голова громадської антикорупційної спілки “Совість”.

Слухачі навчання отримали знання з наступних питань: підприємницька діяльність, правові основи реєстрації підприємництва, психологія управління, корупція та антикорупційна діяльність, започаткування та організація власної справи у сфері зеленого туризму”.


Коваленко Галина Олександрівна ознайомила присутніх з історією бібліотеки та її діяльністю, а також організувала відповідно тематики навчання тематичні перегляди документів: “Підприємництво: психологія управління”, “Зелений туризм: підприємницька діяльність”.

середа, 30 вересня 2015 р.

Вимушені переселенці в читальному залі бібліотеки
30 вересня у читальному залі відбулась зустріч Голови Правління Благодійної організації "МБФ Ера Милосердя-14" Наталії Михайлівни Дудич з вимушеними переселенцями з приводу написання проекту в рамках програми та проекту ПРООН "Житло" за сприяння ЄС та ООН.


Провідний бібліотекар відділу  документів з економічних та технічних наук Оксана Плаунова презентувала присутнім друге видання довідника для переселенців "Інформація для внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій. Адресні ресурси міста Чернігова".
Переселенці отримали новий екземпляр довідника та  були запрошені приймати участь у заходах нового проекту  "Інформаційна допомога внутрішньо переміщеним особам – запорука соціальної адаптації".
Також присутні дізнались про безкоштовні послуги, які вони можуть отримати в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка.
субота, 26 вересня 2015 р.

Виставка "Готельно-ресторанний, туристичний бізнес та дизайн"
Література:

1. Законодавство України про туризм і готельну справу: зб. офіц. текстів законів станом на 15 лют. 2013 року/ [упоряд. Ю. І. Руснак]. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 241 с.

2. Брашнов Д. Г. Гостиничный сервис и туризм: учеб. пособие / Д. Г. Брашнов. - М: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 224 с.

3. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: менеджмент: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. - 3-тє вид. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 344 с.

4. Менеджмент і маркетинг туризму: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ Т. М. Афонченкова [та ін.] ; ред. О. Є. Лугінін. - К.: Ліра-К, 2012. - 363 с.

5. Кудла Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства: підручник / Н. Є. Кудла. - К.: Знання, 2012. - 343 с.

6. Топольник В. Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві: навч. посіб. для вищ. навч. закл. за напрямом "Готельно-ресторанна справа"/ В. Г. Топольник ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва. - Донецьк, 2011. - 391 с.

7. Круль Г. Я. Основи готельної справи: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ Г. Я. Круль ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 367 с.

8. Іванова Л. О. Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ Л. О. Іванова, О. М. Музика ; УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад. - Львів: Магнолія 2006, 2012. - 226 с.

9. Мунін Г. Б. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти: підручник/ Г. Б. Мунін, В. О. Лук'янов, В. В. Гарагонич ; за ред. В. О. Лук'янова ; Мукачів. держ. ун-т, Київ. славіст. ун-т, Ін-т економіки та упр. - К.: Кондор, 2011. - 429 с.

10. Організація готельного господарства: навч. посіб./ О. М. Головко [та ін.] ; за ред. О. М. Головко ; Мукачів. держ. ун-т. - К.: Кондор, 2011. - 408 с.

четвер, 24 вересня 2015 р.

Тематичний перегляд літератури для студентів Чернігівського кооперативного технікуму
24 вересня в рамках Програми заходів, присвячених Всеукраїнському дню бібліотек, до ОУНБ ім. В.Г. Короленка завітали студенти Чернігівського кооперативного технікуму.

Присутніх з історією бібліотеки та її діяльністю ознайомила завідувачка відділу документів з економічних та технічних наук Галина Коваленко. Про послуги, які надаються бібліотекою, розповіла провідний бібліотекар Оксана Плаунова.
Завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу Ніна Романчук надала студентам консультацію про те, як користуватися довідковим апаратом бібліотеки.

Працівники відділу документів з економічних та технічних наук організували тематичний перегляд документів фахового напрямку: “Для вас, майбутні кухарі”. Студенти змогли взяти до рук і переглянути книги з технології приготування їжі, рецептурні збірники, та іншу літературу.
Сподіваємось, що відвідувачі цього заходу отримали корисну інформацію і будуть відвідувати нашу бібліотеку.

четвер, 17 вересня 2015 р.

Зустріч з вимушеними переселенцями в Чернігівському міському центрі зайнятості 
17 вересня у Чернігівському міському центрі зайнятості відбулась чергова зустріч працівників обласної бібліотеки з вимушеними переселенцями. Під час заходу провідний бібліотекар відділу  документів з економічних та технічних наук Оксана Плаунова презентувала друге видання довідника для переселенців "Інформація для внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій. Адресні ресурси міста Чернігова"


 
Присутні отримали новий екземпляр довідника та дізнались про безкоштовні послуги, які вони можуть отримати в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка. Також вимушені переселенці були запрошені приймати участь у заходах нового проекту  "Інформаційна допомога внутрішньо переміщеним особам – запорука соціальної адаптації".
Провідний бібліотекар відділу документів суспільних та гуманітарних наук Вікторія Примак розповіла про роботу Центру правової інформації, який діє на базі бібліотеки. 

Переселенці активно цікавились умовами роботи курсів комп'ютерної грамотності та безкоштовними консультаціями юристів. Всі бажаючі змогли записатися до бібліотеки.

субота, 12 вересня 2015 р.


Сонячна енергія даром

В Вашингтоні стрімко набирає популярність встановлення сонячних батарей на дахи будинків. Причому, доступні нові технології не тільки заможним громадянам. На будинки бідних жителів панелі встановлюють зовсім безкоштовно. На сонячну енергію переходять цілі квартали, повідомляє econet.ua         

Квартал з милозвучною назвою «Південні будинки і сади» на південному сході Вашингтона вважається неблагополучним. Білі громадяни сюди заїжджають рідко, а населення, в основному, афроамериканці, зовсім невисокого статку. І тим дивніше бачити на типових двоповерхових таунхаусах новенькі сонячні панелі.

"Я дуже задоволена. Мій рахунок за електрику просто звалився. Я тепер плачу 40 доларів на місяць. А раніше було 200", - говорить тилан Фелдер, мешканка кварталу.

Сонячні панелі жителям кварталу поставили за рахунок коштів мерії Вашингтона. Умови участі у міській програмі - дохід не повинен перевищувати 50 з половиною тисяч доларів на сім'ю з 3 чоловік або 60 000 на чотирьох.

Поки бізнес по установці сонячних батарей у Вашингтоні тільки формується. За оцінкою Атта Кайраша, цього року в американській столиці буде встановлено всього 1200 систем. У Каліфорнії, наприклад, на порядок більше. Але попит зростає. На 30% на рік по всій країні, а у Вашингтоні він може подвоїтися в наступному році.

Програма фінансується за рахунок платежів компаній, що забруднюють навколишнє середовище. І витрати нинішні повинні привести до багатомільйонної економії в майбутньому. Мерії не доведеться витрачатися на дотації на комунальні платежі бідним родинам, дорогу електрику і відновлення стану екології. Плюс нові робочі місця та інноваційні технології. Таке ось сонячне майбутнє.

Варто відзначити, що в наступному році влада Вашингтона має намір запустити програму підтримки компаній малого та середнього бізнесу, які хочуть встановити сонячні батареї на своїх будівлях. Крім того, в столиці повинен стартувати проект з оснащення такими панелями дахів муніципальних і навіть федеральних будівель. А це перетворить місто на велику екологічно чисту сонячну електростанцію.

середа, 9 вересня 2015 р.

Виставка "Винахідники та раціоналізатори - новатори виробництва"

Література:

1. Соловьев С. Н. История инженерной деятельности: учеб. пособие для высш. учеб. заведений / С. Н. Соловьев, С. Ж. Боду, Е. В. Трофимова ; под. общ. ред. С. Н. Соловьева. - Николаев: НУК, 2008. - 352 с.

2. Туров М. П. Основи винахідництва та методи пошуку розв'язку творчих технічних задач: метод. посібник / М. П. Туров. - К.: Освіта України, 2008. - 312 с.

3. Фордзюн Ю. І. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Ю. І. Фордзюн, В. М. Кабацій. - К.: Кондор, 2013. - 208 с.

4. Несчетна Т. К. Патентна документація. Комплектування та можливості  доступу до неї в Україні: посіб. для користувача / Т. К. Несчетна, А. І. Рябець. - К., 2009. -120 с.

5. Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-12

6. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право: підруч. для вищ. навч. закл. / Ю. М. Кузнєцов. - К.: Кондор, 2008. - 428 с.

7. Коссак В. М. Право інтелектуальної власності: підруч. для вищ. навч. закл. / В. М. Коссак. - К.: Істина, 2007. - 208 с.

8.  Турів М.П. Навчання винахідництву / М.П. Турів, П.М. Федюк, Ю.В. Горін. К.: Інформсистеми, 2010. – 296 с.


9. Гин А.А. Теория решения изобретательсеих задач / А.А Гин, А.В. Кудрявцев, В.Ю.Бубенцов, А.Серединский. – М.: Народное образование, 2009. – 62 с.

10. Дем'янчук Г. В. Об'єкти промислової власності в процесі комерціалізації інновацій // Наука та інновації. - 2014. - № 5. - с. 51-57

вівторок, 8 вересня 2015 р.

Виставка "Підприємництво в Україні як основа економічного зростання"


Література:

1. Брітченко І.Г. Економічні проблеми розвитку підприємницької функції в секторах економіки національного господарства: монографія/ І. Г. Брітченко, О. М. Момот, В. Г. Саєнко.- Полтава: ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2012. - 639 с.

2. Малий бізнес як фактор розвитку конкурентоспроможності регіону: монографія/ Мікловда В. П. [та ін.]. - Полтава: ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2012. - 199 с.

3. Механізми поліпшення підприємницького клімату в процесі реалізації економічних реформ в Україні: аналіт. доп. / [Я. В. Бережний та ін.]. - К.: НІСД, 2013. - 80 с.

4. Бережний Я. В. Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні: аналіт. доп. / Я. В. Бережний, Д. В. Ляпін, Д. С. Покришка ; за ред. А. Я. Жаліла. - К.: НІСД, 2014. - 80 с.

5. Механізм розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України: аналіт. доп. / [Д. С. Покришка та ін.]. - К.: НІСД, 2010. - 72 с.

6. Кучеренко В. Р. Управління проектами в підприємницьких структурах: [навч. посіб. для вищ. навч. закл.] / В. Р. Кучеренко, Е. А. Кузнецов, О. С. Маркітан. - Харків: Бурун Книга, 2010. - 272 с.

7. Тирпак І. В. Основи економіки та організації підприємництва: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. В. Тирпак, В. І. Тирпак, С. А. Жуков. - К.: Кондор, 2011. - 284 с.

8. Сук Л. К. Облік на підприємствах малого бізнесу: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. К. Сук, П. Л. Сук, О. В. Данілочкіна. - К.: Каравела, 2012. - 352 с.

9. Основи бізнесу. Практичний курс (збірник вправ, задач, тестів та ситуаційних завдань): навч. посіб. / В. Р. Кучеренко [та ін.]. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 176 с.

10. Зелена книга малого бізнесу України - 2012 / [Д. В. Ляпін та ін.]. - К.: Інститут власності і свободи, 2012. - 124 с.

понеділок, 7 вересня 2015 р.

Виставка "Нові технології в будівництві"
Література:

1. Матеріалознавство: (для архітекторів та дизайнерів) : підруч. / К. К. Пушкарьова, М. О.Кочевих, О. А. Гончар, О. П. Бондаренко ; за ред. К. К. Пушкарьової ; М-во освіти і науки, молоді та спортуУкраїни. - К. : Ліра-К, 2012. - 592 с.

2. Будівельне матеріалознавство: підруч. / П. В. Кривенко [та ін.] ; ред. П. В. Кривенко. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Ліра-К, 2012. - 624 с.

3. Сокова С. Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: учебник / С. Д. Сокова. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 208 с.

4. Технологія та товарознавство систем сухого будівництва: підруч. / П. В. Захарченко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : СПД Павленко, 2009. - 464 c.

5. Внутренняя отделка. Современные материалы и технологии / [ред.-сост. Д. В. Нестерова]. - М.: РИПОЛ классик, 2011. - 320 с.

6. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування: підруч. для вищ. навч. закл. / В. А. Баженов [та ін.]. - К. : Каравела, 2011. - 488 с.

7. Саницький М. А. Енергозберігаючі технології в будівництві: навч. посіб. / М. А. Саницький, О. Р. Позняк, У. Д. Марущак; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге вид., випр. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 235 с.

8. Несветаев Г. В. Бетоны: учеб. пособие для вузов / Г. В. Несветаев. - Ростов н/Д.: Феникс, 2011. - 381 с.

9. Пахаренко В. О. Пластмаси в будівництві: підруч. для вузів / В. О. Пахаренко, В.В. Пахаренко, Р. А. Яковлєва. - К.: Ліра-К, 2012. - 352 с.

10. Файнер М. Ш. Про наукову відмінність та економічну доцільність переходу на європейські норми на цемент // Будівництво України. - 2015. - № 2-3. - с. 13-14

понеділок, 10 серпня 2015 р.

Укрпошта впроваджує програму електронної комерції ECOMPRO
Програма електронної комерції – ECOMPRO, впровадження якої Укрпошта розпочала з липня цього року, дозволить он-лайн продавцям набагато легше пересилати свої товари через Укрпошту, повідомляє ukrposhta.ua

ЕCOMPRO є програмою Всесвітнього поштового союзу (ВПС), яка передбачає новий глобальний комплексний проект розвитку електронної комерції.

 У ІV кварталі 2015 р. Укрпошта планує здійснити запуск офіційного мобільного додатку з базовим функціоналом, який дозволить відстежувати відправлення і користуватися картою поштових відділень. Подальше розширення функціоналу мобільного додатку відбудеться у 2016 р. і дозволить приєднатися до мобільного сервісу відстеження за відправленнями ВПС. Треба додати, що ВПС планує розробити програму для одночасного відстеження проходження замовлень та платежів.

До стратегічних напрямів діяльності Укрпошти, передбачених на 2016 рік, належить і створення Інтернет–майданчика (e-marketplace) підприємства для продажу товарів оф-лайн та он-лайн продавців, який можна буде розмістити у захищеному Глобальному репозиторії ВПС для поштових електронних магазинів, що також сприятиме зростанню довіри до міжнародної електронної комерції.

субота, 8 серпня 2015 р.

У Європі проводять випробування доріг з переробленого пластику

Вже в 2018 році в Європі можуть з'явитися перші дороги з пластику. Голландські розробники запевняють, що вони будуть куди більш якісними, ніж асфальтове покриття, екологічними, а їх будівництво буде обходитися набагато дешевше, повідомляє Novate.ru

Будівельна компанія VolkerWessels з Нідерландів представила свій інноваційний концептуальний проект по створенню дорожнього покриття нового типу. Проект отримав назву PlasticRoad. Нове дорожнє покриття пропонується створити з пластмаси. Зараз компанія веде активні випробування нового покриття, і не виключено, що вже в недалекому майбутньому воно замінить асфальт і пішохідну плитку.

На відміну від асфальтних доріг пластикові матимуть широкий перелік якісних переваг. Першим і найбільш важливим достоїнством PlasticRoad стане їхня низька вартість. Створювати такі дороги і тротуари будуть головним чином з вторинного пластика. Виробництво покриття також стане прекрасним джерелом утилізації сміття.

Друге достоїнство - це темпи виробництва і супутнє забруднення. Установка пластикових доріг буде займати в 2-3 рази менше часу, ніж укладання асфальтного покриття. Виробничий процес більш не супроводжуватиметься викидом парів шкідливих газів і шумом. Третя гідність PlasticRoad полягає в їх довговічності. Такі дороги будуть існувати на 30-40% довше, ніж найсучасніші асфальтні.

Творці PlasticRoad запевнили, що створений ними дорожній пластик підійде не тільки для холодних країн, а й для жаркого клімату. Дороги будуть витримувати температурне навантаження до 80 градусів за Цельсієм. Більше того, вони не будуть накопичувати тепло, як це робить асфальт. Усередині дорожнє покриття буде порожнистим, що дозволить проводити і ремонтувати без особливих зусиль комунікації.