Translate

понеділок, 30 листопада 2015 р.

Традиційна зустріч з вимушеними переселенцями
Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека продовжує співпрацю з міським центром зайнятості.  30 листопада відбулась там чергова зустріч з вимушеними переселенцями.

 На зустрічі працівник відділу  документів з економічних та технічних наук Оксана Плаунова презентувала довідник для переселенців "Інформація для внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій. Адресні ресурси міста Чернігова".

Присутні дізнались про безкоштовні послуги, які вони можуть отримати в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка. Також вимушені переселенці були запрошені приймати участь у заходах нового проекту  "Інформаційна допомога внутрішньо переміщеним особам – запорука соціальної адаптації".

Провідний бібліотекар відділу документів суспільних та гуманітарних наук Вікторія Примак розповіла про роботу Центру правової інформації, який діє на базі бібліотеки. 

Переселенці активно цікавились умовами роботи курсів комп'ютерної грамотності, творчими майстер-класами та безкоштовними консультаціями юристів. 


пʼятниця, 27 листопада 2015 р.

Виставка "Глобалізація економіки України: європейський інтегрований простір"

Література:

1. Національна економіка: : підруч. для вищ. навч. закл. / [П. В. Круш та ін.] ; за ред. П. В. Круша. - 3-тє вид. - К.: Каравела, 2011. - 448 с.

2. Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. В. Кордон. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 172 с.

 3. Сиденко В. Р. Глобализация - европейская интеграция - экономическое развитие: украинская модель: в 2-х т. Т. 2 Европейская интеграция и экономическое развитие / В. Р. Сиденко. - К.: Феникс, 2011. - 448 с.

4. Буряк П. Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало. - К.: Хай-Тек-Прес, 2008. - 352 с.

5. Шамбровський Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу: навч. посіб. / Г. О. Шамбровський. - К.: Знання, 2011. - 187 с.

6. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп. / [С. О. Біла та ін.] / - К.: НІСД, 2011. - 80 с.

7. Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки: аналіт. доп./[А. П. Павлюк та ін. ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2012. - 97 с.

8. Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності: аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.]. - К.: НІСД, 2013. - 120 с.

9.  Черніков Д. О. Модернізація системи державної підтримки суб'єктів господарювання в Україні: аналіт. доп. / О. Д. Черніков ; за ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2013. - 48 с.

10.  Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації: аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.]. - К.: НІСД, 2012. - 144 с.

четвер, 26 листопада 2015 р.

Виставка "Математичні моделі управлінських рішень"

Література:

1. Менеджмент: навч. посіб. / Г. Є. Мошек [та ін.] ; заг. ред. Г. Є. Мошека ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Вид. 2-ге, допов., перероб. - К.: Ліра-К, 2015 . - 548 с.

2. Приймак В. М. Прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / В. М. Приймак. - К.: Атіка, 2008. - 240 с.

3. Катренко А. В. Прийняття рішень: теорія та практика: підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник ; за наук. ред. В. В. Пасічника. - Львів: "Новий Світ-2000", 2013. - 447 с.

4. Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень: підруч. для вищ. навч. закл. /І. Б. Гевко. - К.: Кондор, 2009. - 187 с.

5. Економіко-математичне моделювання: навч. посіб. / [Т. С. Клебанова та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т. - Харків: ІНЖЕК, 2010. - 352 с.

6. Системи підтримки прийняття рішень: навч. посіб. / [О. І. Пушкар та ін.]; Харків.нац.екон. ун-т. - Харків: ІНЖЕК, 2006. - 304 с.

7. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [Л. І. Донець та ін.] ; за заг. ред. Л. І. Донець. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 472 с.

8. Лубенець С. В. Моделі і методи прийняття  рішень в аналізі та аудиті: навч. посіб. / Лубенець С. В. - Львів: "Магнолія - 2006", 2010. - 261 с.

9. Математичні методи і моделі ринкової економіки: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [Т. С. Клебанова та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т. - Харків.: ІНЖЕК, 2010. - 456 с.

10. Яркіна Н. М. Економіка підприємства: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Н. М. Яркіна ; Керчен. держ. морс. технол. ун-т. - К.: Ліра-К, 2015. - 498 с.

вівторок, 24 листопада 2015 р.

Тренінг для вимушених переселенців "Основи бізнесу. Як стати успішним підприємцем"

19 листопада в Чернігівській ОУНБ ім В. Г. Короленка відбувся тренінг для внутрішньо переміщених осіб  "Основи бізнесу. Як стати успішним підприємцем". Тренінг провела заступник генерального директора "Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернігівській області” Дудчина Анна Вячеславівна.

 Під час тренінгу слухачі отримали інформацію з таких тем: пріоритетні напрямки підприємницької діяльності, пошук та аналіз бізнес-ідеї, законодавчі аспекти реєстрації підприємницької діяльності, організація та психологія управління бізнесом, основи конкурентоспроможності. Також вимушені переселенці отримали індивідуальні консультації з питань вибору бізнес-ідеї та складання бізнес-плану.

 На тренінгу також була присутня Людмила Віталіївна Нікольська - начальник відділу взаємодії з роботодавцями Чернігівського міського центру зайнятості. Вона презентувала присутнім послуги центру зайнятості, шляхи працевлаштування, розповіла про особливості надання допомоги для організації підприємницької діяльності.

У всіх залишилися дуже позитивні враження від зустрічі. Вимушені переселенці довго не відпускали тренерів-лекторів та задавали їм безліч запитань.


понеділок, 23 листопада 2015 р.

Бібліотека - традиційне місце зустрічі для вимушених переселенців

21 листопада бібліотека знову гостинно приймала вимушених переселенців. Цього разу в відділі документів з економічних та технічних наук у них була зустріч із запрошеним з Києва лікарем вищої категорії, валеологом Бойко Павлом Петровичем.

 У рамках акції для переселенців була проведена лекція-бесіда про те, як використовувати сучасні методи лікування, оздоровлення і зцілення не вдаючись до хімічних фармацевтичних препаратів.

 Всі залишилися дуже задоволені зустріччю. Вимушені переселенці отримали консультацію лікаря-валеолога та за його рекомендацією  підібрали собі  препарати для оздоровлення.


субота, 21 листопада 2015 р.

Семінар у Луцьку "Миротворення в Україні: роль жінок"

В рамках проекту “Миротворення в Україні: роль жінок”, яку здійснюють Всеукраїнська жіноча громадська організація «Спілка жінок України» та Посольство Великої Британії в Україні, с 16 по 18 листопада відбулась поїздка жінок Чернігівської області на семінар  в місто Луцьк.
 Мета проекту – започаткувати діалог між жінками з різних регіонів країни та створити майданчик для обговорення перспектив та наболілих проблем.

Серед жінок, які приїхали на Волинь — лікарі, вчителі, бібліотекарі, волонтери і громадські активісти. Жіночі делегації були з Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Чернігівської, Київської та Житомирської областей.

Протягом двох днів жінки-миротворці обговорювали війну, шукали шляхи примирення, думали, яким чином саме українські жінки можуть допомогти припинити війну на Донбасі. Одноголосно дійшли висновку, що величезний вклад в процес миротворення вносять жінки-волонтери, які допомагають українській армії. Що взаєморозуміння між сходом і заходом України можна досягти лише спілкуванням – через поширення культури, роботу з дітьми, з переселенцями.

Під час робочої сесії семінару "Діалог як база для побудови довіри та миру" своїм досвідом роботи з переселенцями поділилась провідний бібліотекар Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім В. Г. Короленка Оксана Плаунова. Вона розповіла присутнім про проект "Інформаційна допомога внутрішньо переміщеним особам – запорука соціальної адаптації", який реалізується ініціативною групою "Небайдужі бібліотекарі" на базі Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Короленка за підтримки громадської організації "Чернігівське обласне відділення УБА", за адміністрування громадської організації "МАРТ" у рамках проекту "Українська регіональна платформа громадських ініціатив", що підтримується Європейською комісією.
Проект “Миротворення в Україні: роль жінок” довгостроковий і дуже перспективний. Подібні зустрічі будуть проходити в різних містах України, і ми сподіваємося, що вони принесуть багато користі і творення, у розвиток миру і добра в нашій країні.