Translate

четвер, 18 січня 2018 р.

Відомі імена в науці і техніці


                                                                    Ньютон Ісаак
                                                          (04.01.1643–31.03.1727)

  Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук продовжує цикл книжкових виставок "Відомі імена в науці і техніці" та пропонує виставку, яка висвітлює життя, діяльність і наукові досягнення видатного англійського фізика і математика, основоположника сучасного природознавства Ісаака Ньютона та присвячена 375-річчю від дня народження науковця.
  Народився Ньютон в англійському селищі Вулсторп 4 січня 1643 року в родині бідного фермера.
  У 1661 році Ісаак успішно закінчив школу й вирушив здобувати освіту до Кембриджського університету. За 7 років навчання у Триніті-коледжі Кембриджського університету Ісаак Ньютон був удостоєний усіх наукових ступенів і звань, а вже в 1669 році став професором, очолив фізико-математичну кафедру цього університету.
  Ісаак Ньютон провів фундаментальні дослідження в галузі механіки, оптики, астрономії, завершив перший етап розвитку експериментального природознавства в галузі дослідження неорганічної природи.
  Ньютон написав фундаментальну працю "Математичні початки натуральної філософії", де виклав учення про всесвітнє тяжіння, а також розглянув теорію приливів і відливів, ряд задач з теорії подібності, теоретично обґрунтував форму Землі, висвітлив деякі питання гідродинаміки, виклав основи диференціального та інтегрального числення.
  Проводячи дослідження в галузі оптики, він уперше в 1675 році за допомогою винайденої ним оптичної системи, відомої тепер під назвою кілець Ньютона, відкрив періодичність світла, довжину світлової хвилі, точніше – просторовий інтервал.
  Наукова творчість Ньютона відіграла дуже важливу роль у становленні й розвитку фізики як самостійної науки. Саме своїм законом тяжіння він створив наукову астрономію, розкладанням світла – наукову оптику, теоремою про біном і теорією безконечних – наукову математику, а пізнанням природи сил – наукову механіку.

  Список літератури:

  Белонучкин В. Е. Кеплер, Ньютон и все-все-все...: / В. Е. Белонучкин. – Москва: Наука, 1990. – 128 с.

  Бендас Наталія. Серце, віддане науці. Позакласний захід для старшокласників до 370-ої річниці від дня народження І. Ньютона / Н. Бендас // Фізика. – 2013. – № 8. – С. 20–26.

  Вавилов Сергей Иванович. Исаак Ньютон / С. И. Вавилов. – 4-е изд., доп. – Москва: Наука, 1998. – 471 с.

  Даан-Дальмедико А. Пути и лабиринты: очерки по истории математики / А. Даан-Дальмндико, Ж. Пейффер; пер. с фр. А. А. Бряндинской; под ред. И. Т. Башмаковой. – Москва: Мир, 1986. – 426 с.
  [о Иссаке Ньютоне] С.: 46, 159, 261,265–271, 274–276, 278, 282, 284, 302–305.

  Карцев Владимир Петрович. Ньютон / В. П. Карцев. – Москва: Молодая гвардия, 1987. – 415, [1] с.

  Кордун Г. Г. Біографічний довідник видатних фізиків: [про Ісаака Ньютона] / Г. Г. Кордун. – Київ: Радянська школа, 1985. – С. 244–246.

  Кордун Г. Г. Історія фізики: [про Ісаака Ньютона] / Г. Г. Кордун. – Київ: Вища школа, 1993. – С. 40–45.

  Математика и загадка тяготения: [о Исааке Ньютоне] / Клайн М. //Математика. Поиск истины / М. Клайн; пер. с англ. Ю. А. Данилова; под ред. Ю. В. Сачкова. – Москва: Мир, 1988. – С. 125–134.


  Ньютон. Его жизнь и научная деятельность:биограф.очерк // Паскаль. Ньютон, Линней, Лобачевский, Мальтус / сост., отв. ред. Н. Ф. Болдырева. – Челябинск: Урал, 1995. – С. 91–165.

  И. Ньютон и создание фундамента классической физики / Дягилев Ф. М. // Из истории физики и жизни её творцов / Ф. М. Дягилев. – Москва: Просвещение, 1986. – С. 44–51.

  Ньютон и современное математическое мышление / Колмогоров А. Н. // Математика в её историческом развитии /А. Н. Колмогоров. – Москва: Наука, 1991. – С. 92–111.

  Ньютон И. О началах механики. Об оптике / И. Ньютон // Классики физической науки (с древнейших времен до начала ХХ в.) / Г. М. Голин, С. Ф. Филонович. – Москва: Высшая школа, 1989. – С. 142–169.

  Ньютон и философские проблемы физики ХХ века / АН СССР. – Москва: Наука, 1991. – 205, [2] с.

  Самарин М. С. Вольт, ампер, ом и другие единицы физических величин в технике связи: [о Исааке Ньютоне] / М. С. Самарин. – Москва: Радио и связь, 1988. – С. 26–33.

  Смирнов С. "Гипотез не измышляю..." / С. Смирнов // Знание сила. – 1980. – № 7. – С. 33–35. [Исаак Ньютон, о нём].

  Соколовська Ірина. Абракадабра та біном Ньютона/ І. Соколовська // Математика. – 2013.– № 32. – С. 21–24.

  Теория флюксий : [Исаак Ньютон] /Рыбников К. А. // История математики / К. А. Рыбников. – Москва: Издательство Московского университета, 1994. – С. 218–226.

  Шмигевський Микола. Великий мислитель людства (До 370-річчя від дня народження ІсаакаНьютона) / М. Шмигевський // Математика в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 40–47.

  Шмигевський Микола. Творець класичної фізики. До 370-річчя Ісаака Ньютона / М. Шмигевський // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 40–47.

  Яблоко прогресса : 12 мифов об Исааке Ньютоне // Вокруг света. – 2016. – № 10. – С. 100–105.
   

Немає коментарів:

Дописати коментар