Translate

понеділок, 9 лютого 2015 р.

Виставка "Формування стратегій економічної безпеки підприємства"


Література:

1. Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія / А. М. Гуменюк. - К.: НІСД, 2014. - 468 с.

2. Економічна безпека: навч. посіб. / [О. Є. Користін та ін.] ; за ред. О. М. Джужі. - К.: Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури, 2010. - 368 с.

3. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. посіб. / [В. Л. Ортинський та ін.]. - К.: Правова єдність, 2009. - 544 с.

4. Гончаров С. М. Основи економічної безпеки підприємства: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. М. Гончаров, Т. В. Кузнєцова, О. Ю. Лесняк. - К.: Кондор, 2012. - 216 с.

5. Зацеркляний М. М. Основи економічної безпеки: навч. посіб. / М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельников. - К.: КНТ, 2009. - 337 с.

6. Бондарчук Ю. В. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи: наук.-практ. посіб. / Ю. В. Бондарчук, А. І. Марущак. - К.: Видавничий дім "Скіф", КНТ, 2008. - 372 с.

7. Сумець О. М. Стратегії сучасного підприємства та його економічна безпека: навч. посіб. для вищ навч. закл. / О. М. Сумець, М. Б. Тумар. - К.: Хай-Тек-Прес, 2008. - 400 с.

8. Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: монографія / С. М. Шкарлет. - К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007. - 436 с.

9. Донець Л. І. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. І. Донець, Н. В. Ващенко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 240 с.

10. Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 256 с.

11. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: навч. посіб. / М. І. Камлик. - К.: Атіка, 2005. - 432 с.

12. Брицький Р. М. Взаємодія факторів у формуванні економічної безпеки України в умовах зовнішніх і внутрішніх загроз / Р. М. Брицький, О. Б. Мних // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 12. - с. 161-168

13. Маслак О. І. Підходи до прогнозування змін показників економічної безпеки підприємства на довготривалий період / О. І. Маслак, Н. Є. Гришко // Економіка та держава. - 2012. - № 12. - с. 8-13

14. Саух І. В. До проблеми визначення категорії "Економічна безпека" український контекст // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2013. - № 1. - с. 57-61

15. Приходько В. П. Управління економічною безпекою підприємства // Економіка та держава. - 2013. - № 10. - с. 10-12

16. Пригунов П. Я. Характеристика та класифікація спеціальних методів, які використовуються фахівцями з безпеки при забезпеченні економічної безпеки підприємств / П. Я. Пригунов, Л. В. Гнилицька, К. В. Карпова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 11. - с. 127-133

17. Корінєв В. Л. Проблеми економічної безпеки галузей вітчизняної економіки на сучасному етапі їх розвитку // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 4. - с. 44-48

18. Свердан М. М. Конкурентоспроможність як ознака економічної безпеки держави // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2014. - № 1. - с. 101-105

19. Кальченко О. М. Економічна безпека підприємств туристичної сфери // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки". - 2013. - № 1. - с. 136-143

20. Штангрет А. М. Визначення та обгрунтування сукупності загроз для фінансової безпеки вітчизняних підприємств / А. М. Штангрет, М. М. Караїм // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 1. - с. 41-44

Немає коментарів:

Дописати коментар