Translate

четвер, 4 вересня 2014 р.

Виставка "Будівництво України: інновації, нові технології"
Література:

1. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування: підруч. для вищ. навч. закл./В. А. Баженов [та ін.] ; [наук. ред. П. П. Лізунов]. - 2-ге вид. - К.: Каравела, 2011. - 487 с.

2. Інженерне обладнання будівель: підруч. для вищ. навч. закл./Кравченко В. С. [та ін.]; за ред. В. С. Кравченка. - К.: Професіонал, 2008. - 479 с.

3. Кравченко В. С. Санітарно-технічне обладнання будинків: підруч. для вищ. навч. закл./ В. С. Кравченко, Л. А. Саблій, П. Л. Зінич. - Вид. 2-ге, допов. та переробл. - К.: Кондор, 2009. - 457 с.

4. Дворкин Л. Современные отделочные и облицовочные материалы: практ. справ. для
строительства и ремонта домов и квартир/ Л. Дворкин, О. Дворкин. - М.: РИПОЛ классик, 2010. - 575 с.

5. Практикум з технології та товарознавства систем сухого будівництва: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ П. В. Захарченко [та ін.]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К.: СПД Павленко, 2010. - 357 с.

6. Баженов В. А. Будівельна механіка. Компьютерні технології: підруч. для вищ. навч. закл./ В. А. Баженов, А. В. Перельмутер, О. В. Шишов ; за заг. ред. В. А. Баженова. - К.: Каравела, 2009. - 695 с.

7. Організація будівництва: підруч. для вищ. навч. закл./ [С. А. Ушацький, Ю. П. Шейко, Г. М. Тригер тв ін.]; за ред. С. А. Ушацького. - К.: Кондор, 2007. - 520 с.

8. Майоров П. М. Бетонные смеси: рецептур. справ. для строителей и производителей строит. материалов/ П. М. Майоров. - Ростов-на Дону: Феникс, 2009. - 461 с.

9. Самойлов В. С. Работы с гипсокартоном/ Самойлов В. С. - М.: Аделант, 2009. - 255 с.

10. Вахитова Л. Н. Огнезащита стальных конструкций/ Л. Н. Вахитова, К. В. Калафат ; Укр. центр. стал. стр-ва. К.: Интерсервис, 2013. - 150 с.

11. Савельев А. А. Работы с сайдингом/ А. А. Савельев. - М.: Аделант, 2009. - 223 с.

12. Муковіз В. С. Впровадження автоматизації обліку як складова ефективного ведення
будівельного бізнесу/ В. С. Муковіз, О. Ю. Коток// Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 5. - с. 193-196

13. Медяник О. І. Інноваційна модель оцінки конкурентоспроможності будівельних підприємств - від постановки проблеми до програмної реалізації// Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 11. - с. 93-98

14. Кондратьева Н. В. Нанотехнологии в производстве строительных материалов// Будівництво України. - 2012. - № 6. - с. 2-9

15. Примуш Ю. С. Підхід до оцінки впливу зовнішніх факторів на життєвий цикл будівельних підприємств// Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 10. - с. 172-177

16. Пинда Р. В. Концепція розвитку регіональних будівельних кластерів// Проблеми науки. - 2013. - № 12. - с. 39-48

17. Першаков В. М. Досвід розроблення та використання ефективних конструкцій фундаментів// Будівництво України. - 2013. - № 3. - с. 2-7

18. Ільяшенко В. А. Організація обліку витрат і калькулювання собівартості в будівництві/ В. А. Ільяшенко, Ю. О. Юхновська//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2013. - № 1. - с. 110-113

19. Булат В. В. Особливості влаштування фундаментів малоповерхових будинків, зведених за "канадською" технологією будівництва/ В. В. Булат, М. М. Козаченко// Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 2, Техніка і природа. - 2012. - № 1. - с. 87-91

20. Кройтор И. М. Монолитное домостроение: опыт проектирования и строительства/И. М. Кройтор, Н. Д. Чемисов// Будівництво України. - 2013. - № 5. - с. 20-22

Немає коментарів:

Дописати коментар