Translate

вівторок, 16 квітня 2024 р.

Володимир Вернадський. Людина. Громадянин. Учений.

 


 12 березня 2024 року виповнився 161 рік від дня народження геніального вченого, видатного громадського діяча й організатора наук, першого президента Української академії наук Володимира Вернадського.  
Володимир Іванович Вернадський – постать справді унікальна в історії вітчизняної та світової науки і культури.
Спливають роки, але інтерес до творчості  В. І. Вернадського не слабшає. Виявляється, що успішне вирішення висунутих у сучасну епоху на передній план різноманітних глобальних проблем, екологічних у тім числі, неможливе без звернення до вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу, в якому сформульовані принципи взаємодії природи та суспільства.
З часом відкриваються нові невідомі факти, і це неминуче спричиняє нове прочитання і переосмислення фундаментальних ідей вченого.Історія заснування Національної бібліотеки України безпосередньо пов'язана з ім'ям В. І. Вернадського, який разом з М. П. Василенком є її фундаторами. Багатогранна діяльність академіка Вернадського, його надзвичайна творча спадщина золотим фондом увійшли до скарбниці світової науки. Володимир Іванович збагатив природничі науки глибокими ідеями і теоріями, що стали основою нових напрямів у сучасній мінералогії, геології, кристалографії, радіогеології. Він започаткував нову наукову галузь – геохімію, синтезуючи геологічні, хімічні та фізичні знання. Ним було закладено новий світогляд про нерозривну єдність усього живого й неживого на Землі, про людину та її зв'язок із космосом.  Виходець із української землі, він став світилом української науки... Але разом з тим Вернадський був великим сином усієї Землі, яка народжує таких людей для одкровення і пізнання істини.
Продовжуючи цикл книжкових виставок "Видатні діячі науки і техніки", працівниці відділу документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових підготували книжкову виставку "Володимир Вернадський. Людина. Громадянин. Учений".


 


Список літератури

  1. В. І. Вернадський: вчений, мислитель, громадянин : пр. вченого та література про нього з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: Л. В. Беляєва, Л. С. Новосьолова]. – Київ : [б. в.], 2003. – 257, [2] с.
  2. В. І. Вернадський і Україна: діяльність, оточення, зв'язки, пам'ять : довідник / НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт.-упоряд.: С. М. Кіржаєв, К. Є. Новохатський, Л. М. Яременко]. – Київ : [б. в.], 2023. – 488 с.
  3. В. І. Вернадський і Україна: з листування . Кн. 1. А–І / НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт. та упоряд.: С. М. Кіржаєв та ін.]. – Київ : НБУВ, 2018. – 568 с.
  4. В. І. Вернадський і Україна: з листування . Кн. 2. К–Я. Офіційне. Родинне / НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт. та упоряд.: С. М. Кіржаєв та ін.]. – Київ : НБУВ, 2019. – 1037 с.
  5. Даниленко В. М. Володимир Вернадський. Життя в політиці й політика в житті / Віктор Даниленко ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 509, [1] с.