Translate

четвер, 19 березня 2015 р.

Виставка "Менеджмент як засіб управління персоналом" (2015)
Література:

1. Рульєв В. А. Управління персоналом: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. - К.: Кондор, 2013. - 310 с.

2. Палеха Ю. І. Менеджмент персоналу: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Ю. І. Палеха. - К.: Ліра-К. - 2010. - 338 с.

3. Виноградський М. Д. Управління персоналом: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 500 с.

4. Ситник Н. І. Управління персоналом: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Н. І. Ситник. -К.: "ІНКОС", 2009 - 471 с.

5. Дудар Т. Г. Менеджмент: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 336 с.

6. Успаленко В. И. Управление проблемным предприятием: монография / В. И. Успаленко, В. М. Куклин, А. С. Захарченков. - Харьков: Бурун Книга, 2010. - 336 с.

7. Чурсіна Л. А. Сертифікація персоналу: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. А. Чурсіна, Ю. В. Березовський, Г. А. Тіхосова. - К.: Ліра-К, 2012. - 316 с.

8. Балабанова Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко. - К.: Знання, 2011. - 236 с.

9. Йеттер В. Эффективный отбор персонала. Метод структурированного интервью. - Харьков: Гуманитарный центр. - 2011. - 360 с.

10. Психологія управління: навч. посіб. / О. М Собченко, Л. Д. Подольська. - К.: Кондор, 2013. - 196 с.

11. Мерманн Э. Мотивация персонала. Инструменты мотивации для успеха организации / Элизабет Мерманн ; [пер. с нем. Е. И. Высочиновой]. - Харьков: Гуманитарный центр, 2007. - 184 с.

12. Кобьёлл К. Мотивация в стиле ЭКШН: восторг заразителен / Клаус Кобьёлл ; [пер. с нем. В. Рабковой]. - 6-е изд. - М.: Альпина Паблишерз, 2011. - 190 с.

13. Лукич Р. М. Материальная мотивация продавцов: принципы, возможности, ограничения / Радмило М. Лукич. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. - 128 с.

14. Катернюк А. В. 3D - менеджмент: управление персоналом, маркетингом и продажами : незаменимое пособие для для каждого думающего руководителя, желающего эффективно построить свой бизнес / А. В. Катернюк, М. С. Терских, А.Н. Салов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2011. - 382 с.

15. Лукаш Ю. А. Персонал фирмы: подбор, контроль, оценка, профилактика негатива: практ. пособие / Ю. А. Лукаш. - М.: Финпресс, 2007. - 144 с.

16. Менеджмент: підручник / Т. Л. Мостенська [та ін.]. - 2-ге вид. - К.: Кондор, 2013. - 758 с.

17. Мізик Ю. Особливості антикризового управління персоналом у процесі забезпечення кадрової безпеки на підприємстві / Ю. І. Мізик, Г. І. Писаревська // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 7. - с. 365-372


18. Никитин Ю. А. Компетентностный подход и инновационные компетенции персонала как основа инновационного развития организации / Ю. А. Никитин, В. Г. Рукас-Пасичнюк // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 12. - с.48-56

19. Данилюк-Черних І. М. Стан системи розвитку персоналу вітчизняних нафтогазових підприємств та організацій // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 9. - с. 305-313

20. Смирнов Є. В. Розвиток персоналу як чинник мотивації до праці на підприємствах рекламної галузі // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 6. - с. 347-353

21. Шумакова А. Ю. Особливості стратегічного управління кадрами на вітчизняних підприємствах // Вісник Київського іституту бізнесу і технологій. - 2014. - № 2. - с. 105-106

22. Сушко Н. Роль мотивації в системі управління персоналом // Вісник Київського іституту бізнесу і технологій. - 2014. - № 2. - с. 104-105

23. Охріменко Р. В. Удосконалення системи стимулювання зацікавленості працівників в результатах праці / Р. В. Охріменко, І. І. Чернега // Вісник Київського іституту бізнесу і технологій. - 2014. - № 2. - с. 91-92

24. Кунденко А. В. Синергетичний підхід до управління персоналом при реалізації антикризової стратегії підприємства / А. В. Кунденко, А. І. Живолуп, В. В. Половецька // Чернігівський науковий часопис ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка і управління. - 2013. - № 1. - с. 66-72

25. Москаленко В. О. Актуальні аспекти ефективного кадрового менеджменту в умовах економічної нестабільності // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 11. - с. 217-220

26. Лепьохіна І. О. Фундаментальні принципи формування системи мотивації праці персоналу підприємств // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 11. - с. 238-241

27. Сидоренко Т. М. Механізм формування і розвитку кадрового потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 1. - с. 136-139

Немає коментарів:

Дописати коментар