Translate

середа, 13 травня 2015 р.

Виставка "Наука і техніка сьогодення"Література:

1. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. / [А. Є. Конверський та ін.] ; ред. А. Є. Конверський ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр учбової літ., 2010. - 352 с.

2. Соловйов, С. М.  Основи наукових досліджень: навч. посіб. / С. М. Соловйов. - К. : Центр учбової літ., 2007. - 176 с.

3. Наука України у світовому інформаційному просторі / Національна акад. наук України. -  Вип. 5 ; гол. ред. Я. С. Яцків. - К. : Академперіодика, 2011. - 156 с.

4. Пилипчук, М. І. Основи наукових досліджень: підручник / М. І. Пилипчук, А. С. Григор'єв, В. В. Шостак. - К.: Знання, 2007. - 270 с.

5. Шабатура, Ю. В. Технологія вимірювання на основі представлення значень вимірюваних величин часовими інтервалами: монографія / Ю. В. Шабатура ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 324 с.

6. Металлография металлов, порошковых материалов и покрытий, полученных электроисковыми способами: монография / [В. Н. Гадалов и др.]. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 468 с.

7. Национальная академия наук Украины. 1918-2008 : к 90-летию со дня основания / Глав. ред. Б. Е. Патон. - К.: Изд-во КММ, 2008. - 670 с.

8. Новіков М. В. Трансфер наукомістких технологій - основа економічного відродження України // Наука та інновації. - 2015. - Т.11. - № 1. - с. 17-21

9. Нікітін Ю. О. Розвиток інноваційного потенціалу наукової організації України як результат участі у проекті 7 рамкової програми Європейського Союзу / Ю. О. Нікітін, В. Г. Рукас-Пасічнюк // Наука та інновації. - 2015. - Т.11. - № 1. - с. 22-25

10. Піх З. Г. Наукові розробки Національного університету "Львівська політехніка" // Наука та інновації. - 2015. - Т.11. - № 1. - с. 40-48


11. Буторіна В. Б. Розвиток наукоємної індустрії України на прикладі приладобудування та електронної промисловості // Проблеми науки. - 2013. - № 8. - с. 22-31

12. Одотюк І. В. Вітчизняна сфера наукомісткого виробництва: проміжні підсумки стимулювання економічного відтворення // Проблеми науки. - 2013. - № 10. - с. 30-36

13. Гороховатська М. Я. Спільні та координовані конкурси науково-технічних програм України та європейської комісії як потенційний інструмент для узгодження пріоритетів України та ЄС // Наука та інновації. - 2013. - Т.9. - № 4. - с. 5-10

Немає коментарів:

Дописати коментар