Translate

понеділок, 7 вересня 2015 р.

Виставка "Нові технології в будівництві"
Література:

1. Матеріалознавство: (для архітекторів та дизайнерів) : підруч. / К. К. Пушкарьова, М. О.Кочевих, О. А. Гончар, О. П. Бондаренко ; за ред. К. К. Пушкарьової ; М-во освіти і науки, молоді та спортуУкраїни. - К. : Ліра-К, 2012. - 592 с.

2. Будівельне матеріалознавство: підруч. / П. В. Кривенко [та ін.] ; ред. П. В. Кривенко. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Ліра-К, 2012. - 624 с.

3. Сокова С. Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: учебник / С. Д. Сокова. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 208 с.

4. Технологія та товарознавство систем сухого будівництва: підруч. / П. В. Захарченко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : СПД Павленко, 2009. - 464 c.

5. Внутренняя отделка. Современные материалы и технологии / [ред.-сост. Д. В. Нестерова]. - М.: РИПОЛ классик, 2011. - 320 с.

6. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування: підруч. для вищ. навч. закл. / В. А. Баженов [та ін.]. - К. : Каравела, 2011. - 488 с.

7. Саницький М. А. Енергозберігаючі технології в будівництві: навч. посіб. / М. А. Саницький, О. Р. Позняк, У. Д. Марущак; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге вид., випр. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 235 с.

8. Несветаев Г. В. Бетоны: учеб. пособие для вузов / Г. В. Несветаев. - Ростов н/Д.: Феникс, 2011. - 381 с.

9. Пахаренко В. О. Пластмаси в будівництві: підруч. для вузів / В. О. Пахаренко, В.В. Пахаренко, Р. А. Яковлєва. - К.: Ліра-К, 2012. - 352 с.

10. Файнер М. Ш. Про наукову відмінність та економічну доцільність переходу на європейські норми на цемент // Будівництво України. - 2015. - № 2-3. - с. 13-14

11. Пенополистирол: надежный утеплитель, безопасный и долговечный // Будмайстер. - 2015. - № 4. - с. 7-9

12. Фаренюк Є. Г.Дослідження показників довговічності полімерних матеріалів / Є. Г. Фаренюк, В. В. Ральчук // Будмайстер. - 2013. - № 1. - с. 16-17

13. Петрович О. Керамический блок: новый виток развития кирпича // Будмайстер. - 2013. - № 7. - с. 20-23

14. Лаповська С. Д. Опорядження ніздрюватих бетонів // Будмайстер. - 2013. - № 12. - с. 16-17

15. Петрович О. Подвесные потолки: на любой вкус и кошелек // Будмайстер. - 2013. - № 2. - с. 12-16

16. Петрович О. Малая механизация в строительных смесях // Будмайстер. - 2013. - № 11. - с. 26-30

17. Резины на основе смеси бутадиен-нитрильного и бутадиен-стирольного каучуков/ Л. А. Мельник, Н. Г. Пупкова, Ю. В. Зубенко, А. П. Поднебесный // Будівництво України. - 2013. - № 5. - с. 28-29

Немає коментарів:

Дописати коментар