Translate

понеділок, 9 березня 2015 р.

Виставка "Кластерний потенціал регіонів України"

Література:

1. Ільчук В. П. Кластерна стратегія розвитку економіки регіону: монографія / В. П. Ільчук, І. О. Хоменко, І. В. Лисенко. - Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. - 367 с.

2. Технологічна модернізація промисловості України/[Л. І. Федулова та ін.]; за ред. Л. І. Федулової ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування". - К.: Четверта хвиля, 2008. - 471 с.

3. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт доп. / [С. О. Біла та ін.] ; за ред. С. О. Білої. - К.: НІСД, 2011. - 80 с.

4. Хомяков В. І. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. І. Хомяков, В. М. Бєлінська, В. М. Федоренко. - К.: Кондор, 2011. - 432 с.

5. Савченко В. Ф. Регіональна економіка: навч. посіб. / В. Ф. Савченко. - К.: Кондор, 2012. - 339 с.

6. Іщук С. І. Географія промислових комплексів: підручник / С. І. Іщук, О. В. Гладкий. - К.: Знання, 2011. - 375 с.

7. Яковенко О. З. Сутність і функції підприємництва в інтеграції виробництва на основі кластерів у системі національного господарства // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - с. 79-87

8. Пилявець В. М. Особливості впровадження кластерного підходу в діяльність підприємств олієжирового комплексу // Економіка та держава. - 2013. - № 8. - с. 91-94

9. Попадинець Н. М. Внутрішній ринок продукції лісової промисловості України: підходи до оцінювання та напрями розвитку // Регіональна економіка. - 2013. - № 1. - с. 201-210

10. Литвин І. В. Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні І. В. Литвин, М. О. Нек // Регіональна економіка. - 2013. - № 2. - с. 81-88

11. Сич Є. М. Логістично-кластерний підхід до розвитку транспортного ринку /Є. М. Сич, О. В. Бойко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: "Економічні науки". - 2013. - № 1. - с. 91-103

12. Чужиков В. І. Кластерна політика Європейського Союзу / В. І. Чужиков, О. Д. Лук'яненко // Економіка України. - 2013. - № 2. - с. 81-91

13. Хаустов В. К. Актуальність формування науково-технологічних кластерів в Україні та Росії // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 8. - с. 86-98

14. Другов О. О. Перспективи створення інтелектуально-інноваційних кластерів в економіці України // Регіональна економіка. - 2012. - № 1. - с. 31-37

15. Кудак К. М. Інноваційні напрями розвитку аграрного сектора економіки регіону на засадах кластеризації // Регіональна економіка. - 2014. - № 4. - с. 172-179.

16. Попело О. В. Підприємницькі кластери як інноваційна домінанта модернізації економіки регіону // Регіональна економіка. – 2014. – № 2. – с. 95-105.

Немає коментарів:

Дописати коментар