Translate

четвер, 15 жовтня 2015 р.

Виставка "Регіональна політика ЄС та України"

Література:

1. Шамбровський Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу: навч. посіб. / Г. О. Шамбровський. - К.: Знання, 2011. - 187 с.

2. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [В. В. Ковалевський та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 344 с.

3. Буряк П. Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало. - К.: Хай-Тек-Прес, 2008. - 352 с.

4. Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. В. Кордон. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 172 с.

5. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп. / [С. О. Біла та ін.] / - К.: НІСД, 2011. - 80 с.

6. Сиденко В. Р. Глобализация - европейская интеграция - экономическое развитие: украинская модель: в 2-х т. Т. 2 Европейская интеграция и экономическое развитие / В. Р. Сиденко. - К.: Феникс, 2011. - 448 с.

7. Програми та інструменти інноваційного розвитку економіки Європейського Союзу. Українські проекції / [упоряд. .: П. С. Смертенко, О. В. Коломієць]. - К.: Т. А. Кінько, 2007. - 61 с.

8. Україна та сучасні тенденції і механізми інноваційного розвитку Європейського Союзу / [упоряд.: П. С. Смертенко, О. В. Коломієць]. - К.: Т. А. Кінько, 2007. - 61 с.

9. Інноваційний розвиток ЄС: сучасні тенденції та перспективи для України / [упоряд.: П. С. Смертенко, О. В. Коломієць]. - К.: Т. А. Кінько, 2007. - 57 с.

10. Інноваційна політика: європейський досвід та рекомендації для України. - Т. 1. - Ключові особливості інноваційної політики в якості основи для розробки заходів сприяння інноваціям, що спрямовують Україну до заснованої на знаннях конкурентоспроможної економіки - порівняння ситуації в ЄС і Україні. Проект ЄС "Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні. - К.: Фенікс, 2011. - 214 с.


11. Гоблик В. В. Роль єврорегіонів у розвитку економічного співробітництва прикордонних регіонів України та країн-членів ЄС // Економіка та держава. - 2015. - № 7. - с. 14-17

12. Вдовічен А. А. Диспропорцийність розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні / А. А. Вдовічен, А. В. Круглянко // Актуальні проблеми економіки України. - 2015. - № 1. - с. 220-231

13. Рябушка Л. Б. Інтегральне оцінювання соціально-економічного розвитку муніципалітетів країн-членів Європейського Союзу // Актуальні проблеми економіки України. - 2014. - № 9. - с. 264-270

14. Мусієнко С. М. Значення проекту "Східне партнерство" для країн учасниць // Актуальні проблеми економіки України. - 2014. - № 12. - с. 120-130

15. Силенко М. Ф. Державне регулювання регіонального розвитку: досвід транзитивних країн та перспективи для України // Актуальні проблеми економіки України. - 2015. - № 7. - с. 230-235

16. Мельник  А. Регіональна політика ЄС та України в умовах поглиблення суперечностей глобалізації // Журнал Європейської економіки. - 2013. - № 1. - с. 57-78

17. Землянкін А. І. Нова інноваційна політика Європейського Союзу: досвід для України // Регіональна економіка. - 2013. - № 2. - с. 193-202

18. Кіндзерський Ю. Стимулювання виробництва та міжрегіональне вирівнювання через спеціальні економічні зони: досвід Польщі в контексті євроінтеграційного курсу України // Економіст. - 2015. - № 6. - с. 46-50

19. Мариніна С. В. Особливості взаємодії України з регіональними угрупованнями в умовах європейської інтеграції // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 4. - с. 187-191

20. Мальцев В. С. Порівняльна оцінка інноваційного розвитку регіонів України з використанням досвіду Євросоюзу / В. С. Мальцев, Г. І. Кореняко // Регіональна економіка. - 2013. - № 1. - с. 51-59


Немає коментарів:

Дописати коментар