Translate

четвер, 26 лютого 2015 р.

Фіни створили "дерево", яке вміє генерувати електроенергію

 Вчені Фінської центру технічних досліджень VTT створили унікальну "рослину" на 3D-принтері. Надрукували всі частини - і стовбур, і гілки з біоматеріалу. І навіть листя, які, фактично, є фотоелементами, повідомляє 24tv.ua


Таке дерево здатне генерувати електроенергію і зберігати її в акумуляторах, вбудованих в стовбур. Джерелом енергії може бути сонячне або штучне світло, вітер і навіть коливання температури. За словами розробників, однієї такої "рослини" буде цілком достатньо для зарядки смартфона.
Варто відзначити, що технологія гнучка, дозволяє створювати не тільки дерева, а й інші об'єкти - залежно від фантазії дизайнерів. Крім того, фіни відзначають, що цю розробку порівняно легко запустити в серійне виробництво.

середа, 25 лютого 2015 р.

Тематичні перегляди "Вивчаємо комп`ютер досконало"

23 та 25 лютого в Інтернет-центрі нашої бібліотеки проводились навчання з основ комп’ютерної грамотності для учасників проекту "У Всесвітній мережі всі покоління". Проект реалізується на базі Регіонального тренінгового центру і розрахований на користувачів бібліотеки поважного віку.

Техніко-економічний відділ, маючи сучасну літературу по інформаційним технологіям, організував тематичні перегляди документів "Вивчаємо комп`ютер досконало". Працівник Оксана Плаунова ознайомила присутніх з інформаційними ресурсами з даної тематики.
Учні поважного віку активно розглядали та записували собі назви книжок, які допоможуть їм опанувати комп`ютерну грамотність.вівторок, 24 лютого 2015 р.

Виставка "Роль малого та середнього бізнесу в розвитку економіки України"

Література:

1. Механізми поліпшення підприємницького клімату в процесі реалізації економічних реформ в Україні: аналіт. доп. / [Я. В. Бережний та ін.]. - К.: НІСД, 2013. - 80 с.

2. Квасницька Р. С. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва: навч. посіб. / Р. С. Квасницька. - Львів: "Магнолія 2006", 2013. - 631 с.

3. Тирпак І. В. Основи економіки та організації підприємництва: навч. посіб. для вищ. навч. закл./І. В. Тирпак, С. А. Жуков ; Ужгород. нац. ун-т, Мукачів держ. ун-т. - К.: Кондор, 2011. -283 с.

4. Яшкіна Н. В. Оцінка бізнесу: навч. посіб./ Н. В. Яшкіна. - К.: Алерта, 2010. - 438 с.

5. Малий бізнес як фактор розвитку конкурентоспроможності регіону: монографія/ Мікловда В. П.[та ін.] ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Полтава: Техсервіс, 2012. - 199 с.

6. Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України: аналіт. доп./ Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ: Фенікс, 2010. - 70 с.

7. Брітченко І. Г. Економічні проблеми розвитку підприємницької функції в секторах економіки національного господарства: монографія / І. Г. Брітченко, О. М. Момот, В. Г. Саєнко ; Дон НУЕТ ім. М. Туган-Барановського ; ПУЕТ. - Полтава: ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2012. - 640 с.

8. Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності: аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.]. - К.: НІСД, 2013. - 120 с.

9. Бережний Я. В. Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні: аналіт. доп. / Я. В. Бережний, Д. В. Ляпін, Д. С. Покришка ; за ред. А. Я. Жаліла. - К.: НІСД, 2014. - 80 с.

10. Відкриття і припинення підприємницької діяльності: збірник законодавства і зразків документів / [упоряд. Ю. І. Руснак]. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 422 с.

11. Черніков Д. О. Модернізація системи державної підтримки суб'єктів господарювання в Україні: аналіт. доп. / О. Д. Черніков ; за ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2013. - 48 с.

12. Кашуба Я. М. Інноваційний розвиток підприємництва як передумова переходу до економіки знань // Економіка та держава. - 2013. - № 9. - с. 9-12

13. Силкіна Ю. О. Становлення та пріоритетні напрями розвитку підприємництва в Україні / Ю. О. Силкіна, Т. О. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 2. - с. 106-110

14. Ганущак-Єфіменко Л. М. Перспективи розвитку малого та середнього бізнесу на основі інтеграційної взаємодії // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - с. 32-36

15. Крисак А. О. Аналіз формування економічного потенціалу малих підприємств // Економіка та держава. - 2013. - № 4. - с. 39-42

16. Умєров Р. Е. Формування інвестиційної привабливості підприємств малого і середнього бізнесу в умовах невизначеності конкурентного середовища // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 11. - с. 90-94

четвер, 19 лютого 2015 р.

Український інженер увійшов до сотні добровольців, які першими можуть заселити Марс

У сотню претендентів, які першими можуть полетіти на Марс, увійшов і український інженер Сергій Якимов.  Хлопцеві 26 років і він мріє про підкорення Червоної  планети, хоч й усвідомлює, якщо все вдасться, це буде квиток в один кінець, повідомляє ТСН.ua

 Потенційний марсіанин, а допоки мешканець Житомира Сергій Якимов, вже через 10 років може стати жителем Червоної планети. Організатори польоту на Марс, нідерландська компанія, відібрала українського інженера з-поміж 200 тисяч претендентів з усього світу. Нині добровольців сто, але на Марс полетять лише 24 людини. Доти на планету відправлять житлові модулі, оранжерею для вирощування овочів, спеціальні прилади для виробництва води і повітря.

До життя на чужій планеті команду готуватимуть 8 років, а переліт на Марс триватиме 7-8 місяців. Після прильоту - довга адаптація та роботи з облаштування життя.  Сергій, інженер за фахом, донедавна працював у столичному інституті космічних  досліджень, але покинув роботу через малу зарплатню і вирішив повністю присвятити себе  мрії та дістатися іншої  планети. Він знає, що повернутися на Землю переселенці, найімовірніше, не зможуть. Мати Сергія від такої перспективи не у захваті, але мрію сина підтримує.
Політ запланований на 2025 рік, а життя людей на Марсі організатори проекту хочуть перетворити на реаліті-шоу. 

середа, 18 лютого 2015 р.

Виставка " Розвиток інноваційної конкурентоспроможної економіки"


Література:

1. Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент: підруч./ Т. О. Скрипко. - К.: Знання, 2011. - 423 с.

2. Онікієнко В. В. Розвиток національної інноваційної системи на етапі становлення в Україні постіндустріального суспільства / В. В. Онікієнко, Л. М. Ємельяненко. - К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008. - 65 с.

3. Сумець О. М. Товарна інноваційна політика: навч. посібник/ О. М. Сумець, Є. М. Ігнатова. - К.: "Хай-Тек Прес", 2010. - 368 с.

4. Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України: аналіт. доп. / [О. В. Собкевич та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2014. - 154 с.

5. Організаційно-економічні аспекти інноваційного оновлення національного господарства : наук. монографія / [М. М. Єрмошенко та ін.]. - К.: Національна академія управління, 2008. - 216 с.

6. Микитюк П. П. Інноваційна діяльність: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 392 с.

7. Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. В. Онишко, Т. В. Паєнтко, К. І. Швабій. - К.: КНТ, 2008. - 256 с.

8. Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України: монографія: у 2-х ч. / Чернігівський державний інститут економіки та управління ; за заг ред. І. С. Каленюк. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. - 592 с.

9. Інноваційна політика: європейський досвід та рекомендації для України. - Т.1. - Ключові особливості інноваційної політики в якості основи для розробки заходів сприяння інноваціям, що спрямовують Україну до заснованої на знаннях конкурентоспроможної економіки - порівняння ситуації в ЄС і Україні. Проект ЄС " Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні. - К.: Фенікс, 2011. - 214 с.

10. Регіональні інноваційні системи: ідентифікація, оцінка, інститути та механізми розвиткку: наук.-аналіт. доп. / [Л. І. Федулова та ін.] ; за ред. Л. І. Федулової ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2012. - 132 с.

11. Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент: підруч. для вищ. навч. закл. / С. М. Ілляшенко. - Суми: Університетська книга, 2010. - 334 с.

12. Степанов О. П. Інноваційний бізнес: навч. посіб.для вищ. навч. закл. / О. П. Степанов, Н. П. Гончаров, Г. О. Андрощук. - К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007. - 420 с.

13. Шнипко О. С. Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст: монографія / О. С. Шнипко. - К.: Генеза, 2009. - 248 с.

14. Підоричева І. Ю. Інноваційна діяльність в промисловості України: проблеми, ризики, напрями активізації // Наука та інновації. - 2014. - № 5. - с. 61-68

15. Володіна В. О. Ефективність функціонування ринку інноваційних ідей в національній економіці // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 5. - с. 67-75

16.  Шевченко Б. О. Теоретичне обгрунтування практики і механізмів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері національної економіки // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 11. - с. 138-146

вівторок, 17 лютого 2015 р.

Виставка "Проблеми формування інвестиційних ресурсів в Україні"


Література:

1. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посіб. для вищ. навч. закл./А. П. Дука. - 2-ге вид. - К.: Каравела, 2008. - 432 с.

2. Сазонець І. Л. Інвестування: підручник/ І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 312 с.

3. Старченко К.І. Інвестиції: теорія і практика/К. І. Старченко. - Мюнхен, 2011. - 236 с.

4. Україна в інтеграційних процесах на пострадянському просторі: моделювання альтернатив: аналіт. доп. / [І. В. Клименко та ін.]. - К.: НІСД, 2013. - 104 с.

5. Пріоритети інвестиційної політики в контексті модернізації економіки України: аналіт. доп./ [А. П. Павлюк ті ін.]. - К.: НІСД, 2013. - 80 с.

6. Економіка України на шляху до від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти: аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.]. - К.: НІСД, 2010. - 96 с.

7. Коюда В. О. Основи інвестиційного менеджменту: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда . - К.: Кондор, 2008. - 340 с.

8. Селіверстов В. В. Інвестування: підруч. для вищ. навч. закл. / В. В. Селіверстов. - Суми: Університетська книга, 2011. - 480 с.

9. Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації: аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.]. - К.: НІСД, 2012. - 144 с.

10. Мошенський С. З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку: монографія / С. З. Мошенський. - Житомир: ЖДТУ, 2008. - 432 с.

11. Польшаков В. І. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. І. Польшаков, Н. В. Ткаленко. - К.: Кондор, 2009. - 172 с.

12. Фінансово-економічний механізм інноваційно-інвестиційного розвитку України: колективна наукова монографія / [О. А. Кириченко та ін.]. - К.: Національна академія управління, 2008. - 252 с.

13. Нікітчина О. В. Інвестиційна привабливість України та шляхи її підвищення / О. В. Нікітчина, Т. О. Бабіч // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2014. - № 2. - с. 38-40

14. Джаналаева А. Введение в инвестиции: экономико-правовые аспекты // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 4. - с. 23-31

15. Ремньова Л. М. Основні чинники впливу інвестиційної політики на розвиток інвестиційних процесів у будівельній галузі // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія1, Економіка. - 2014. - № 1. - с. 51-57

16. Шарыбар С. В. Формирование рациональной социально-эколого-экономической инвестиционной политики сельскохозяйственной организации //  Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 10. - с. 270-275

17. Маслій В. В. Методи аналізу територіального розподілу прямих іноземних інвестицій в Україні //  Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 7. - с. 454-462

понеділок, 9 лютого 2015 р.

Виставка "Формування стратегій економічної безпеки підприємства"


Література:

1. Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія / А. М. Гуменюк. - К.: НІСД, 2014. - 468 с.

2. Економічна безпека: навч. посіб. / [О. Є. Користін та ін.] ; за ред. О. М. Джужі. - К.: Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури, 2010. - 368 с.

3. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. посіб. / [В. Л. Ортинський та ін.]. - К.: Правова єдність, 2009. - 544 с.

4. Гончаров С. М. Основи економічної безпеки підприємства: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. М. Гончаров, Т. В. Кузнєцова, О. Ю. Лесняк. - К.: Кондор, 2012. - 216 с.

5. Зацеркляний М. М. Основи економічної безпеки: навч. посіб. / М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельников. - К.: КНТ, 2009. - 337 с.

6. Бондарчук Ю. В. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи: наук.-практ. посіб. / Ю. В. Бондарчук, А. І. Марущак. - К.: Видавничий дім "Скіф", КНТ, 2008. - 372 с.

7. Сумець О. М. Стратегії сучасного підприємства та його економічна безпека: навч. посіб. для вищ навч. закл. / О. М. Сумець, М. Б. Тумар. - К.: Хай-Тек-Прес, 2008. - 400 с.

8. Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: монографія / С. М. Шкарлет. - К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007. - 436 с.

9. Донець Л. І. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. І. Донець, Н. В. Ващенко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 240 с.

10. Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 256 с.

11. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: навч. посіб. / М. І. Камлик. - К.: Атіка, 2005. - 432 с.

12. Брицький Р. М. Взаємодія факторів у формуванні економічної безпеки України в умовах зовнішніх і внутрішніх загроз / Р. М. Брицький, О. Б. Мних // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 12. - с. 161-168

13. Маслак О. І. Підходи до прогнозування змін показників економічної безпеки підприємства на довготривалий період / О. І. Маслак, Н. Є. Гришко // Економіка та держава. - 2012. - № 12. - с. 8-13

14. Саух І. В. До проблеми визначення категорії "Економічна безпека" український контекст // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2013. - № 1. - с. 57-61

15. Приходько В. П. Управління економічною безпекою підприємства // Економіка та держава. - 2013. - № 10. - с. 10-12

понеділок, 2 лютого 2015 р.

У вас є всього 24 години, щоб прочитати цю книгу, інакше вона самознищиться

Ви належите до тих людей, які вважають читання книг занадто нудним заняттям? Що ж, нова книга американського письменника Джеймса Паттерсона змінить ваш погляд на цей вид проведення часу. Адже ця книга дасть вам всього 24 години на прочитання, після чого самознищиться, повідомляє Сергій Грей у Hi-news

Гостросюжетний роман Private Vegas буде мотивувати читача до швидкісного читання протягом 24 годин найрізноманітнішими способами. Перші 1000 копій цифрової версії книги просто зникнуть з мобільних пристроїв і комп'ютерів користувачів через добу, а кожна сторінка буде зникати відразу ж після того, як читач її перегорне. Люди будуть бачити один одного на цифровій карті, де в реальному часі відзначатиметься прогрес прочитання книги кожного з них. Але найцікавіше ще попереду!

Фізична копія книги, випущена тиражем всього в 1 екземпляр, буде забезпечена справжнім вибуховим пристроєм, який знищить книгу через 24 години після того, як читач вперше перегорне її першу сторінку. Книга забезпечена цифровим таймером, щоб читач був в курсі, скільки у нього залишилося часу. Звичайно, задоволення це не з найдешевших, оскільки єдиний екземпляр першої у світі книги, що самознищується обійдеться покупцеві в 294 038 доларів. У цю вартість включено оренду номера в шикарному готелі, де людина зможе в тиші прочитати роман.

Також у вартість закладені послуги команди професійних саперів, які подбають про книгу, як тільки час на таймері підійде до кінця. Покупець книги повинен буде підписати папери про відмову від претензій у разі, якщо з ним щось трапиться в ході цього досить небезпечного маркетингового проекту.
У ціну крім самої книги та супутніх послуг, перелічених вище, входить вартість перельоту на приватному літаку в місто, де живе автор роману, а також вечерю з п'яти страв з ним, в ході якого читач зможе обговорити з Джеймсом Паттерсоном свої враження від прочитаного.

Цей роман уже надійшов у продаж 26 січня 2015 року, і ви можете його вільно придбати в найбільших книжкових інтернет-магазинах.

неділя, 1 лютого 2015 р.

Авіапасажирам запропонують шоломи віртуальної реальності

Авіакомпанія Qantas спільно з Samsung вже в найближчому майбутньому запропонує пасажирам шолом віртуальної реальності. Поки дана новинка буде доступна тільки пасажирам першого класу на рейсах між Австралією і США, повідомляє Delo.ua

"Дана технологія відкриває нові можливості. Пасажир, наприклад, зможе здійснити віртуальний тур по зоні очікування аеропорту, куди він прямує або на власні очі побачити приземлення аеробуса на злітну смугу. Також пасажир може здійснити віртуальний політ поруч з літаком або просто включити улюблені фільми або передачі", - заявила представниця Quntas Олівія Уірт.

За словами Уірт, за допомогою нової технології політ буде здаватися не тільки набагато коротший, але і стане більш насиченим і яскравим.

Є й противники даного нововведення. Директор дослідницької компанії CCS Insight Бен Вуд вважає, що літак - не саме найкраще місце для віртуальної реальності.

"Немає нічого гіршого, ніж сидіти поруч з людиною, яка користується таким пристроєм. Він буде соватися в кріслі, жестикулювати і постійно вертіти головою. Крім того, в шоломі створюється повний ефект присутності і люди не будуть бачити і чути того, що відбувається на борту літака. А це може бути небезпечним ", - вважає він.

Ще далі в розробці віртуальних окулярів зайшли розробники компанії Avegant. Замість вже "традиційних" окулярів віртуальної реальності, вони розробили пристрій, що передає зображення прямо на сітківку ока.