Translate

вівторок, 18 листопада 2014 р.

Виставка "Енергозбереження у житлово-комунальній сфері"


Література:

 1. Лір В. Є. Економічний механізм реалізації політики енергоефективності в Україні / В. Є. Лір, У. Є. Письменна; НАН України; Ін-т екон. і прогнозув. - К., 2010. - 208 с.

2. Ратушняк Г. С. Управління енергозберігаючими проектами термореновації будівель: навч. посібник / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. -  130 с.

3. Стратегія енергозбереження в Україні: аналіт.-дов. матеріали: у 2 т., Т.1 Загальні засади енергозбереження/ А. А. Долінський, І. М. Карп, Ю. П. Корчевой та ін. - К.: Академперіодика, 2006. - 508 с.

4. Бакалін Ю. І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент: навч. посібник. - 3-тє вид., перероб. та доп. / Ю. І. Бакалін. - Харків: БУРУН І К, 2006. - 320 с.

5. Кращі практики щодо енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України / [Н. Ходько та ін.]. - К.: Центр громадської експертизи, 2011. - 184 с.

6. Варламов Г. Б. Теплоенергетика та екологія: підруч. для вищ. навч. закл. / Г. Б. Варламов, Г. М. Любчик, В. А. Маляренко. - Харків: "Видавництво САГА" , 2008. - 234 с.

7. Запатрина И. В. Жилищно-коммунальная инфраструктура: реформы и система их финансового обеспечения / И. В. Запатрина ; НАН Украины ; Ин-т экон. и прогнозир. - К., 2010. - 336 с.

8.  Маляренко В. А. Енергоефективність та енергоаудит: навч. посібник / В. А. Маляренко, І. А. Немировський. - Харків: "Видавництво САГА", 2009. - 336 с.

9. Каталог проектів щодо енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України/ Н. Ходько, Л. Чорній, М. Борода. - К.: Центр громадської експертизи, 2010. - 192 с.

10. Як заощадити на енергоносіях // Міське господарство України. - 2013. - № 2. - с. 24

11. Як мінімізувати витрати // Міське господарство України. - 2013. - № 3. - с. 4-6

12. Кущ П. Чисті технології для економії // Міське господарство України. - 2013. - № 4. - с. 10

13. Концептуальні основи створення експериментального будинку типу "нуль енергії" / А. А. Долінський та ін. // Будмайстер. - 2013. - № 5. - с. 22-23

14. Сильванский С. В. Экономия энергии в жилищном фонде. К вопросу качественного обеспечения жилого дома теплом // Енергетика та електрифікація. - 2013. - № 9. - с. 58-61

15. Федоренко І. А. Стабілізація існуючих відпускних тарифів на теплову енергію на основі моделі оптимізації використання паливних ресурсів / І. А. Федоренко, В. О. Шведун // Економіка та держава. - 2013. - № 2. - с. 4-7


16. Охромій Н. Модернізація ЖКГ на засадах державно-приватного партнерства // Діловий вісник. - 2012. - № 10. - с. 16-17

17. Электропривод как энергосберегающий фактор в промышленности и ЖКХ Украины / В. А. Барский и др. // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. - 2013. - № 9. - с. 2-10

18. Маляренко В. А. Электрическая энергия как источник диверсификации топлива в системах горячего водоснабжения ЖКХ // В. А. Маляренко, И. Е. Щербак, И. Д. Колотило // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. - 2013. - № 5. - 19-23

19. Розинський Д. Й. Системний підхід до використання електроопалення як шлях до заощадження енергоспоживання (до розроблення ДСТУ "Настанова з улаштування та використання систем електроопалення об'єктів житлового та громадського призначення) / Д. Й. Розинський, О. Я. Тронь, М. П. Тимченко // Будівництво України. - 2013. - № 2. - с. 6-10

20. Запатріна І. В. Житлово-комунальне господарство: перспективи реформування / І. В. Запатріна, Т. Б. Лебеда // Економіка України. - 2012. - № 10. - с. 34-44

Немає коментарів:

Дописати коментар