Translate

вівторок, 7 липня 2015 р.

Виставка "Нові надходження"
Література:

1. Сонячна енергетика: теорія і практика: монографія / Й. С. Мисак та ін. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 340 с.

2. Енергетика, радіаційна безпека та захист довкілля від фізичних забруднень. Загальний курс: навч. посіб. / В. В. Сабадаш та ін. - , 2014. - 192 с.

3. Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка / сост. Ю. Ф. Подольский. - Харьков: Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга" ; Белгород ООО "Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 416 с.

4. Савченко О. О. Електричне опалення будівель: навч. посіб. / О.О. Савченко, Б. І. Щербатюк. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 160 с.

5. Бурек Я. Верстатне обладнання: навч. посіб. / Я. Бурек, І. В. Гурей, З. А. Стоцько. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 168 с.

6. Саницький М. А. Енергозберігаючі технології в будівництві: навч. посіб. / М. А. Саницький, О. Р. Позняк, У. Д. Марущак. - 2-ге вид., випр. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 236 с.

7. Заборы, изгороди, дворовые постройки, террасы, дорожки, пруды, фонтаны. Мастерим сами / пер. с нем. А. Марченко. - Харьков: Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2013. - 160 с.

8. Бедин В. С. Сам себе электрик. Электромонтаж и полезные электронные самоделки / В. С. Бедин. - Харьков: Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 384 с.

9.  Лоуренс М. Энциклопедия современного ремонта: полы, стены, потолки / М. Лоуренс, Д. Карр; пер. с англ. В. Хлебникова. - Харьков: Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 192 с.

10. Бриджоутер А. и Д. Арки, лавочки, фонтаны, пруды, бордюры, дорожки и другиеконструкции из кирпича / А. и Д. Бриджоутер; пер. с англ. П. Малышева. - Харьков: Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 144 с.


11. Засоби штучного інтелекту: навч. посіб. / Р.О. Ткаченко та ін. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 204 с.

12. Нейроподібні методи, алгоритми та структури обробки сигналів і зображень у реальному часі: монографія / Ю. М. Рашкевич та ін. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 256 с.

13. Міюшкович Ю. Г. Проектування систем засобами ALLFusion Modeling Suite: навч. посіб. / Ю. Г. Міюшкович, Р. С. Марцишин, Л. С. Сікора. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 156 с.

14. Мельник А. О. Пам'ять із впорядкованим доступом: монографія / А. О. Мельник. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 296 с.

15. Мельник Р. А. Програмування інтернет-застосувань: навч. посіб. / Р. А. Мельник, Р. Б. Тушницький. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 256 с.

16. Коротєєва Т. О. Алгоритми та структури даних: навч. посіб. / Т. О. Коротєєва. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 280 с.

17. Дем'яненко І. І. Проблеми непродуктивності нафтогазоносних розрізів фанерозою Дніпровсько-Донецької западини: монографія. - К.: LAT & K, 2015. - 252 с.

18. Лотошинська Н. Д. Теорія кольору та кольороутворення: навч. посіб. / Н. Д. Лотошинська, О. В. Івахів. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 204 с.

19. Стахів П. Г. Дискретне макромоделювання в електротехніці та суміжних областях: монографія / П. Г. Стахів, Ю. Я. Козак, О. П. Гоголюк. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 260 с.

20. Дорожинський О. Л. Математичні моделі аналітичної та космічної фотограмметрії: монографія / О. Л. Дорожинський. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 144 с.

21. Дорожинський О. Л. Наземне лазерне сканування в фотограмметрії: навч. посіб. / О. Л. Дорожинський. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 96 с.

22. Глотов В. М. Способи визначення елементів внутрішнього орієнтування та дисторсії об'єктивів цифрових неметричних знімальних камер: монографія / В. М. Глотов, О. Д. Пащетник. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 104 с.

23. Зінько Р. В. Морфологічне середовище для дослідження технічних систем: монографія / Р. В. Зінько. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 386 с.

24. Пістун Є. Основи автоматики та автоматизації: навч. посіб. / Є. Пістун, І. Стасюк. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 336 с.

25. Токсикологія продуктів харчування: підруч. / С. А. Воронов та ін. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 556 с.

26. Кособуцький П. Статистичні та Монте-Карло алгоритми моделювання випадкових процесів у макро- і мікросистемах у MathCAD: монографія / П. Кособуцький. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 412 с.

27. Форнальчик Є. Ю. Основи технічного сервісу транспортних засобів: навч. посіб. / Є. Ю. Форнальчик, Р. Я. Качмар. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 304 с.

28. Паранчук Я. С. Обчислювання та програмування в Matcad: підруч. / Я. С. Паранчук, В. І. Мороз. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 364 с.

29. Солодкий С. Й. Інноваційні матеріали і технології для будівництва та ремонту дорожніх одягів автомобільних доріг: навч. посіб. / С. Й. Солодкий. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 140 с.

30. Органічна електроніка: навч. посіб. / Г. В. Баришніков та ін. ; за ред. З. Ю. Готри. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 292 с.

31. Попович Б. С. Будівельна механіка статично невизначених стержневих систем: навч. посіб. / Б. С. Попович, О. Р. Давидчак. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 216 с.

32. Изнашивание материалов при многокомпонентном термомеханическом нагружении: монография / В. А. Богуслаев и др. - Запорожье, АО "Мотор Сич", 2014. - 245 с.

33. Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД. Валы ГТД. Часть IV: монография / В. А. Богуслаев и др. - Запорожье, АО "Мотор Сич", 2014. - 291 с.


Немає коментарів:

Дописати коментар