Translate

суботу, 27 січня 2018 р.

До Всесвітнього дня ювеліра


До Всесвітнього дня ювеліра працівники відділу документів з економічних, природничих та сільськогосподарських наук підготували виставку "Золоті руки майстрів". На виставці представлені довідники з ювелірної справи, посібники з виготовлення прикрас, а також альбоми музейних коштовностей.
  Список літератури:
  1. Зубрилина С. Справочник по ювелирному делу / С. Н. Зубрилина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 347 с.
  2. Из истории музея "Грюнес Гевельбе" : гос. собр. произв. искусств в Дрездене / авт. текста Иоахим Менцхаузен ; пер. И. Шмидт. – [12-е изд., перераб.]. – Дрезден : [б. и.], 1990. – 120 с.
  3. Музей исторических драгоценностей УССР: фотоальбом [О. Д. Ганина, Е. В. Старченко, Ж. Г. Арустамян, Б. Б. Гарбуз]. – Киев : Мистецтво, 1984. – 114 [11] с.
  4. Музей історичних коштовностей УРСР [Образотворчий матеріал] : [комплект листівок] / фот.: Ю. Г. Орлов, В. А. Чупринін. – Київ : Мистецтво, 1979. – 1 обкл. (15 окр. кольор. Листівок).
  5. Музей історичних коштовностей України [Образотворчий матеріал] : [альбом / вступ. ст. С. М. Чайковського та ін. ; авт.-упоряд. кат.: Березова С. А. та ін. ; фотозйомка М. К. Андрєєва]. – Київ : Мистецтво, 2004. – 463 с.
 
6. Новиков В. Ручное изготовление ювелирных украшений / В. П. Новиков, В. С. Павлов. – Ленинград : Политехника, 1991. – 205, [3] с.
  7. Синкенкес Дж. Руководство по обработке драгоценных и поделочных камней / пер с англ. Л. В. Булгака ; под ред. А. А. Годовикова. – Москва : Мир, 1989. – 422 с.
  8. Скарби Чернігівського історичного музею [Образотворчий матеріал] : комплект / Черніг. іст. музей ім. В. В. Тарновського ; [відп. за вип. А. Неділя]. – Київ : [б. в.], 1996. – 1 обкл. (12 окр. кольор. арк.) с.
  9. Соколов М. Художественная обработка металла. Азы филиграни : учеб. пособие для вузов по спец. "Дизайн" / М. В. Соколов. – Москва : ВЛАДОС, 2005. – 142, [1] с.
  10. Солодова Ю. Определитель ювелирных и поделочных камней : справочник / Ю. П. Солодова, Э. Д. Андреенко, Б. Г. Гранадчикова. – Москва : Недра, 1985. – 221, [3] с.
  11. Телесов М. Изготовление и ремонт ювелирных изделий / М. С. Телесов, А. В. Ветров. – Київ : Техніка, 1992. – 166, [2] с.
  12. Ювелирные изделия фирмы Фаберже : [комплект открыток] / авт. текста Т. Мунтян. – Москва : Изобразительное искусство, 1990. – 1 обл. (18 отд. открыток).
  13. Бориславська Н. Інноваційні аспекти імплементації системи інформаційного забезпечення управління торговим маркетингом на ювелірному ринку України та світу / Н. О. Бориславська // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2010. – № 4/5. – С. 35–40.
  14. Кравченко М. Авторські художні прикраси в Україні (кінець XX–початок XXI ст.) / М. Кравченко // Образотворче мистецтво. – 2012. – № 3–4. – С. 36–37.
  15. Попівняк Ю. Проблеми функціонування ювелірної промисловості України у світовому контексті та шляхи їх розв'язання / Ю. М. Попівняк // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 9. – С. 62–69.
  16. Пуцко В. Золотарство давнього Києва / В. Г. Пуцко // Археологія. – 2008. – № 3. – С. 47–60.
  17. Семенюк К. Нормативно-правова складова державного регулювання ювелірною галуззю в Україні: стан та перспективи / К. М. Семенюк // Економіка та держава. – 2013. – № 11. – С. 145–148.
  18. Сорочан К. Про ювелірів та їхню спеціалізацію в Візантії VІ–ІХ ст. / К. С. Сорочан // Археологія. – 2013. – № 1. – С. 85–96.
  19. Шевчик І. Ювелірні вироби чернігівських майстрів домонгольського періоду (на прикладі експозиції у Борисоглібському соборі м.Чернігова) [Текст] / І. Шевчик // Карнабідівські читання : зб. наук. праць / Нац. архіт.-іст. заповідник "Чернігів стародавній", Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – Вип. 1–3. – С. 219–231.
  20. Шмагало Р. Ювелірне мистецтво України: авторський пошук і ринок / Р. Шмагало // Образотворче мистецво. – 2012. – № 3–4. – С. 34–35.
  21. Антонова Л. Ювелірна студія "SVP" – чернігівська скарбниця прикрас / Людмила Антонова // Деснянська правда. – 2017. – 19 січ. (№ 3). – С. 12.

Немає коментарів:

Дописати коментар