Translate

понеділок, 29 червня 2015 р.

Виставка "Легка промисловість: стан та перспективи розвитку"


Література:

1. Супрун Н. П. Матеріалознавство швейних виробів: волокна та нитки: підручник/ Н. П. Супрун. - К.: Знання, 2008. - 183 с.

2. Горобчишина В. С. Довідник технологічних послідовностей виготовлення одягу: навч. посіб./ В. С. Горобчишина. - Львів: Новий Світ - 2000, 2008. - 292 с.

3. Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України: аналіт. доп. / [О. В. Собкевич та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2014. - 154 с.

4.Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення: аналіт.доп./ [О. В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2011. - 112 с.

5.  Колісніченко М. В. Комп'ютерне проектування одягу: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ М. В. Колісніченко, В. Ю. Щербань, К. Л. Процик. - К.: Освіта України, 2010. - 236 с.

6. Патлашенко О. А. Конструювання одягу: навч. посіб. / О. А. Патлашенко ; Київ. держ. технікум легкої пром-сті. - К.: Арістей, 2008. - 208 с.

7. Данилкович А. Г. Технологія і матеріали виробництва шкіри: навч. посіб. / А. Г. Данилкович, О. Р. Мокроусова, О. А. Охмат. - К.: Фенікс, 2009. - 580 с.

8. Корницька Л. А. Художнє проектування одягу. Історія костюма: [навч. посіб. для вузів]/ Лариса Корницька. - Львів: "Новий світ - 2000", 2011. - 434 с.

9.  Кустова О. Г. Виробництво і асортимент швейних ниток: довідник/ О. Г. Кустова, В. В. Гриценко. - Львів, "Новий світ-2000". - 2008. - 52 с.

10. Семак Б. Б. Формування вітчизняного ринку спецодягу на основі нанотекстилю // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 4. - с. 155-161

11. Ізовіт Т. Що бажаєте: костюм космонавта чи лікувальну білизну? // Урядовий кур'єр . - 2014. - № 193. - 18 жовтня. - с.18


12. Семак Б. Б. Проблеми та перспективи формування ринку екотекстилю в Україні// Економіка та держава. - 2013. - № 11. - с. 20-22

13. Михайлова Г. М. Експортно-імпортний потенціал України щодо постільних речей / Г. М. Михайлова, Г. Ф. Пугачевський // Легка промисловість. - 2013. - № 2. - с. 50-51

14.  Бородиня О. Легка промисловість: українське взуття конкурентоздатне // Легка промисловість. - 2013. - № 3. - 10-14

15. Грищенко І. М. Ретроспективний аналіз впливу вступу України до СОТ на ринок продукції легкої промисловості / І. М. Грищенко, Ю. В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - с. 58-70

16. Перунов М. М. Прогнозування індексів промислової продукції за видами діяльності переробної та легкої промисловості // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 12. - с. 193-196

17. Ізовіт Т. Обшити армію: в якому стані український легпром увійшов у 2015 рік // http://forbes.ua/ua/opinions/1386040-obshiti-armiyu-v-yakomu-stani-ukrayinskij-legprom-uvijshov-u-2015-rik

18. Панченко Ю. Нелегка євроінтеграція легкої промисловості //http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/02/13/7030806/

19. Нові можливості для легкої промисловості на ринку ЄС // http://europa-torgivlia.org.ua/legka_promuslovist/

20. Бродюк І. В. Інтеграція швейних підприємств України у європейський економічний простір // http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3729

21. Коновалова Х. Антикризові рецепти: переходимо на взуття вітчизняних виробників // http://ukr.segodnya.ua/life/fashion/antikrizisnye-recepty-perehodim-na-obuv-otechestvennyh-proizvoditeley-626172.html

Немає коментарів:

Дописати коментар