Translate

середа, 28 листопада 2018 р.

Засідання "круглого столу" "Вчені Чернігівщини та розвиток української науки"


Людство на певному етапі свого тривалого розвитку об'єктивно прийшло до важливого висновку про те, що без нових науково-технічних ідей і технологій прогрес в суспільстві стає неможливим. В зв'язку з цим в передовому суспільстві необхідний сімбіоз науки і техніки. Для досягнення цього сімбіозу стає необхідним відповідний координуючий орган. В Україні подібним керуючим органом стала Академія наук держави. НАН України як Українська академія наук (УАН) була заснована 27 листопада 1918 р. урядом гетьмана П. П. Скоропадського, а видатний вітчизняний вчений-геохімік, академік В. І. Вернадський був членом-засновником і першим президентом УАН. Відзначимо, що академік Б. Є. Патон - єдиний в світі глава державної Академії наук, який є її ровесником (день заснування Академії наук України і день його народження дивовижним чином збігаються  - 27 листопада 1918 р.). 


                             Скоропадський Павло Петрович - Гетьман Української Держави


                      Перший президент УАН, академік Вернадський Володимир Іванович    Президент НАН України Патон Борис Євгенович


21 листопада з нагоди 100-річчя Національної академії наук України, що відзначатиметься 27 листопада, у читальному залі Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка відбулось засідання за "круглим столом" "Вчені Чернігівщини та розвиток української науки". У заході взяли участь науковці, викладачі, представники владних структур та громадських організацій, бібліотекарі, студенти Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка, Чернігівського національного технологічного університету.
  Модератор заходу завідувач відділу документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук бібліотеки Наталя Карбовська представила учасників "круглого столу". Директор бібліотеки Інна Аліференко привітала присутніх і відзначила, що заснування Національної Академії наук України стало закономірним розвитком давніх наукових традицій, які склалися на українських землях протягом кількох століть. Вона звернула увагу на неоціненний вклад у розвиток науки вчених Чернігівщини і запропонувала розпочати роботу з укладання біографічного довідника, присвяченого науковцям нашого краю.
  Під час засідання за "круглим столом" розглядалися питання історії розвитку науки на Чернігівщині, її сьогодення та майбутнє.
У заході взяли участь:  представник Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області Сергій Бутко; директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка, голова правління Чернігівської обласної організації Національної Спілки краєзнавців України, професор Олександр Коваленко; доцент кафедри філософії та культурології Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка, кандидат філософських наук Андрій Царенок; доцент кафедри історії України Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка, кандидат історичних наук Ірина Петреченко; професор кафедри економічної теорії Чернігівського національного технологічного університету, доктор економічних наук Володимир Савченко; доцент кафедри екології та охорони природи Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка, кандидат біологічних наук Юрій Карпенко; заступник директора з наукової та інноваційної діяльності Чернігівського інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва, заслужений економіст України, доктор економічних наук Анатолій Москаленко; доцент кафедри історії України Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка, кандидат історичних наук Людмила Ясновська.

  Під час заходу у читальному залі демонструвалась книжково-ілюстративна виставка "Вчені Чернігівщини та розвиток української науки", з якою ознайомила завідувач відділу краєзнавства бібліотеки Ірина Каганова. А бібліотекар відділу абонемента Тетяна Царенок розповіла про книжкову виставку відділу абонемента "Чернігівщина наукова", яка щорічно у травні, до Дня науки експонується у відділі.
  Отже, засідання за "круглим столом" показало, що Чернігівщина мала, має і матиме високі досягнення у різних галузях науки, завдяки нашим талановитим дослідникам історії, філософії, економіки, біології, медицини та сільського господарства.

 Література:
Баранов, М. І.  100-річчя Національної Академії Наук України - колиски вітчизняної науки і техніки  / М. І. Баранов, В. Ю. Розов, Є. І. Сокол // Електротехніка і електромеханіка. - 2018. - № 5. -  С. 3-11 : рис., фот. - Бібліогр.: с. 10
 .

вівторок, 13 листопада 2018 р.

Книжкова виставка "Ринок фінансових послуг"


Фінансовий ринок є життєво важливим фундаментом для зростання, розвитку і стабільності національної ринкової економіки. Становлення і розвиток фінансового ринку має стати ключовим елементом сильного економічного середовища. Як каталізатор економічного зростання - фінансовий ринок істотно впливає на забезпечення суверенітету держави та реалізацію її національних інтересів.  Фінансовий ринок, або ринок фінансових ресурсів, включає в себе ряд відносно самостійних ринків - сегментів єдиного фінансового ринку країни: фондовий ринок (ринок цінних паперів); ринок деривативів; ринок валютних коштів; ринок інвестицій тощо.У відділі документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук діє книжкова виставка "Ринок фінансових послуг". Запропонована література комплексно висвітлює систему взаємозв'язків учасників фінансового ринку, які виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами.


  Список літератури:
  1. Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б. П. Адамик. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Кондор, 2011. – 415 с.
  2. Базилевич В. Д. Іпотечний ринок [Текст] / В. Д. Базилевич, Н. П. Погорєльцева. – Київ : Знання, 2008. – 717 с.
  3. Буднік М. М. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна ; Харків. нац. екон. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 332 с.
  4. Валютный и денежный рынок [Текст] : курс для начинающих / пер. с англ. [В. Ионов]. – 2-е изд. – Москва : Альпина Паблишерз, 2009. – 342 с.
  5. Загородній А. Г. Біржа. Біржові операції [Текст] : термінол. слов. / А. Загородній, Г. Вознюк. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Алерта, 2008. – 184 с.
  6. Копилюк О. І. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч закл. / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 535 с.
  7. Кравчук В. Ринок карткових платежів України: Міжнародний досвід та національне регулювання [Текст] : аналіт. звіт / В. Кравчук, О. Прем'єрова ; Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій. – Київ : [б. в.], 2012. – 60 с.
  8. Лук'янов В. С. Сучасні фінансові ринки [Текст] : [монографія] / В. С. Лук'янов. – Київ : Знання, 2013. – 479 с.