Translate

неділя, 19 липня 2015 р.

Виставка "Податкова система як інструмент перерозподілу доходів"

Література:

1. Сенченко В. Б. Податкова система. Практикум: навч. посіб. / В. Б. Сенченко. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 160 с.

2. Сидельникова Л. П. Оподаткування суб'єктів підприємництва: навч. посіб. / Л. П. Сидельникова, Т. В. Чижова, Я. В. Якуша. - К.: Ліра-К, 2013. - 424 с.

3. Молдован О. О. Пріоритети реформування податкової політики України: як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності?: аналіт доп. / О. О. Молдован. - К.: НІСД, 2010. - 80 с.

4.  Кучерявенко Н. П. Налоговый процесс: учеб. пособие/ Н. П. Кучерявенко. - К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. - 392 с.

5. Оподаткування населення: навч. посібник/ Бодюк А. В. [та ін.]. - К.: Кондор, 2009. - 202 с.

6. Податкове право України. Кредитно-модульний курс: навч. посібник/ [Воронова Л. К. та ін.]; за ред. Л. К. Воронової, М. П. Кучерявенко. - К.: Правова єдність, 2009. - 485 с.

7. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій: навч. посібник/ [Іванов Ю. Б. та ін.]; під ред. Ю.Б. Іванова, І. А. Майбурова. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2010. - 492 с.

8. Мединська Т. В. Податкова система: навч. посіб./ Мединська Т. В., Власюк Н. І. . - Львів: "Магнолія 2006", 2010. - 275 с.

9. Податкова система: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [Лютий І. О. та ін.] ; за ред. І. О. Лютого. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 455 с.

10. Бечко П. К. Податковий менеджмент: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. К. Бечко, Н. В. Лиса. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 288 с.

11. Податковий кодекс України// Вісник податкової служби України. - 2013. - № 2-3. - с. 1-416

12. Зміни в Податковому кодексі // Вісник Міністерства доходів і зборів України. - 2015. - № 2. - с. 9-37


13. Богер О. В. Компаративний аналіз податкового законодавства України та ЄС у контексті стимулювання інновацій // Економіка та держава. - 2015. - № 4. - с. 120-123

14. 100 днів податкової реформи // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 38. - 24 квітня. - с. 2-43

15. Угрин В. Дієвість способів та методів погашення податкового боргу в Україні // Економіст. - 2015. - № 4. - с. 19-22

16. Пенякова Г. Л. Роль податку на прибуток підприємств у формуванні доходів бюджету // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 5. - с. 21-25

17. Задорожня Л. А. Тенденції розвитку системи оподаткування персональних доходів в Україні //  Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 5. - с. 53-59

18. Василенко Ю. Вплив цін, девальвації, емісії і податків на економіку України // Вісник Національного банку України. - 2015. - № 6. - с. 7-14

19. Крисоватий А. Фіскальна ефективність ПДВ із ввезених на митну територію України товарів / А. Крисоватий, І. Гуцул // Економіст. - 2015. - № 5. - с. 7-9

20. Старостенко Г. Г. Світовий досвід та вітчизняна практика оподаткування банківської діяльності / Г. Г. Старостенко, Н. П. Мацелюх, А. В. Сурженко // Економіка та держава. - 2015. - № 5. - с. 28-32

21. Луценко І. С. Моніторинг сучасного стану надходжень податків від зовнішньоторгівельної діяльності до Державного бюджету України // Економіка та держава. - 2015. - № 6. - с. 62-66


Немає коментарів:

Дописати коментар