Translate

пʼятниця, 25 липня 2014 р.

Портрет українського інтернет-користувача
Google надала результати дослідження споживчої поведінки українців в інтернеті, проведеного компанією TNS Infatest на замовлення Google, повідомляє Lenta-UA 

За даними дослідження, 56% опитаних є регулярними користувачами інтернету. При цьому серед українців у віковій групі від 16 до 24 років цей показник становить 96%. Крім того, за останні роки в Україні більш ніж у три рази зросла кількість користувачів смартфонів - з 7% в 2012 році до 24% в 2014.
71% українських користувачів смартфонів виходять в інтернет зі свого пристрою кожен день, в порівнянні з 69% з комп'ютерів і 67% з планшетів. З них 6% користуються для доступу в інтернет усіма трьома видами пристроїв: і комп'ютером, і смартфоном, і планшетом. Дослідження показало зростаючу роль мобільного інтернету - 14% українських користувачів виходять в інтернет частіше зі своїх смартфонів, ніж з комп'ютерів, а 8% для онлайн-доступу в особистих цілях використовують виключно свої мобільні телефони.

Дані дослідження продемонстрували зростаючу роль онлайн-покупок, перегляду відео і прослуховування музики онлайн. Так, 69% українських онлайн-користувачів здійснювали покупки через інтернет, 68% - регулярно переглядають відео онлайн, а 69% слухають музику через різні онлайн-сервіси. Лідирує ж серед онлайн-активностей пошук інформації через пошукові системи - 92%, спілкування в соціальних мережах - 88%, читання новин - 84% і перевірка електронної пошти - 75%.

четвер, 24 липня 2014 р.

Виставка "Бухгалтерський облік і аудит: управління фінансами України"
Література:

1. Шара Є. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік: навч. посіб./ Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидєєва ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 422 с.

2. Оксанич О. Е. Калькуляція собівартості продукції, робіт та послуг: навч. посіб./О. Е. Оксанич, І. А. Волкова, О. О. Миронова. - К. Центр учбової літератури, 2013. - 324 с.

3. 35 положень (стандартів) бухгалтерського обліку: станом на 1 лют. 2012 р./[упоряд. Ю. І. Руснак]. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 289 с.

4. Ризики післякризового розвитку фінансового сектору України: джерела, оцінки, інструменти стабілізації: аналіт. доп./[авт. кол.: Я. В. Белінська та ін. ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - к.: Фенікс, 2013. - 71 с.

5. Огійчук М. Ф. Аудит: організація і методика : навч. посіб. /М. Ф. Огійчук, І. Т. Новікова, І. І. Рагуліна. - К.: Алерта, 2010. - 583 с.

6. Білоусько В. С. Теорія бухгалтерського обліку /В. С. Білоусько, М. І. Беленкова. - Вид. 6-те, допов. - К.: Алерта, 2010. - 401 с.

7. Лень В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху: навч. посіб. для вищ. навч. закл. /В. С. Лень, В. А. Нехай ; Черніг. держ. технол. ун-т. - К.: ЦУЛ, 2009. - 255 с.

8. Кужельний М. В. Організація обліку: підруч. для вищ. навч. закл. /М. В. Кужельний, С. О. Левицька. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 351 с.

9. Облік і аудит в банку: тестові завдання для контролю знань ден. та заоч. форм навч. напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : кретит.-модул. система орг. навч. процесу /УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Л. Г. Медвідь та ін.]. - Львів, 2010. - 139 с.

10. Войнаренко М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч. посіб. для вищ. навч. закл. /М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 485 с.

11. Волкова І. А. Бухгалтерський облік у банках: навч. посіб. для вищ. навч. закл. /І. А. Волкова, О. Ю. Калініна ; Волин. ін-т економіки та менедж. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 519 с.

12.  Національні стандарти бухгалтерського обліку. Ч.І. НП(С)БО 1, П(С)БО 6-12// Все про бухгалтерський облік. - 2013. - № 55. - 14 червня. - с. 1-79

13.   Національні стандарти бухгалтерського обліку. Ч.ІІ. П(С)БО 13-34, ПБО "Податкові різниці"// Все про бухгалтерський облік. - 2013. - №  64. - 12 липня. - с. 1-127

14. Дишлева А. Україна продовжує розвивати систему управління державними фінансами// Фінансовий контроль. - 2013. - № 12. - с. 13-15

15. Гоголь Т. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних вимог: наслідки для підприємств малого бізнесу// Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 7. - с. 3-12

16. Гринчишин Я. Принцип безперервності в Україні: порівняння з міжнародними стандартами//  Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 11. - с. 3-8

17.  Бауманн Е. Стандарти Європейського Союзу у сфері державних фінансів// Фінанси України. - 2013. - № 12. - с. 21-32

18. Лондар С. Л. Рівень боргового навантаження державних фінансів України/ С. Л. Лондар, В. Й. Башко// Фінанси україни. - 2013. - № 1. - с. 22-31

19.  Власюк О. С. Тіньова економіка та її вплив на безпеку сектору державних фінансів України// Фінанси України. - 2013 - № 6. - с. 18-25

20. Кравченко Ю. Державний фінансовий аудит: реалії застосування в Україні//   Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 10. - с. 46-52

21. Скоп Х. Перспектива розвитку бухгалтерського обліку природних ресурсів та іншого майна державної власності//   Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - №  12. - с. 12-20

22. Гура Н. Бухгалтерський облік і фінансова звітність недержавних пенсійних фондів в умовах переходу до міжнародних стандартів//   Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - №  12. - с. 30-38понеділок, 21 липня 2014 р.

Україна піднялася у світовому рейтингу розвитку інновацій

За останній рік Україна за рівнем розвиненості інновацій піднялася у глобальному рейтингу на вісім позицій і опинилася на 63-му місці серед 143 держав світу, розташувавшись в списку між Бахрейном і Йорданією, повідомляє Капитал

Такі дані сьомого щорічного звіту "Global Innovation Index 2014", підготовленого міжнародною бізнес-школою INSEAD, Корнельського університету і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності.

Згідно з підсумками дослідження, четвертий рік поспіль звання найбільш інноваційної країни світу утримує Швейцарія, чиє значення індексу в поточному рейтингу склало 64,8 бала.
Трійку держав з найвищим ступенем розвитку інновацій, як і в 2013 р., доповнили помінявшись місцями в світовому списку за 2014 Великобританія (62,4) і Швеція (62,3). Варто відзначити, що європейські країни окупували сім з десяти рядків глобального рейтингу. Конкуренцію в топ-10 рейтингу їм змогли скласти лише США (60,1), Сінгапур (59,2) і Гонконг (56,8), що виявилися на шостому, сьомому та десятому місцях відповідно.

Водночас надзвичайно низькі показники в галузі розвитку інноваційних технологій демонструють Ємен (19,5), Того (17,7) і Судан (12,7), які і розташувалися в самому кінці списку.
У регіональному розрізі найбільшого прогресу в галузі впровадження інновацій у повсякденне життя місцевих жителів домоглися держави Північної Америки (58,1), а найменшого - країни Тропічної Африки (27,5). Що стосується взаємозалежності економічної та інноваційної розвиненості, зазначається: чим вищий дохід країн, тим вище рівень їх інноваційного розвитку.

Значення українського індексу інновацій досягло максимуму останніх чотирьох років і склало 36,3 бала. Цей показник перевищує середнє значення індексу серед держав з рівнем доходу нижче середнього (29,5), але серйозно не дотягує до середньоєвропейського рівня (47,2). Проте варто відзначити високу ефективність інноваційної політики України, за показником якої наша країна розташувалася на 14-му місці серед досліджуваних країн.

вівторок, 15 липня 2014 р.

Сонячні електростанції спускають на воду

Інженери знаходять революційні способи розміщення сонячних батарей.
 Елегантне рішення проблеми дефіциту земель продемонстрували Японія і Індія, розмістивши електростанції на воді, повідомляє Forbes. 

Ідея спуску на воду сонячних ферм виникла у Японії, яка після аварії на атомній станції "Фукусіма-1" в березні 2011 року відчула різкий брак альтернативних джерел енергії. Країні потрібно було два роки після катастрофи і $ 275 млн, щоб сконструювати першу і поки єдину велику плавучу електростанцію Kagoshima Nanatsujima Mega Solar Power Plant. Ця 70-мегаваттна сонячна ферма розташована в океані, біля берегів південно-західного острова Кюсю. Вона складається з 290 000 панелей, що займають площу 1,27 млн ​​квадратних метрів, і здатна генерувати достатньо електроенергії для забезпечення 22000 домогосподарств.

Минулого тижня індуси оголосили про появу у них власних ноу-хау, за допомогою яких вони зможуть реалізувати аналогічний проект вчетверо дешевше - за $ 64-72 млн. Свою сонячну ферму Індія має намір розмістити на декількох прісноводних озерах південно-західного штату Керала.

Сонячні плани Індії
Якщо енергетичну ситуацію Японії можна назвати скрутною, то у Індії вона відчайдушна - близько 400 млн індусів досі живуть без електрики. Новообраний прем'єр-міністр Нарендра Моді оголосив сонячну енергетику пріоритетним напрямком, і пообіцяв електрифікувати з її допомогою кожен будинок.
Сонячні ферми Індії виконують подвійну функцію. Крім виробництва енергії, вони допомагають зберігати водні ресурси від висихання в спекотні місяці літа. У березні нинішнього року Нарендра Моді запустив в штаті Гуджарат 1-мегаваттний пілотний проект Canal Solar Power Project по покриттю фотогальванічними панелями 750-метрової ділянки іригаційного каналу. Очікується, що цей енергогенеруючий ковпак буде щорічно запобігати випаровування 9000 тонн води, призначеної для зрошення сільськогосподарських полів.

Плавуча сонячна електростанція Індії, як і японська, згідно з проектом, займає площу 1,27 млн ​​квадратних метрів, проте являється менш потужною. Її потенціал буде обмежений 50 мегаватами енергії на рік.
Ідея, що лежить в її основі, проста - сонячні панелі розмістять на поверхнях озер на нерухомо зафіксованих платформах, які не будуть розгойдуватися на хвилях і коливатися від сильних поривів вітру.

понеділок, 14 липня 2014 р.

JAGUAR LAND ROVER створили віртуальне  лобове скло

Інженери автомобільної групи Jaguar Land Rover розробили нове віртуальне лобове скло Jaguar Virtual Windscreen, завданням якого є утримання уваги водія на дорожньому полотні. Замість того щоб звірятися з усією інформацією (поточна швидкість, заданий маршрут і так далі), яка виводиться на приладову панель, водій тепер зможе з нею ознайомитися не відриваючи очей від дороги, повідомляє hi-news.ru

На скло Jaguar Virtual Windscreen виводиться інформація про поточну швидкість транспортного засобу, дорожніх перешкодах і навігаційні дані. Крім цього, тут доступно кілька режимів роботи, включаючи трековий, в рамках якого скло буде виводити різну інформацію про поточний стан, доцільний шляху руху, а також давати підказки про оптимальний час гальмування при вході і виході з повороту.

Представники компанії також повідомляють, що вони працюють з технологіями, які дозволять замінити бічні дзеркала і дзеркала заднього виду на камери і віртуальні дисплеї.

понеділок, 7 липня 2014 р.

Виставка "Податкова політика України"

Література:

1. Податкова система в законах та нормативних актах/ Держ. податкова адмін. України ; упоряд.: В. Г. Войтенко, Л, В. Трофімова. - К.: Інформаційно-видавничий центр ДПА України, 2009. - 975 с.

2. Мединська Т. В. Податкова система: навч. посіб./ Мединська Т. В., Власюк Н. І. . - Львів: "Магнолія 2006", 2010. - 275 с.

3. Податкове право України: навч. посіб./ НДІ фінанс. права ; [авт. кол.: Воронкова Л. К. та ін.] ; за заг. ред.: Л. К. Воронкової, М. П. Кучерявенко. - К.: Правова єдність, 2009. - 482 с.

4. Податкова система: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [Лютий І. О. та ін.] ; за ред. І. О. Лютого. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 455 с.

5. Податкові спори: виникнення, природа, засоби врегулювання : навч. посіб./ [С. В. Буряк та ін.]; за заг. ред. С. В. Буряка ; Держ. податк. адмін. України, Нац ун-т ДПС України. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 796 с.

6. Мельник В. М. Оподаткування підприємницької діяльності: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. М. Мельник, І. А. Грицаєнко, О. С. Іванишина. - К.: Кондор, 2009. - 142 с.

7. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій: навч. посіб./ [Ю. Б. Іванов та ін.] ; Харк. нац. ун-т. - Харків : ІНЖЕК, 2010. - 488 с.

8. Податки: юридична практика. : [у 4 т.] Т. 1 / упоряд.: Л. В. Трофімова [та ін.]. - К.: ІВЦ ДПА України, 2009. - 660 с.

9. Оподаткування населення: навч. посіб для вищ. навч. закл./ А. В. Бодюк [та ін.]. - К.: Кондор, 2009. - с. 201 с.

10. Коцупатрий М. М. Податковий облік і звітність: навч. посіб./ М. М. Коцупатрий, С. І. Ковач, В. В. Мельничук ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - Вид. 2-ге, без змін. - К.: КНЕУ, 2009. - 309 с.

11. Ілляшенко В. А. Податкова політика в системі регулювання соціально-економічного розвитку держави// Економіка та держава. - 2013. - № 8. - с. 22-24

12. Податковий кодекс України// Вісник податкової служби України. - 2013. - № 2-3. - с. 1-416

13. Ільяшенко В. А. Розвиток податкової системи України в умовах євроінтеграції// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2013. - № 2. - с. 15-20

14. Веремчук Д. В. Стратегія пповедення податкової реформи в Україні// Економіка та держава. - 2013. - № 12. - с. 6-9

15. Єдина база податкових знань// Все про бухгалтерський облік. - 2013. - № 110. - 29 листопада. - с.1-79

16. Виклюк М. І. Концептуальні засади модернізації податкової служби України/ М. І. Виклюк, Ю. Є. Мостіпан// Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 12. - с. 62-67

17. Сало Л. К. Особливості формування та реалізації державної та регіональної податкової політики України в сучасних умовах// Економіка та держава. - 2013. - № 5. - с. 80-83

18. Баранник Л. Б. Соціалізація податків як принцип ефективного податкового регулювання в ринковій економіці//  Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 9. - с. 15-20

19. Соколовська А. М. Особливості податкової системи України та напрями її коригування// Фінанси України. - 2013. - № 9. - с. 28-44

20. Оподаткування-2013: підсумки//Вісник Міністерства доходів і зборів України. - 2013. - № 47. - с. 12-48

21. Комазов П. В. Інформаційні технології та перспективи розвитку процесів оподаткування в Україні/П. В. Комазов, О. В. Борт//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2013. - № 6. - с. 104-112

22. Чічкань О. І. Особливості податкового стимулювання підприємницької активності в Україні//Економіка та держава. - 2013. - № 10. - с. 44-48

23. Соколовська А. М. Концепція податкових витрат та шляхи її застосування в Україні/А. М. Соколовська, Я. В. Петраков//Фінанси України. - 2013. - № 11. - с. 23-44

субота, 5 липня 2014 р.

В Ізраїлі побудують футуристичну систему громадського транспорту


Компанія SkyTran, що базується на території Національного дослідницького центру NASA імені Еймса в Каліфорнії (США), збирається створити в Тель-Авіві вперше у світі транспортну систему високошвидкісних поїздів-маглевів. Кожен «вагон» буде розрахований на дві людини. На даний момент SkyTran спільно з інженерами NASA займаються виготовленням необхідних елементів, конструкцій і капсул, які потім будуть відправлені в Ізраїль для подальшого монтажу транспортної мережі, повідомляє HI-NEWS.RU

Спочатку, до кінця 2015 року планується побудувати кругову гілку протяжністю всього близько 400 метрів. Для перевірки. Якщо все вийде вдало, то Тель-Авів стане першим містом на Землі, в якому буде встановлена ​​повноцінна футуристична система громадського транспорту на магнітній підвісці. 

Транспортна система SkyTran буде використовувати напрямні, які встановлюватимуться на спеціальних опорах висотою близько шести метрів над землею. В якості цих опор також планується використовувати готові елементи інфраструктури міста, що дозволить скоротити загальну вартість будівництва транспортної системи. 
По напрямним лініям будуть пересуватися комфортабельні вагони (або капсули), розраховані на дві персони. Конструкція вагона буде складатися з композитних матеріалів. Це дозволить знизити її вагу і витрати енергії, необхідної для пересування капсули по напрямних рейках. Спочатку планується, що струм ця транспортна мережа буде отримувати від загальної енергетичної мережі міста, проте в майбутньому систему переведуть повністю на автономний режим завдяки сонячним батареям.

середа, 2 липня 2014 р.

Виставка "Промислова політика України"
Література:

1. Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України: монографія/[Федулова Л. І. та ін.]; за ред.Л. І. Федулової; НАН України; Ін-т екон.
та прогнозув. - К., 2011. - 656 с.

2. Одотюк І. В. Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи
розвитку/І. О. Одотюк; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2009. - 304 с.

3. Технологічна модернізація промисловості України/[Л. І. Федулова та ін.]; за ред. Л. І. Федулової ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування". - К.: Четверта хвиля, 2008. - 471 с.
4. Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення: аналіт.доп./ [О. В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2011. - 112 с.

5. Розвиток промислового потенціалу України в процесі післякризового відновлення: аналіт. доп./ [О. В. Собкевич [та ін.] ; за заг. ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослілж. - К.: НІСД, 2010. - 48 c.

6. Національна економіка: підруч. для вищ. навч. закл./ [П. В. Круш та ін. ; за ред П. В. Круша] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - 3-тє вид. - К.: Каравела, 2011. - 448 с.

7. Інноваційний розвиток промисловості України: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ [О. І. Волков та ін.] ; під ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенка. ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К.: КНТ, 2006. - 648 с.

8. Організаційно-економічні аспекти інноваційного оновлення національного господарства: наук. монографія/ [М. М. Єрмошенко та ін.] ; за наук. ред. М. М. Єрмошенка, С. А. Єрохіна. - К.: Національна академія управління, 2008. - 216 с.

9. Хомяков В. І. Економіка сучасної України: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ В. І. Хомяков, І. В. Бакум. - К.: Кондор, 2009. - 426 с.

10. Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: міжнар. наук.-практ. конф.,  12-13 червня 2009: матеріали/ Черніг. облдержадмін. [та ін.]; [редкол.: І. С. Каленюк (голова) та ін.]. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. - 310 с.

11. Кошевий М. Формування організаційно-економічних умов розвитку наукоємних
виробництв у промисловості України// Економіст. - 2013. - № 8. - с.58-60

12. Собкевич О. В. Тенденції і чинники розвитку промисловості України у посткризовий період// Проблеми науки. - 2013. - № 4. - с. 34-41

13. Федулова Л. Інвестиційна політика технологічного розвитку промисловості України// Економіст. - 2013. - № 2. - с. 30-35

14. Кіндзерський Ю. До питання формування стратегії розвитку промисловості, політики та механізмів її реалізації// Економіст. - 2013. - № 8. - с. 8-14.

15. Шандова Н. В. Концепція стійкого розвитку промислових підприємств// Економічний
часопис - ХХІ. - 2013. - № 1-2. - с. 22-25

16. Якубовський М. М. Структурний вектор активізації промислового розвитку// Економіка України. - 2013. - № 12. - с. 22-39

17. Федулова Л. І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України// Економіка України. - 2013. - № 5. - с.30-37

18. Микитенко В. В. Інкорпорація інноваційної компоненти промислового зростання України в систему глобалізаційних процесів науково-технічного прогресу/В. В. Микитенко, Л. С. Ладонько// Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія Економіка. - 2012. - № 3. - с. 113-122

19. Черненко О. Л. Державне регулювання структурних змін в економіці// Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 2. - с. 42-47

20. Шкарлет С. М. Формування структури механізму управління конкурентоспроможністю
промислових підприємств/ С. М. Шкарлет, Д. В. Погребняк// Вісник ЧДТУ. Серія Економічні науки. - 2011. - № 4. - с. 24-28

21. Самійленко Г. М. Технопаркові структури як інструмент інтенсифікації промислового розвитку// Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія Економіка. - 2011. - № 4. - с. 133-136

22. Войнаренко М. Кластерні об'єднання: міжнародний досвід та українські реалії/ М. Войнаренко, А. Береза// Економіст. - 2013. - № 10. - с. 27-33

23. Дикан М. І. Інтеграція соціально орієнтованого інвестиційного менеджменту в систему управління промисловим підприємством// Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво. - 2013. - № 4. - с. 51-56


вівторок, 1 липня 2014 р.

Виставка "Сьогодення легкої промисловості України"

Література:
1. Колісніченко М. В. Комп'ютерне проектування одягу: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ М. В. Колісніченко, В. Ю. Щербань, К. Л. Процик. - К.: Освіта України, 2010. - 236 с.

2. Патлашенко О. А. Конструювання одягу: навч. посіб. / О. А. Патлашенко ; Київ. держ. технікум легкої пром-сті. - К.: Арістей, 2008. - 208 с.

3. Литвин В. Г. Конструювання швейних виробів: підручник/ В. Г. Литвин, А. О. Степура. - К. Вікторія, 2008. - 320 с.

4. Корницька Л. А. Художнє проектування одягу. Історія костюма: [навч. посіб. для вузів]/ Лариса Корницька. - Львів: "Новий світ - 2000", 2011. - 434 с. 

5. Ніколаєва Т. В. Тектоніка формоутворення костюма: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ Т. В. Ніколаєва ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К.: Арістей, 2007. - 224 с.

6. Супрун Н. П. Матеріалознавство швейних виробів: волокна та нитки: підручник/ Н. П. Супрун. - К.: Знання, 2008. - 183 с.

7. Галик І. С. Товарознавство трикотажних виробів: підручник/ І. С. Галик, Б. Д. Семак. - [2-ге вид., перероб. і доп.]. - Львів: "Магнолія 2006", 2011. - 221 с.

8. Кустова О. Г. Виробництво і асортимент швейних ниток: довідник/ О. Г. Кустова, В. В. Гриценко. - Львів, "Новий світ-2000". - 2008. - 52 с.

9. Технологічна модернізація промисловості України/[Л. І. Федулова та ін.]; за ред. Л. І. Федулової ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування". - К.: Четверта хвиля, 2008. - 471 с.

10.  Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення: аналіт.доп./ [О. В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2011. - 112 с.

11. Розвиток промислового потенціалу України в процесі післякризового відновлення: аналіт. доп./ [О. В. Собкевич [та ін.] ; за заг. ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослілж. - К.: НІСД, 2010. - 48 c.

12. К. Ю. Сіренко Формування інноваційної моделі розвитку легкої промисловості// Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія Економіка. - 2013. - № 1. - с.69-78

13. Шарко В. В. Інструменти механізму інтенсифікації виробництва промислового підприємства// Економічний часопис ХХІ. - 2012. - № 9-10. - с. 70-72

14. Мисюра Ю. В. Проблеми та перспективи розвитку легкої промисловості України// Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія Економіка. - 2013. - № 4. - с. 37-42

15. Федулова Л. Інвестиційна політика технологічного розвитку промисловості України// Економіст. - 2013. - № 2. - с.30-35

16. Сіренко К. Ю. Оцінка інноваційної діяльності легкої промисловості України// Чернігівський науковий часопис. Серія Економіка та управління. - 2013. - № 4. - с.73-81

17. Янковець Т. М. Інноваційні стратегії підприємства легкої промисловості як засіб реалізації його інноваційного потенціалу// Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 2. - с.167-174

18. Маргасова В. Г. Перспективи та проблеми розвитку підприємств легкої промисловості України та Чернігівського регіону в сучасних умовах/ В. Г. Маргасова, К. Ю. Сіренко// Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія Економіка. - 2012. - № 1. - с. 99-106

19. Белялов Т. Е. Інформаційне забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємств легкої промисловості// Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 1. - с. 219-226

20. Шарко В. В. Економічна діагностика розвитку підприємств легкої промисловості// Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво. - 2011. - № 6. - с. 101-106

21. Семак Б. Б. Проблеми та перспективи формування ринку екотекстилю в Україні// Економіка та держава. - 2013. - № 11. - с.20-22