Translate

понеділок, 20 квітня 2015 р.

Виставка "Охорона праці: проблеми та шляхи вирішення"

Література:

1. Акіліна О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. - К.: Алерта, 2010. - 734 с.

2. Червінська Л. П. Економіка праці: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. П. Червінська ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 286 с.

3. Охорона праці: зб. нормат.-правов. актів України станом на 1 лют. 2010 р. / Харків обл. орг. профспілки працівників освіти і науки України ; [за ред. Є. Ю. Стецюри]. - Вид. 3-тє, допов. та випр. - Харків: Бурун Книга, 2010. - 383 с.

4. Основи охорони праці: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. С. Атаманчук [та ін.]; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 221 с.

5. Охорона праці в галузі: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. С. Атаманчук [та ін.]; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 322 с.

6. Гогіташвілі Г. Г. Основи охорони праці: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапін. - Львів: Новий Світ-2000 : В. М. Піча, 2011. - 230 с.

7. Ліпинський В. В. Правове забезпечення пожежної безпеки в Україні: навч. посіб. / В. В. Ліпинський ; за заг. ред. С. В. Пєткова ; М-во освіти і науки України. - К.: Дакор, 2011. - 183 с.

8. Пістун І. П. Охорона праці в галузі машинобудування: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. П. Пістун, Р. Є. Стець, І. О. Трунова. - Суми: Університетська книга, 2012. - 556 с.

9. Катренко Л. А. Охорона праці в галузі комп'ютингу: підручник / Л. А. Катренко, А. В. Катренко ; [за ред. В. В. Пасічника]. - Львів: Магнолія 2006, 2012. - 543 с.

10. Пістун І. П. Охорона праці на автомобільному транспорті / І. П. Пістун, А. П. Березовський, І. М. Городецький. - Львів: Тріада плюс, 2009. - 317 с.

11. Банько В. Г. Охорона праці в туристському комплексі: навч. посіб. / В. Г. Банько ; Київ. ун-т туризму, економіки і права. - К.: КНТ, 2010. - 230 с.

12. Вигівський В. Нормативне регулювання охорони праці в Україні // Охорона праці. - 2013. - № 1. - с. 20-21

13. Федоренко М. Юридичне забезпечення охорони праці на підприємстві / М. Федченко, І. Свистун // Охорона праці. - 2013. - № 3. - с. 22-23

14. Богданова О. Програми розвитку безпечної поведінки // Охорона праці. - 2014. - № 5. - с. 24-29

15. Малихін О. Економічні методи в охороні праці // Охорона праці. - 2014. - № 3. - с. 6-9

16. Рожков А. Організація забезпечення техногенної безпеки підприємств //  Охорона праці і пожежна безпека. - 2015. - № 4. - с. 40-45 
   
17. Назаренко Т. Безпечне робоче місце - і не буде сумної звістки // Технополис. - 2014. - № 5. - с. 14-15

18. Таірова Л. Повне або часткове зупинення виробництва та виконання робіт // Охорона праці. - 2013. - № 11. - с. 34-37

19. Касьян О. Хімічні речовини: ступінь безпечності робочих місць // Технополис. - 2014. - № 4. - с. 20-21

20. Левкевич Л. Професійне здоров'я працівника - запорука успіху компанії / Л. Левкевич, Г. стояновська // Енергетика та електрифікація. - 2014. - № 9. - с. 47-48

21. Абракітов В. Вібрація як виробнича шкідливість / В. Абракітов, М. Боярський // Охорона праці. - 2013. - № 6. - с. 44-47

Немає коментарів:

Дописати коментар