Translate

середа, 30 грудня 2015 р.

З Новим роком!
Дорогі друзі, з Новим роком! З Новим щастям! Нехай рік принесе удачу в справах, а в сім'ю - достаток, мир і спокій. Нехай здійсняться найзаповітніші мрії. Любові, здоров'я та радості! Побільше посмішок і веселого настрою! Традиційно від нового року ми очікуємо великих змін. Так нехай ці зміни виявляться яскравими, барвистими і трохи казковими!

субота, 19 грудня 2015 р.

Україна запропонувала кримчанам скористатися послугами електронного уряду
Державне агентство з питань електронного управління України ввело серію онлайн послуг, якими можуть скористатися і громадяни окупованого Криму. Про це повідомляється на сайті Представництва Президента України в АР Крим.

Зокрема, на порталі "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" кримчани можуть записатися на прийом до відділень РАГС на материковій частині України, задати питання в онлайн режимі фахівцям, а також подати заявку на реєстрацію

На порталі "Кабінет електронних сервісів" можна поспілкуватися з державними чиновниками в режимі відеоконференції. Тут також представлена ​​система пошуку законодавчих документів, база шаблонів документів (договори, заяви, інші юридичні документи).

У мережі можна отримати послуги судового характеру. Зокрема, на порталі "Судова влада України" доступна інформація щодо стану розгляду судових справ, є можливість відправки процесуальних документів електронною поштою учасникам судового процесу і судових повісток.

Кримчани також отримали доступ до електронної торгівлі - аукціонам на продаж арештованого майна на порталі  "Система електронних торгів арештованим майном" (СЕТАМ).

Жителі окупованого півострова можуть отримати виписку про реєстрацію земельних ділянок через Публічну кадастрову палату, яка розміщена на офіційному сайті Госгеокадастра.

четвер, 17 грудня 2015 р.

Інформаційна робота з переселенцями в міському центрі зайнятості 

В рамках співпраці з Чернігівським міським центром зайнятості, в його приміщенні 17 грудня відбулась чергова зустріч з вимушеними переселенцями.

 Під час заходу провідний бібліотекар відділу  документів з економічних та технічних наук Оксана Плаунова презентувала довідник для переселенців "Інформація для внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій. Адресні ресурси міста Чернігова".

Присутні дізнались про безкоштовні послуги, які вони можуть отримати в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка. Також вимушені переселенці були запрошені приймати участь у заходах  проекту  "Інформаційна допомога внутрішньо переміщеним особам – запорука соціальної адаптації".

Вікторія Примак -провідний бібліотекар відділу документів суспільних та гуманітарних наук,  дала інформацію про безкоштовні консультації юристів та розповіла про роботу Центру правової інформації, який діє на базі нашої бібліотеки.


Переселенці  цікавились творчими майстер-класами, умовами роботи курсів комп'ютерної грамотності,  та безкоштовними консультаціями юристів.


середа, 9 грудня 2015 р.

Виставка "Стратегія управління конкурентоспроможністю підприємства"


Література:

1. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. / С. М. Клименко [та ін.] ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К.: КНЕУ, 2009. - 515 с.

2. Балабанова Л. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. В. Балабанова, Г. В. Кривенко, І. В. Балабанова ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - К.: Професіонал, 2009. - 253 с.

3. Череп А. В. Стратегічне планування і управління: навч. посіб. / А. В. Череп, А. В. Сучков. - К.: Кондор, 2011. - 333 с.

4. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: кредитно-модульний курс: навч. посіб. / [Сіваченко І. Ю. та ін.] ; за ред. Сіваченка І. Ю., Козака Ю. Г., Логвінової Н. С. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 311 с.

5. Сладкевич В. П. Стратегічний менеджмент організацій: підруч. для вищ. навч. закл. / В. П. Сладкевич. - К.: Персонал, 2008. - 493 с.

6. Сумець О. М. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. М. Сумець, М. І. Бондаренко. - К.: "Хай-Тек-Прес", 2010. - 237 с.

7. Кузьмін О. Є. Економічна діагностика: навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. - К.: Знання, 2012. - 298 с.


8. Балабанова Л. В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського. - К.: Професіонал, 2006. - 443 с.

9. Благодир Л. М. Конкуренція як системний фактор функціонування ринкової економіки / Л. М. Благодир, Л. С. Філатова // Проблеми науки. - 2015. - № 4-5. - с. 21-26

10. Мельник Ю. М. Соціальна складова інтегрованої системи управління конкурентоспроможністю підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2015. - № 1. - 59-63

середа, 2 грудня 2015 р.

Виставка "Політика модернізації транспорту України"

Література:
 1. Волік В. В. Державна політика в галузі міського транспорту: правові засади формування та реалізації: монографія / В. В. Волік ; Донец. юрид. ін-т МВС України. - Кривий Ріг: Кальміус, 2014. - 373 с.

2. Аксьонов І. М. Теоретичні й практичні аспекти маркетингу транспортних послуг: навч. посіб. / І. М. Аксьонов, В. І. Копитко ; Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. В. Лазаряна. - Львів: "Новий Світ-2000", 2012. - 336 с.

3. Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України у післякризовий період: аналіт. допов. / [Д. К. Прейгер, О. В. Собкевич, О. Ю. Ємельянова] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2012. - 112 с.

4. Основи економіки транспорту: підручник /Нац. авіац. ун-т ; [авт. кол.: В. І. Щелкунов та ін.] ; під ред.: В. І. Щелкунова, Ю. Ф. Кулаєва. - К.: Кондор, 2011. - 391 с.

5. Яцьківський Л. Ю. Загальний курс транспорту: навч. посіб. для студ. напряму "Транспортні технології" вищ. навч. закл. Кн. 2 / Л. Ю. Яцківський, Д. В. Зеркалов ; Нац. трансп. ун-т. - К.: Арістей, 2007. - 503 с.

 6. Транспортне право України: навч. посіб. / [Е. Ф. Демський та ін.] ; Ун-т економіки та права "КРОК". - К.: Атіка, 2008. - 290 с.

7. Сокур І. М. Транспортна логістика: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. М. Сокур, Л. М. Сокур, В. В. Герасимчук. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 220 с.

8. Тимовський О. А. Основи автотранспортного права: екзаменують ДАІ та дорога : навч. посіб. / О. А. Тимовський, В. Б. Нестеренко. - К.: Арій, 2008. - 252 с.

9. Марінцева К. В. Пасажирські перевезення: підручник / К. В. Марінцева. - К.: НАУ-друк, 2009. - 226 с.

10. Безуглий А. О. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності розподілу фінансових ресурсів в дорожньому господарстві: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / А.О. Безуглий ; Нац. трансп. ун-т. - К., 2015. - 20 с.