Translate

понеділок, 20 липня 2015 р.

Виставка "Міжнародна співпраця України" 

Література:
1. Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб. / О. Б. Чернега [та ін.] ; під ред. О. Б. Чернеги. - Львів: "Магнолія 2006", 2012. - 544 с.

2. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підруч. для вищ. навч. закл. / О. П. Гребельник. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 452 с.

3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: підруч. для вищ. навч. закл. / В. О. Новак [та ін.]. - К.: Кондор, 2013. - 495 с.

4. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: кркдитно-модульний курс: навч. посіб. /[ І. Ю. Сіваченко та ін.]. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 312 с.

5. Зовнішньоекономічний менеджмент: навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 568 с.

6. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / [Л. С. Сміян та ін.]. - К.: КНТ, 2008. - 416 с.

7. Три роки членства у СОТ: Тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період: аналіт доп. / [І. В. Клименко та ін.]. - К.: НІСД, 2011. - 120 с

8. Дунська А. Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика: навч. посіб. / А. Р. Дунська. - К.: Кондор, 2013. - 688 с.

9. Экономическая и технологическая кооперация в разрезе секторов ЕЭП и Украины / . - С. Петербург: ЦИИ ЕАБР, 2013. - 96 с.

10. Алієва-Барановська В. М. Глобальний бізнес: навч. посіб.-довідник / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 560 с.

11. Облік і техніка зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [В. Є. Єрмаченко та ін.]. - Харків: ВД ІНЖЕК, 2010. - 480 с.

12. Лондар С. Л. Співробітництво України та МВФ як фактор макрофінансової стабілізації / С. Л. Лондар, К. В. Кузнєцов // Фінанси України. - 2015. - № 4. - с. 48-66

неділя, 19 липня 2015 р.

Виставка "Податкова система як інструмент перерозподілу доходів"

Література:

1. Сенченко В. Б. Податкова система. Практикум: навч. посіб. / В. Б. Сенченко. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 160 с.

2. Сидельникова Л. П. Оподаткування суб'єктів підприємництва: навч. посіб. / Л. П. Сидельникова, Т. В. Чижова, Я. В. Якуша. - К.: Ліра-К, 2013. - 424 с.

3. Молдован О. О. Пріоритети реформування податкової політики України: як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності?: аналіт доп. / О. О. Молдован. - К.: НІСД, 2010. - 80 с.

4.  Кучерявенко Н. П. Налоговый процесс: учеб. пособие/ Н. П. Кучерявенко. - К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. - 392 с.

5. Оподаткування населення: навч. посібник/ Бодюк А. В. [та ін.]. - К.: Кондор, 2009. - 202 с.

6. Податкове право України. Кредитно-модульний курс: навч. посібник/ [Воронова Л. К. та ін.]; за ред. Л. К. Воронової, М. П. Кучерявенко. - К.: Правова єдність, 2009. - 485 с.

7. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій: навч. посібник/ [Іванов Ю. Б. та ін.]; під ред. Ю.Б. Іванова, І. А. Майбурова. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2010. - 492 с.

8. Мединська Т. В. Податкова система: навч. посіб./ Мединська Т. В., Власюк Н. І. . - Львів: "Магнолія 2006", 2010. - 275 с.

9. Податкова система: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [Лютий І. О. та ін.] ; за ред. І. О. Лютого. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 455 с.

10. Бечко П. К. Податковий менеджмент: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. К. Бечко, Н. В. Лиса. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 288 с.

11. Податковий кодекс України// Вісник податкової служби України. - 2013. - № 2-3. - с. 1-416

12. Зміни в Податковому кодексі // Вісник Міністерства доходів і зборів України. - 2015. - № 2. - с. 9-37

вівторок, 7 липня 2015 р.

Виставка "Нові надходження"
Література:

1. Сонячна енергетика: теорія і практика: монографія / Й. С. Мисак та ін. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 340 с.

2. Енергетика, радіаційна безпека та захист довкілля від фізичних забруднень. Загальний курс: навч. посіб. / В. В. Сабадаш та ін. - , 2014. - 192 с.

3. Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка / сост. Ю. Ф. Подольский. - Харьков: Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга" ; Белгород ООО "Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 416 с.

4. Савченко О. О. Електричне опалення будівель: навч. посіб. / О.О. Савченко, Б. І. Щербатюк. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 160 с.

5. Бурек Я. Верстатне обладнання: навч. посіб. / Я. Бурек, І. В. Гурей, З. А. Стоцько. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 168 с.

6. Саницький М. А. Енергозберігаючі технології в будівництві: навч. посіб. / М. А. Саницький, О. Р. Позняк, У. Д. Марущак. - 2-ге вид., випр. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 236 с.

7. Заборы, изгороди, дворовые постройки, террасы, дорожки, пруды, фонтаны. Мастерим сами / пер. с нем. А. Марченко. - Харьков: Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2013. - 160 с.

8. Бедин В. С. Сам себе электрик. Электромонтаж и полезные электронные самоделки / В. С. Бедин. - Харьков: Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 384 с.

9.  Лоуренс М. Энциклопедия современного ремонта: полы, стены, потолки / М. Лоуренс, Д. Карр; пер. с англ. В. Хлебникова. - Харьков: Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 192 с.

10. Бриджоутер А. и Д. Арки, лавочки, фонтаны, пруды, бордюры, дорожки и другиеконструкции из кирпича / А. и Д. Бриджоутер; пер. с англ. П. Малышева. - Харьков: Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 144 с.