Translate

понеділок, 2 грудня 2019 р.

Відомі імена в науці і техніці


До 110-річчя з дня народження Миколи Боголюбова 8 (21) серпня 1909  р. – одного із класиків сучасної науки, Відділ документів з технічних, економічних, природничих та сільськогосподарських наук, продовжуючи цикл  виставок "Відомі імена в науці і техніці", пропонує книжкову виставку про його життя і діяльність. Його праці належать до численних розділів математики, механіки, фізики. В кожному з них результати, отримані ученим, є фундаментальними. Боголюбов є засновником радянських наукових шкіл у галузі нелінійної механіки, статистичної фізики і квантової теорії поля. Він був членом багатьох іноземних академій (у Болгарії, НЛР, Польщі, США та ін.), наукових закладів і товариств.
  Народився Микола Миколайович Боголюбов у місті Нижньому Новгороді, але значна частина його життєвого та творчого шляху минула в Україні. Уже в 14 років почав брати участь в науковому семінарі академіка М. М. Крилова в Києві, у 15 років Боголюбов написав першу наукову працю, а в 16 років був зарахований до аспірантури при кафедрі математичної фізики АН УРСР.
  З 1928 року Микола Боголюбов працює в АН УРСР, і у 1930 році йому присуджено ступінь доктора математики. У 1965–1973 – директор Інституту теоретичної фізики АН УРСР. Дослідження М. Боголюбова стосуються статистичної фізики, квантової теорії поля та фізики елементарних частинок. Він є одним із творців теорії нелінійних коливань. Спільно з М. М. Криловим Боголюбов розвивав операційне числення та його застосування до математичної фізики. Створив та очолив лабораторію атомного ядра та елементарних частинок в Інституті фізики АН УРСР. Розробив новий метод у квантовій теорії поля і статистичної фізики, заклав основи сучасної теорії кінетичних явищ, побудував мікроскопічні теорії надплинності бозе-систем та надпровідності. Запровадив поняття квазісередніх і розробив нову теорію фазових переходів.
  М. М. Боголюбов – засновник і керівник наукових шкіл теоретичної фізики у Києві, почесний член багатьох академій і наукових товариств, зокрема, дійсний член Наукового товариства імені Тараса Шевченка; академік АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР.
  У 1992 р. Національною Академією наук України була заснована Премія НАН України імені М. М. Боголюбова, яка вручається Відділенням математики НАН України за видатні наукові роботи в галузі математики і теоретичної фізики. Його ім'я присвоєно Інституту теоретичної фізики НАН України. Академік М. Боголюбов читав курс лекцій в університетах США. Міжнародним центром теоретичної фізики в Трієсті нагороджений медалями ім. Дірака за видатні досягнення в галузі теоретичної фізики. Микола Миколайович Боголюбов є  Двічі Героєм Соціалістичної Праці (1969, 1979); лауреатом Ленінської премії (1958); Державної премії  СРСР (1947, 1953, 1984); нагороджений Золотою медаллю ім. Ломоносова АН СРСР (1985).
Заслужений діяч науки УРСР (1970).
 Література:
  1. Боголюбов Н. Н. Введение в аналитический аппарат статистической механики / Н. Н. Боголюбов, А. Н. Ермилов, А. М. Курбатов; НА УССР. Институт металлофизики, – Киев: Наукова думка, 1988. – 176 с.
  2. Боголюбов Н. Н. Избранные труды по статистической физики / Н. Н. Боголюбов. – Москва: Издательство Московского университета, 1979. – 343 с.
  3. Боголюбов Н. Н. Квантовые поля: учеб. для вузов / Н. Н. Боголюбов, Д. В. Ширков. – Москва: Наука, 1980. – 319 с.
  4. Бевз В. Микола Миколайович Боголюбов – видатний математик, механік і фізик ХХ століття / Валентин Бевз // Математика в школі. – 2009. – № 1. – С. 43–51.