Translate

вівторок, 24 березня 2015 р.

Виставка " Житлово-комунальне господарство України" 

Література:

1. Закон України Про житлово-комунальні послуги: за станом на 06 черв. 2013 / Верхов. Рада України. - Офіц. вид. - Київ: Парламентське видавництво, 2013. - 26 с.

2.  Запатрина И. В. Жилищно-коммунальная инфраструктура: реформы и система их финансового обеспечения / И. В. Запатрина ; НАН Украины ; Ин-т экон. и прогнозир. - К., 2010. - 336 с.
3. Кращі практики щодо енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України / [Н. Ходько та ін.]. - К.: Центр громадської експертизи, 2011. - 184 с.

4. 
Каталог проектів щодо енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України/ Н. Ходько, Л. Чорній, М. Борода. - К.: Центр громадської експертизи, 2010. - 192 с.

5. Бондаренко Б. В. Оформлення прибудинкової території: практичний посібник для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / Б. В. Бондаренко, М. В. Мазур ; Східноукраїнський центр громадських ініціатив. - Луганськ: СПД Рєзніков В. С., 2011. - 104 с.

6. Кращі практики щодо енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України / [Н. Ходько та ін.]. - К.: Центр громадської експертизи, 2011. - 184 с.

7. Кравченко В. С. Санітарно-технічне обладнання будинків: підруч. для вищ. навч. закл. / В. С. Кравченко, Л. А. Саблій, П. Л. Зінич. - К.: Кондор, 2009. - 458 с.

8. Інженерне обладнання будівель: підруч. для вищ. навч. закл. / В. С. Кравченко [та ін.] ; за ред. В. С. Кравченка. - К.: Професіонал, 2008. - 480 с.

9.  
Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України: монографія: у 2-х ч. / Чернігівський державний інститут економіки та управління ; за заг ред. І. С. Каленюк. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. - 592 с.

10. Клименко М. О. Екологія міських систем: [підруч. для вищ. навч. закл.] / М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С, Мороз. - Херсон: Олді-плюс, 2010. - 294 с.

11. Клименко М. О. Техноекологія: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. О. Клименко, І. І. Залеський. - К.: Академія, 2011. - 256 с.

12. Золотухін О. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку // Вісник податкової служби України. - 2013. - № 8. - с. 13-22

13. Узунов Ф. В. Формівання організаційно-функціональних механізмів розвитку державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства // Економіка та держава. - 2013. - № 10. - с. 135-137

14. Гелега В. Рятувальники налагоджують контакти з комунальниками // Пожежна та техногенна безпека. - 2014. - № 11. - с. 18-19

15. Наваліхіна М. О. Розвиток системи управління житлово-комунальним господарством у сільських населених пунктах // Економіка та держава. - 2014. - № 7. - с. 67-69

16. Гура Н. О. Заборгованість населення житлово-експлуатаційним підприємствам: практичні аспекти погашення та врегулювання / Н. О. Гура, Н. П. Лебер-Одинцова // Фінанси України. - 2014. - № 6. - с. 30-39

17. Кіпенко М. Ф. Критерії оцінювання результатів реформування житлово-комунального господарства України на основі показників та індикаторів звітності // Економіка та держава. - 2014. - № 3. - с. 135-138

18. Мамонов К. А. Теоретико-методичні положення та особливості формування стейкхолдерів на підприємствах житлово-комунального господарства / К. А. Мамонов, О. О. Конопліна, Є. В. Гавриличенко // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 8. - с. 127-134

19. Мартинюк О. В. До питання підвищення енергоефективності в комунально-побутовому секторі // Енергетика та електрифікація. - 2014. - № 6. - 52-57

20. Вороновська Л. П. Забезпечення ефективної діяльності системи інформатизації житлово-комунального господарства // 
Економіка та держава. - 2013. - № 6. - с. 82-83

21. Денисенко К. Готуй сани влітку // Охорона праці. - 2013. - № 10. - с. 13

22. Стах А. Ю. Правові питання у сфері надання житлово-комунальних послуг // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2013. - № 6. - с. 51-55

23. Корчміт О. Ю. Упровадження державних соціальних нормативів у сфері комунальних послуг: соціальні аспекти та енергоощадна політика // Статистика України. - 2013. - № 2. - с. 66-72

Немає коментарів:

Дописати коментар