Translate

вівторок, 28 квітня 2015 р.

Виставка "Військова техніка часів ІІ-ї світової війни" (До 70-річчя перемоги у Другій світовій війні)


Література:

1.  Булгаков И. В. Энциклопедия оружия Второй мировой войны/ И. В. Булгаков. - Ростов н/Д.: Владис, 2012. - 512 с.

2. Швабедиссен В. Сталинские соколы: анализ действий советской авиации в 1941-1945 гг./В. Швабедиссен. - пер. с англ. - Минск: Харвест, 2003. - 528 с.

3. Шумихин В. С. Советская военная авиация 1917-1941/В. С. Шумихин. - М.: Наука, 1986. - 284 с.

4. Шахурин А. И. Крылья победы/ А. И Шахурин. - 2-е изд., доп. - М.: Политиздат, 1985. - 254 с.

5. Бодрихин Н. Великие самолеты мира. 100 историй о крылатых машинах, изменивших авиацию/ Н. Бодрихин. - М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2012. - 254 с.

6.  Залесский К. Люфтваффе. Военно-воздушные силы Третьего рейха/ К. Залесский. - М.: Яуза, Эксмо, 2005. - 736 с.

7. Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. Танковые войска Германии во Второй мировой войне. 1939-1945 / Г. Гудериан ; пер. с англ. Д. А. Лихачева. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2008. - 574 с.

8. Милчев М. Вторая мировая: война оружейников / М. Милчев, М. Р. Попенкер. - М.: Яуза, Эксмо, 2008. - 768 с.

9. Грабин В. Г. Оружие победы / В. Г. Грабин. - М.: Политиздат, 1989. - 544 с.

10. Степанец А. Т. Истребители "ЯК" периода Великой Отечественной войны: справочник/ А. Т. Степанец. - М.: Машиностроение, 1992. - 224 с.

четвер, 23 квітня 2015 р.

Презентація книжкової виставки " Чорний біль Чорнобиля" (До 29-ї річниці трагедії на ЧАЕС)

Чи знаєш ти, світе,
як сиво ридає полин,
як тяжко, як тужно
моєму народу болить.
               Борис Олійник

В пам'яті кожного свідомого українця спогади про чорнобильский апокаліпсис назавжди залишилися свіжим рубцем. Для когось весна 1986 року стала останньою, для когось - перекреслила всі сподівання на щасливе майбутнє.
Тому нам не лише не можна забувати про те, що трапилося, а й слід зробити так, щоб наші нащадки не забували про Чорнобильську катастрофу і передавали пам'ять про неї наступним поколінням.

22 квітня 2015 року відділ документів з економічних та технічних наук Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка презентував книжково-іллюстративну виставку, присвячену 29-й річниці трагедії на ЧАЕС "Чорний біль Чорнобиля".

На презентації були присутні підоблікові Чернігівського міського відділу Кримінально-виконавчої інспекції Управління державної пенітенціарної служби України в Чернігівській області.

Ведуча презентації Коваль Любов Василівна розповіла про відомі і маловідомі факти Чорнобильської катастрофи. Ознайомила присутніх з документально-публіцистичними та художніми  творами представлених на виставці.

Найбільший інтерес у гостей викликав фотоальбом Ігоря Костіна "Чорнобиль: сповідь репортера", який підкорив слухачів унікальністю фотоматеріалів. Привернули увагу і викликали зацікавленість краєзнавчі книги: "Чернігів Чорнобильський", "Відлуння квітня 1986 р."


середа, 22 квітня 2015 р.

Виставка "Чорний біль Чорнобиля" (до 29-ї річниці трагедії на ЧАЕС)

Література:

1. Ошко В. П. Как это было/В. П. Ошко. - Киев-Днепропетровск, 2006. - 177 с.

2. Андрушків Б. Чорна стрижаль України/Б. Андрушків. - Тернопіль: Джура, 2001. - 275 с.

3. Радиация. Дозы, эффекты, риск/ пер. с англ. Ю. А. Банникова. - М.: Мир, 1988. - 77 с.

4. Атлас загрязнения Европы цезием после Чернобыльской аварии/ Э. Крессон ; Комиссия европейских сообществ. - Люксембург, 1998

5. Куркин Б. А. Бремя "мирного" атома/Б. А. Куркин. - М.: Молодая гвардия, 1989. - 269 с.

6. Лигун А. М. Відлуння квітня 1986 року (спогади безпосередніх учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Чернігівської області)/А. М. Лигун. - Київ, 2004. - 400 с.

7. Чернобыль; события и уроки. Вопросы и ответы/[В. Я. Возняк  и др.]. - М.: Политиздат, 1989. - 278 с.

8. Демський А. С. Чад. - 2-ге вид./А. С. Демський - К.: Самміт-книга, 2011. - 228 с.

9. Чернобыль. Дни испытаний: книга свидетельств/ [сост. В. Г. Шкода]. - К.: Рад. пысьмэнник, 1988. - 509 с.

10. Кузнецов Т. В небе Чернобыля.(Воспоминания офицеров Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков)/Т. Кузнецов. - Чернигов: РИК "Деснянська правда", 2007. - 240 с.

вівторок, 21 квітня 2015 р.

Виставка " Інноваційна економіка: тенденції та проблеми"
Література:

1. Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України: аналіт. доп. / [О. В. Собкевич та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2014. - 154 с.

2. Гайдуцький П. І. НеЗалежна економіка України / П. І. Гайдуцький. - К.: Інформаційні  системи, 2014. - 528 с.

3. Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі : аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 115 с.

4. Національні проекти у стратегії економічної модернізації України: аналіт доп. / Я. А. Жаліло [та ін.]. - К.: НІСД, 2013. - 144 с.

5. Регіональні інноваційні системи: ідентифікація, оцінка, інститути та інструменти розвитку: наук.-аналіт. доп./ [Л. І. Федулова та ін.] ; за ред. Л. І. Федулової ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2012. - 132 с.

6. Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки: аналіт. доп./[А. П. Павлюк та ін. ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2012. - 97 с.

7. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп. / [С. О. Біла та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2011. - 80 с.

8. Національна економіка: навч. посіб. / В. В. Прядко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Прядка. - К.: КНТ, 2011. - 296 с.

9. Молдован О. О. Стратегія реформування системи державних фінансів України: завдання, пріоритети, механізми: аналіт. доп. / О. О. Молдован. - К.: НІСД, 2014. - 48 с.

10. Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України: монографія: у 2-х ч. / Чернігівський державний інститут економіки та управління ; за заг ред. І. С. Каленюк. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. - 592 с.

понеділок, 20 квітня 2015 р.

Виставка "Охорона праці: проблеми та шляхи вирішення"

Література:

1. Акіліна О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. - К.: Алерта, 2010. - 734 с.

2. Червінська Л. П. Економіка праці: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. П. Червінська ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 286 с.

3. Охорона праці: зб. нормат.-правов. актів України станом на 1 лют. 2010 р. / Харків обл. орг. профспілки працівників освіти і науки України ; [за ред. Є. Ю. Стецюри]. - Вид. 3-тє, допов. та випр. - Харків: Бурун Книга, 2010. - 383 с.

4. Основи охорони праці: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. С. Атаманчук [та ін.]; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 221 с.

5. Охорона праці в галузі: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. С. Атаманчук [та ін.]; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 322 с.

6. Гогіташвілі Г. Г. Основи охорони праці: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапін. - Львів: Новий Світ-2000 : В. М. Піча, 2011. - 230 с.

7. Ліпинський В. В. Правове забезпечення пожежної безпеки в Україні: навч. посіб. / В. В. Ліпинський ; за заг. ред. С. В. Пєткова ; М-во освіти і науки України. - К.: Дакор, 2011. - 183 с.

8. Пістун І. П. Охорона праці в галузі машинобудування: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. П. Пістун, Р. Є. Стець, І. О. Трунова. - Суми: Університетська книга, 2012. - 556 с.

9. Катренко Л. А. Охорона праці в галузі комп'ютингу: підручник / Л. А. Катренко, А. В. Катренко ; [за ред. В. В. Пасічника]. - Львів: Магнолія 2006, 2012. - 543 с.

10. Пістун І. П. Охорона праці на автомобільному транспорті / І. П. Пістун, А. П. Березовський, І. М. Городецький. - Львів: Тріада плюс, 2009. - 317 с.

понеділок, 13 квітня 2015 р.

За рік ринок «хмарних» послуг в Україні зріс на 47%

У 2014 році ринок "хмарних" послуг в Україні за найбільш консервативними оцінками виріс на 47% до 8,5 млн доларів.
Про це йдеться в дослідженні аналітичної компанії IDC, повідомляє Економічна правда

Обсяг ринку включає продаж програмного забезпечення як сервісу (Software as a Service, SaaS) та інфраструктури як сервісу (IaaS).
Аналітики IDC пояснюють, що бізнес все частіше розглядає "хмарні" сервіси як більш економічну альтернативу традиційним. Адже у зв'язку з кризою за останній рік компанії майже в два рази скоротили витрати на впровадження ІТ-рішень.

"Анексія Криму і війна на Донбасі посилили інтерес клієнтів до" хмарним "послуг, а вартість закордонних ресурсів, зросла внаслідок девальвації гривні, провокує пошук доступних вітчизняних альтернатив", - пояснив регіональний менеджер IDC в ​​Україні Володимир Поздняков.

На його думку, український ринок хмарних послуг став більш зрілим. Перехід на новий етап відбувається, насамперед, завдяки змінам у свідомості споживачів, розумінні переваг хмарних рішень.
За даними IDC, в цьому році 79% опитаних ІТ-керівників оцінюють свої знання хмарних рішеннях як добрі і відмінні, а в 2014 і 2013 аналогічний показник не перевищував, відповідно, 61% і 45%.
Більшість (70%) вважає хмарні технології стратегічно важливими для розвитку бізнесу. Якщо торік питання про застосування хмарних сервісів вирішувалося переважно ІТ-департаментом (56%), то зараз такі рішення приймаються за участю фінансових служб та інших бізнес-підрозділів в 52% компаній.