Translate

понеділок, 20 липня 2015 р.

Виставка "Міжнародна співпраця України" 

Література:
1. Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб. / О. Б. Чернега [та ін.] ; під ред. О. Б. Чернеги. - Львів: "Магнолія 2006", 2012. - 544 с.

2. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підруч. для вищ. навч. закл. / О. П. Гребельник. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 452 с.

3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: підруч. для вищ. навч. закл. / В. О. Новак [та ін.]. - К.: Кондор, 2013. - 495 с.

4. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: кркдитно-модульний курс: навч. посіб. /[ І. Ю. Сіваченко та ін.]. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 312 с.

5. Зовнішньоекономічний менеджмент: навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 568 с.

6. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / [Л. С. Сміян та ін.]. - К.: КНТ, 2008. - 416 с.

7. Три роки членства у СОТ: Тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період: аналіт доп. / [І. В. Клименко та ін.]. - К.: НІСД, 2011. - 120 с

8. Дунська А. Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика: навч. посіб. / А. Р. Дунська. - К.: Кондор, 2013. - 688 с.

9. Экономическая и технологическая кооперация в разрезе секторов ЕЭП и Украины / . - С. Петербург: ЦИИ ЕАБР, 2013. - 96 с.

10. Алієва-Барановська В. М. Глобальний бізнес: навч. посіб.-довідник / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 560 с.

11. Облік і техніка зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [В. Є. Єрмаченко та ін.]. - Харків: ВД ІНЖЕК, 2010. - 480 с.

12. Лондар С. Л. Співробітництво України та МВФ як фактор макрофінансової стабілізації / С. Л. Лондар, К. В. Кузнєцов // Фінанси України. - 2015. - № 4. - с. 48-66


13. Мусієнко Т. Деякі аспекти укладення міжнародних інвестиційних угод в умовах глобалізації // Вісник Національного банку України. - 2015. - № 5. - с. 32-36

14. Торговля в сети и Украина: движение вперед // Companion. - 2015. - № 7. - с. 9

15. Мариніна С. В. Особливості взаємодії України з регіональними угрупованнями в умовах європейської інтеграції // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 4. - с. 187-191

16. Пославська В. В. Міжнародна співпраця у сфері екологізації туристичних послуг / В. В. Пославська , Л. Г. Квасній // Економіка та держава. - 2015. - № 4. - с. 40-43

17. Герасименко Г. О. Характеристика та аналіз стану зовнішньоекономічної діяльності підприємств легкої промисловості України / Г. О. Герасименко, Ю. В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 3. - с. 69-78
Немає коментарів:

Дописати коментар