Translate

четвер, 23 січня 2014 р.

Виставка "Іноземні інвестиції розвитку інноваційної системи України"


Література:

1. Вінник О. М. Інвестиційне право: навч. посібник. /О. М. Вінник. - 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Правова єдність, 2009. - 616 с.

2. Сазонець І. Л. Інвестування: підручник/ І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 312 с.

3. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посіб. для вищ. навч. закл./А. П. Дука. - 2-ге вид. - К.: Каравела, 2008. - 432 с.

4. Інвестування: підручник/[В. М. Гриньова та ін.]. - К.: Знання, 2008. - 452 с.

5. Вовчак О. Д. Інвестування: навч. посібник/О. Д. Вовчак. - Львів: "Новий світ-2000", 2008. - 544 с.

6.  Старченко К.І. Інвестиції: теорія і практика/К. І. Старченко. - Мюнхен, 2011. - 236 с.

7. Худавердієва В. А. Стратегія залучення іноземних інвестицій у економіку України//Фінанси України. - 2010. - № 6. - с. 62-71

8. Бережна І. Ю. Інвестиційна діяльність України в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів//Економіка та держава. - 2011. - № 2. - с.50-53

9. Загарій В. К. Інвестування в основний капітал як основа розвитку економіки України/В. К. Загарій, В. М. Мусієнко//Вісник.Київський інститут бізнесу та технологій. - 2012. - № 2. - с. 10-14

10. Мудрак Н. В. Інвестиційна стратегія держави щодо залучення іноземних інвестицій/Н. В. Мудрак, Н. І. Омельянчик, М. Ф. Тютюн//Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 4. - с. 67-70

11. Румянцев С. Залучення прямих іноземних інвестицій//Цінні папери України. - 2013. - № 32. - 29 серпня. - с. 11

12. Коломиец В. Инвестиционный климат в Украине: состояние и перспективы//Персонал. 
- 2012. - № 4. - с. 4-25

13. Негрич О. І. Визначення критеріїв класифікації мотивів прямого іноземного інвестування//Економічний часопис ХХІ. - 2012. - № 5-6. - с. 27-29

14. Захарченко А. Инвестируй или проиграешь/А. Захарченко,В. Марченко//Инвестгазета. - 2013. - № 35. - с. 24-25

15.Лапенко Т. Інвестиційна діяльність в Україні//Вісник податкової служби України. - 2013. - № 22. - с. 23-28

16. Булкин И. А. Особенности иностранного финансирования НИОКР в Украине на 
макроуровне и уровне институциональных секторов экономики//Проблемы науки. - 2013. 
- № 4. - с. 2-12

17. Булкин И. А. Анализ иностранного финансирования НИОКР в Украине в призме 
классификации видов экономической деятельности по тематическому профилю научных и 
научно-технических организаций//Проблемы науки. - 2013. - № 8. - с. 2-10

18. Черняхович І. А. Проблеми інтернаціоналізації підприємницької діяльності// Вісник.Київський інститут бізнесу та технологій. - 2012. - № 1. - с. 78-79

19. Сіржук Р. Ринок залучення капіталу//Цінні папери україни. - 2013. - № 46. - 5 грудня. - с. 13

20. Алаторських М. Ю. Сучасні теорії міжнародної міграції капіталу як основа розуміння процесу іноземного інвестування//Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право.  - 2011. - № 6. - с. 97-101

Немає коментарів:

Дописати коментар