Translate

вівторок, 8 вересня 2015 р.

Виставка "Підприємництво в Україні як основа економічного зростання"


Література:

1. Брітченко І.Г. Економічні проблеми розвитку підприємницької функції в секторах економіки національного господарства: монографія/ І. Г. Брітченко, О. М. Момот, В. Г. Саєнко.- Полтава: ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2012. - 639 с.

2. Малий бізнес як фактор розвитку конкурентоспроможності регіону: монографія/ Мікловда В. П. [та ін.]. - Полтава: ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2012. - 199 с.

3. Механізми поліпшення підприємницького клімату в процесі реалізації економічних реформ в Україні: аналіт. доп. / [Я. В. Бережний та ін.]. - К.: НІСД, 2013. - 80 с.

4. Бережний Я. В. Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні: аналіт. доп. / Я. В. Бережний, Д. В. Ляпін, Д. С. Покришка ; за ред. А. Я. Жаліла. - К.: НІСД, 2014. - 80 с.

5. Механізм розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України: аналіт. доп. / [Д. С. Покришка та ін.]. - К.: НІСД, 2010. - 72 с.

6. Кучеренко В. Р. Управління проектами в підприємницьких структурах: [навч. посіб. для вищ. навч. закл.] / В. Р. Кучеренко, Е. А. Кузнецов, О. С. Маркітан. - Харків: Бурун Книга, 2010. - 272 с.

7. Тирпак І. В. Основи економіки та організації підприємництва: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. В. Тирпак, В. І. Тирпак, С. А. Жуков. - К.: Кондор, 2011. - 284 с.

8. Сук Л. К. Облік на підприємствах малого бізнесу: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. К. Сук, П. Л. Сук, О. В. Данілочкіна. - К.: Каравела, 2012. - 352 с.

9. Основи бізнесу. Практичний курс (збірник вправ, задач, тестів та ситуаційних завдань): навч. посіб. / В. Р. Кучеренко [та ін.]. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 176 с.

10. Зелена книга малого бізнесу України - 2012 / [Д. В. Ляпін та ін.]. - К.: Інститут власності і свободи, 2012. - 124 с.

11. Відкриття і припинення підприємницької діяльності: збірник законодавства і зразків документів / упоряд. Ю. І. Руснак. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 422 с.

12. Захарчин Г. М. Основи підприємництва: навч. посіб. / Г. М. Захарчин. - К.: Знання, 2008. - 437 с.

13. Палеха Ю. Документування в підприємницькій сфері (зі зразками сучасних документів): навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Ю. Палеха. - К.: Ліра-К, 2010. - 512 с.

14. Корупція та регулювання підприємницької діяльності в Україні: митні процедури та транспортування товарів. Звіт за результатами соціологічних досліджень. - К, 2007-2009. - 144 с.

15. Карлін М. І. Підприємницьке право у запитаннях та відповідях: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. І. Карлін, А. В. Носалюк. - К.: Кондор, 2008. - 356 с.

16. Силкіна Ю. О. Становлення та пріоритетні напрями розвитку підприємництва в Україні / Ю. О. Силкіна, Т. О. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 2. - с. 106-110

17. Салыкова Л. Н. Стратегии и навыки ведения малого и среднего бизнеса / Л. Н. Салыкова, А. Н. Мамырбаев // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 7. - с. 35-41

18. Череп А. В. Необхідність формування сприятливого бізнес-середовища в Україні / А. В. Череп, А. І. Павленко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 5. - с. 108-110

19. Кашуба Я. М. Інноваційний розвиток підприємництва як передумова переходу до економіки знань // Економіка та держава. - 2013. - № 9. - с. 9-12

20. Пивоваров М. Г. Система управління малими підприємствами регіону: стан проблеми та розвиток // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2013. - № 1. - с. 173-180

21. Гладилин А. В. Организационно-экономический механизм развития совместного предпринимательства в традиционно аграрном регионе/ А. В. Гладилин, А. Н. Есаулко, С. А. Молчаненко // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 6. - с. 229-235Немає коментарів:

Дописати коментар