Translate

Нові надходження книг ч.2 (2015)

  Ростовський, В. С.
    Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів [Текст] : навч. посіб. / Ростовський В. С., Новікова О. В. ; Полтав. ун-т спожив. кооп. України. - Київ : Ліра-К, 2010. - 573 с. : ілюстр. : табл. - Бібліогр.: с. 468. 
  У книзі наведена класифікація борошняних кондитерських виробів і їх харчова цінність, дані характеристики використовуваних сировини, напівфабрикатів, цукристих заготовок, особливості виготовлення різних видів тіста та виробів з них, тістечок, тортів. Описана технологія виготовлення і оздоблення борошняних кондитерських виробів, надана характеристика інвентарю. Дана характеристика умов виробництва і зберігання, термінів придатності виробів. Книга призначена для навчання в коледжах, технікумах, професійно-технічних     училищах, що готують кондитерів, а також студентів технологічних факультетів вищих учбових закладів. 

 Лико, Дарія Василівна.
    Грунтознавство [Текст] : практиум : навч. посіб. / Д. В. Лико, С. М. Лико, О. А. Деркач. - Київ : Кондор, 2016. - 234 с. - Бібліогр.: с. 233-234. 
У навчальному посібнику наведено короткий теоретичний опис до кожної лабораторної роботи, методику її проведення згідно з Державним стандартом, прилади, обладнання, технологію приготування розчинів. Під час написання практикума було використано загальноприйняті методики Е. В. Арінушкіної, М. І. Савінова, Н. А.. Качинського, І.В. Тюріна.


 Шваб'юк, Василь Іванович.    Опір матеріалів [Текст] : підруч. для інженер спец. вищ. навч. закл. / В. І. Шваб'юк. - Київ : Знання, 2016. - 398, [9] с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 392-393.
 У підручнику викладено основи курсу “Опір матеріалів”. Описано основні положення та методики сучасної механіки деформівного твердого тіла, класичні задачі визначення зусиль та переміщень у елементах конструкцій, а також методи їх розрахунків. Наведено приклади розрахунку конструкцій із композитних матеріалів.
Для студентів матеріалознавчих та механічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для студентів немеханічних спеціальностей, які вивчають курси опору матеріалів, технічної та прикладної механіки, механічні властивості та конструкційну міцність матеріалів за скороченими програмами.

    Практикум з технологічних розрахунків у хлібопекарському виробництві [Текст] : навч. посіб. / В. І. Дробот [та ін.] ; за ред. В. І. Дробот ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Кондор, 2016. - 329 с. : табл. - Бібліогр.: с. 280-282.

Викладено теоретичні основи і сутність розрахунків у хлібопекарському виробництві. Наведено методичні вказівки до виконання типових розрахунків у технології хлібобулочних виробів за стадіями технологічного процесу: під час підготовки сировини до виробництва; розрахунку рецептур за різних способів приготування тіста; технологічного обладнання; первинного обліку виробництва; у технохімконтролі галузі.   Ареф'єва О. В. Корпоративне управління: еволюція, становлення, розвиток: монорафія / О. В. Ареф'єва, Н. В. Васюткина ; Нац. авіац. ун-т. - К.: Ліра-К, 2015. - 180 с.
 Монографія присвячена науково-теоретичним, методичним і практичним аспектам становлення та розвитку корпоративного управління. В роботі розглянуті теоретико-методологічні основи еволюційного розвитку теорії управління, трансформаційні процеси корпоративного управління, методологічні передумови розвитку системи корпоративного управління. Проаналізовано чинники формування корпоративного середовища в Україні, досліджено розвиток корпоративного сектору, визначено передумови  розвитку та місце авіаційної галузі в корпоративному секторі України.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Лєбєдєв М. М. Менеджмент утримання багатоквартирних будинків: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. М. Лєбєдєв, Р. Є. Агамян, К. Є. Мухіна. - К, 2015. - 451 с.
На основі теорії управління в посібнику розглянуті правові, організаційні, технічні, технологічні, екологічні, економічні та управлінські аспекти менеджменту утримання багатоквартирних будинків. Наведена класифікація житлових і громадських будівель, параметри їх експлуатаційних якостей, нормативні вимоги до будівель та до претендентів на посаду управителя. Викладені вимоги до управителя.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Васюткіна Н. В. Управління сталим розвитком підприємств: теоретико-методологічний аспект: монографія / Н. В. Васюткіна ; Нац. авіац. ун-т. - К.: Ліра-К, 2015. - 334с.

Монографія призначена науково-теоретичним, методичним і практичним аспектам становлення та розвитку процесів управління сталого розвитку підприємств. Розглянуті теоретичні основи сталого розвитку підприємств, визначено відповідні концептуальні підходи, які грунтуються на теоретичних розробках, щодо забезпечення розвитку підприємства через управління його потенціалом на матеріальному, енергетичному та інформаційному рівнях.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бутко М. П. Модернізація регіональних господарських систем у глобалізаційному економічному просторі: монографія / М. П. Бутко, Т. В. Пепа, Ф. М. Уляненко ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Ніжин: Аспект-Поліграф, 2014. - 267 с.

Монографія присвячена пошуку шляхів ефективного використання потенціалу регіональних господарських систем. Досліджено особливості функціонування регіональних сегментів національної економіки України у глобалізованому економічному просторі. Зокрема зроблено оцінку конкурентних позицій областей Поліського регіону і окреслено шляхи їх нарощування з позицій удосконалення інституційного середовища, модернізації продуктивних сил та запровадження ефективного менеджменту.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Слабковський Ю. М. Соціальна економіка: стратегія управління господарською структурою в умовах глобалізації світових ринків: [монографія] / Юрій Миколайович Слабковський. - К.: ТОВ "Юрка Любченко", 2015. - 395 с.

У монографії розглянуто підходи до проблеми управління господарською структурою з позиції концепції - соціальної економіки та глобалізації ринків.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Шевчук С. Сергій Корольов / С. Шевчук ; пер. з рос. Н. Сидорової. - Харків: ПЕТ, 2015. - 128 с.

Сергій Корольов - один з видатних вчених ХХ століття, який по праву вважається батьком радянської космонавтики. Перший штучний супутник Землі, запуски автоматичних міжпланетних станцій на Місяць, створення кораблів «Восток» і «Восход», політ першої людини в космос - ось далеко не повний перелік задуманого і здійсненого генеральним конструктором, великим вченим, людиною, яка стала відомою у всьому світі тільки після смерті.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кокотюха А. Іван Кожедуб / А. Кокотюха ; пер. з рос. В. Немашкало. - Харків: ПЕТ, 2015. - 128 с.
Іван Микитович Кожедуб - військовий льотчик, визнаний кращим асом авіації союзників у Другій світовій війні. На його рахунку 330 бойових вильотів, 120 повітряних боїв, 62 збитих літаки противника. Як найрезультативніший льотчик-винищувач був тричі удостоєний звання Героя Радянського Союзу. Після війни Кожедуб - командир авіадивізії (разом з якої брав участь у війні в Кореї), маршал авіації, обіймав відповідальні посади в ВВС. Ім'я цього видатного льотчика-винищувача увійшло в історію світової авіації.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бондар-Підгурська О. В. Ділове адміністрування (Корпоративне управління): [навч. посіб.] / О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - К.: Ліра-К, 2015. - 485с.
Навчальний посібник характеризується комплексним висвітленням матеріалу, грунтується на оновленій нормативно-законодавчій базі та системному підході, містить випробувані практикою стратегії, механізми, принципи та моделі корпоративного управління. Для поглибленого засвоєння матеріалу та здобуття практичних навичок до книги додається електронний практикум.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Палеха Ю. І. Менеджмент персоналу: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Ю. І. Палеха. - К.: Ліра-К, 2015. - 338 с.
Мета навчального посібника — розкрити суть основних категорій кадрового менеджменту, розглянути роботу з кадрами як систему і пояснити кожну її складову. Викладений матеріал допоможе студентам детальніше з'ясувати особливості сучасного процесу управління персоналом, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. Практичні завдання і тести в кінці посібника дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управлінський консалтинг: підручник / М. Ф. Безкровний [та ін.]. - К.: Ліра-К, 2015. - 336 с. 
У підручнику розглядається розвиток управлінського консалтингу
в світі та його становлення в Україні. Надається характеристика
основних видів консалтингових послуг, маркетингових досліджень та
професіоналізму у консультуванні. Подається методичний матеріал з
основ аналізу та консультування з інвестиційної діяльності сільських
товаровиробників, методів експрес-аналізу і консультування з

економічного оцінювання технологій в АПК.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управлінське документування: підручник / [авт. кол.: Безкровний М. Ф. та ін.; за заг. ред. Ю. І. Палехи]. - К.: Ліра-К, 2015. - 368 с.
У підручнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог нових законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке по-дано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об’єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, вели-ка увага приділена систематизації документації.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Яремко І. Й. Історія обліку, аналізу та аудиту: навч. посіб. / І. Й. Яремко, О. С. Лемішовська ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів: Львівська політехніка, 2015. - 220 с.
Розкрито передумови та етапи становлення господарського обліку, зміст облікових культур у різних державах, їх відмітні особливості. Наведено періодизацію становлення і розвитку системи бухгалтерського обліку, концептуальну спрямованість основних бухгалтерських шкіл, їхню методологічну залежність від соціально-економічного устрою країни, в якій вони були сформовані. Виокремлено періодизацію становлення і розвитку обліку в Україні, зокрема на західноукраїнських землях. Розкрито передумови виникнення і розвитку фінансово-економічного аналізу й аудиту, їхню функціональну спрямованість і значення в умовах соціально-економічного укладу.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Палеха Ю. І. Інформаційний бізнес: підручник / Палеха Ю. І., Горбань Ю. І. - К.: Ліра-К, 2015. - 492 с.
Мета підручника – розкрити суть основних категорій інформаційного бізнесу, розглянути його модель, побудову та функції. Викладений тут матеріал допоможе студентам з’ясувати особливості і механізм функціонування інформаційного ринку, ознайомитись з його організаційними формами, маркетинговою, рекламною та інформаційно-консультативною діяльністю для стимулювання збуту інформаційних продуктів та послуг, оволодіти бенчмаркінгом, основами інформаційно-консультативної діяльності й основними засадами електронної комерції.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мельник М. Т. Індустрія моди: навч. посіб. / М. Мельник. - К.: Ліра-К, 2015. - 264 с.
Розглядається мода як окрема сфера діяльності, даються визначення основних фешн-понять, описується структура індустрії моди та особливості функціонування фешн-підприємств, аналізуються процеси виробництва й поширення моди.
Для спеціалістів, студентів, аспірантів, викладачів у галузі моди й дизайну, усіх, кого цікавлять питання, пов'язані з бізнесовими та мистецькими аспектами моди.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сонячна енергетика: теорія та практика: монографія / [Й. С. Мисак та ін.] / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів: Львівська політехніка, 2014. - 339 с.
Висвітлено актуальні проблеми підвищення ефективності систем сонячного теплопостачання із плоскими сонячними колекторами та комбінованими геліонагрівниками. Розглянуто проблему використання енергії сонячного випромінювання, його практичного застосування у виробництві та в побуті та місце геліоенергетики у Державній програмі енергозбереження України. Подано характеристику сучасного стану сонячного теплопостачання, планування експериментів у наукових дослідженнях систем сонячного теплопостачання та опрацювання експериментальних даних. Особливу увагу приділено дослідженням із дискретною та потрійною орієнтацією сонячних колекторів. Наведено лабораторні та натурні дослідження систем теплопостачання, подано рекомендації щодо практичного використання результатів досліджень.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Холмогоров В. Осваиваем компютер, ноутбук, планшет, смартфон: подробный и понятный самоучитель для любого возраста / Валентин Холмогоров. - Харьков ; Белгород: Клуб семейного досуга, 2015. - 575 с.Как настроить компьютер, планшет, смартфон; каковы особенности самых популярных операционных систем - Microsoft Windows 8 и Google Android; как скачивать файлы из Интернета, смотреть фильмы, слушать музыку; как совершить видеозвонок; что делать, чтобы обезопасить компьютер от вирусов и устранить неполадки - узнайте как можно больше о возможностях ваших гаджетов!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Міжнародний фондовий ринок: навч. посіб.-практикум/ О. Є. Кузьмін [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 334 с.
У навчальному посібнику-практикумі на основі чіткої логічної схеми пропонується розгляд практичних питань міжнародного фондового ринку. Наведені у практикумі задачі і завдання, тести і кейси, приклади розв’язку задач для кожної теми та комплексні задачі, наведені у додатку, забезпечують можливість індивідуальної перевірки знань.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Математична логіка та теорія алгоритмів: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. П. Матвієнко, С. П. Шаповалов ; Сум. держ. ун-т. - К.: Ліра-К, 2015. - 212 с.
У навчальному посібнику наведено основні поняття і
методи математичної логіки, а також основи теорії алгоритмів.
Теоретичний матеріал проілюстровано вправами та задачами
для набуття читачем практичного досвіду.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Немає коментарів:

Дописати коментар