Translate

середа, 22 січня 2014 р.

Виставка " Податкова митна сфера: проблеми та її наукове забезпечення"

Література:

1. Митний кодекс УКраїни. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Митного кодексу України": [чинне законодавство] станом на 07 червня 2012 року/ Всеук. асоц. видавців "Правова єдність". - К.: Алерта, 2012. - 295 с.

2. Дубініна А. А. Митна справа: підруч. для вищ. навч. закл./А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - К., 2010. - 319 с.

3. Митне право України: навч. посіб. /[Ю. М. Дьомін та ін.] ; за ред. О. Х. Юлдашева. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 233 с.

4. Педь. І. Непрямі податки в податковій системі України: навч. посіб./ І. В. Педь. - К.: Знання, 2008. - 348 с.

5. Прусс В. М. Податки та податкова система України: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ В. М. Прусс, Н. Г. Шпак, В. М. Пітерська. - Харків: Бурун Книга, 2009. - 158 с.

6. Податкове право України: навч. посіб./ НДІ фінанс. права ; [авт. кол.: Л. К. Воронова та ін.] ; за заг. ред.: Л. К. Воронової, М. П. Кучерявенко. - К.: Правова єдність, 2009. - 482 с.

7. Еш. С. М. Податкова система України: навч. посіб./ С. М. Еш. - К.: Кондор, 2008. - 106 с.

8. Митні інформаційні технології: навч. посіб./ [О. Ф. Волик та ін.] ; за ред. П. В. Пашка. - К.: Знання, 2011. - 391 с.

9. Зименко А. В. Митне право України: аспекти провадження у справах про порушення митних правил: навч. посіб./ А. В. Зименко ; Нац. акад. упр., Центр мит. технологій та мит. права. - Харків: Право, 2010. - 159 с.

10. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій: навч. посіб./[Ю. Б. Іванов та ін.] ; Харк. нац. екон. ун-т. - Харків: ІНЖЕК, 2010. - 488 с.

11. Копцева Л. О. Митні органи як учасники фінансових правовідносин при визначенні сум податкових зобов'язань// Митна справа. - 2011. - № 4. - с. 38-42

12. Федотов О. П. Адміністративно-правова реорганізація митних органів в органи доходів і зборів// Митна справа. - 2013. - № 5. - с. 61-67

13. Самань В. В. Повноваження центральних органів виконавчої влади щодо здійснення 
фіскальної функції держави// Митна справа. - 2013. - № 3. - с. 60-67

14. Федотов О. П. Визначення правового статусу митниці в адміністративній системі 
теріторіальних органів Міністерства доходів і зборів України// Митна справа. - 2013. - № 6. - с. 93-102

15. Прокопенко В. В. Митні платежі в Україні: зміст, особливості/ В. В. Прокопенко, Д. В. Козлова// Митна справа. - 2013. - № 4. - с. 50-56

16. Оніщук Ю. В. Інститут митних платежів: особливості правового регулювання// Митна справа. - 2012. - № 5. - с. 66

17. Трусов С. Митна вартість: історія сьогодення та перспективи//Вісник Міністерства доходів і зборів України. - 2013. - № 40. - с. 72-75

18. Москаленко О. Використання митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа/ О. Москаленко, Т. Приходько//Вісник податкової служби  України. - 2013. - № 32. - 68-71

19. Трусов С. "Єдине вікно": мрії, що стали реальністю//Вісник податкової служби України. - 2013. - № 24. - с. 72-74

20. Шашенков Я. Коригування митної вартості товарів/ Я. Шашенков,В.Семикопенко //Вісник Міністерства доходів і зборів України. - 2013. - № 33. - с. 37-41

21. Граковський Ю. Застосування міжнародної автомобільної накладної (CMR) при міжнародних вантажних автомобільних перевезеннях// Вісник податкової служби  України. - 2013. - № 20. - с.64-66

22. Занько Б. Бартер у галузі зовнішньоекономічної діяльності: бухгалтерський і податковий облік//Вісник податкової служби України. - 2013. - № 27-28. - с. 58-70

23. Щіпанська Г. Особливості переміщення через митний кордон України громадянами валютних цінностей/ Г. Щіпанська, Н. Іваніна//Вісник Міністерства доходів і зборів України. - 2013. - № 36. - с. 62-69

24. Митний кодекс України. Кодифіковано станом на 1 лютого 2013 року// Вісник податкової служби України. - 2013. - № 5. - с. 1-224

Немає коментарів:

Дописати коментар