Translate

середа, 9 вересня 2015 р.

Виставка "Винахідники та раціоналізатори - новатори виробництва"

Література:

1. Соловьев С. Н. История инженерной деятельности: учеб. пособие для высш. учеб. заведений / С. Н. Соловьев, С. Ж. Боду, Е. В. Трофимова ; под. общ. ред. С. Н. Соловьева. - Николаев: НУК, 2008. - 352 с.

2. Туров М. П. Основи винахідництва та методи пошуку розв'язку творчих технічних задач: метод. посібник / М. П. Туров. - К.: Освіта України, 2008. - 312 с.

3. Фордзюн Ю. І. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Ю. І. Фордзюн, В. М. Кабацій. - К.: Кондор, 2013. - 208 с.

4. Несчетна Т. К. Патентна документація. Комплектування та можливості  доступу до неї в Україні: посіб. для користувача / Т. К. Несчетна, А. І. Рябець. - К., 2009. -120 с.

5. Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-12

6. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право: підруч. для вищ. навч. закл. / Ю. М. Кузнєцов. - К.: Кондор, 2008. - 428 с.

7. Коссак В. М. Право інтелектуальної власності: підруч. для вищ. навч. закл. / В. М. Коссак. - К.: Істина, 2007. - 208 с.

8.  Турів М.П. Навчання винахідництву / М.П. Турів, П.М. Федюк, Ю.В. Горін. К.: Інформсистеми, 2010. – 296 с.


9. Гин А.А. Теория решения изобретательсеих задач / А.А Гин, А.В. Кудрявцев, В.Ю.Бубенцов, А.Серединский. – М.: Народное образование, 2009. – 62 с.

10. Дем'янчук Г. В. Об'єкти промислової власності в процесі комерціалізації інновацій // Наука та інновації. - 2014. - № 5. - с. 51-57


11. Денисюк В. А. Винахідницька активність підприємств і організацій України / В. А. Денисюк, О. П. Кочеткова, Н. В. Богатель // Науково-технічна інформація. - 2013. - № 4. - с. 3-8

12. Андрощук Г. Економіко-статистичний аналіз винахідницької активності в Україні // Інтелектуальна власність. - 2013. - № 11. - с. 27-33

13. Грицаєнко Л.В. Риторика генезису винахідництва / Л. В. Грицаєнко, В. І. Грицаєнко // Винахідник і раціоналізатор. - 2014. - № 1. - с. 22-27

14. Шенкаренко М. Патентна статистика як індикатор інноваційної активності в галузях економіки // Інтелектуальна власність. - 2013. - № 6. - с. 14-18

15. Непокора Е. Патент на вырост // Украинская техническая газета. - 2013. - № 41. - 15. октября. - с. 11


Немає коментарів:

Дописати коментар