Translate

вівторок, 16 квітня 2024 р.

Володимир Вернадський. Людина. Громадянин. Учений.

 


 12 березня 2024 року виповнився 161 рік від дня народження геніального вченого, видатного громадського діяча й організатора наук, першого президента Української академії наук Володимира Вернадського.  
Володимир Іванович Вернадський – постать справді унікальна в історії вітчизняної та світової науки і культури.
Спливають роки, але інтерес до творчості  В. І. Вернадського не слабшає. Виявляється, що успішне вирішення висунутих у сучасну епоху на передній план різноманітних глобальних проблем, екологічних у тім числі, неможливе без звернення до вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу, в якому сформульовані принципи взаємодії природи та суспільства.
З часом відкриваються нові невідомі факти, і це неминуче спричиняє нове прочитання і переосмислення фундаментальних ідей вченого.Історія заснування Національної бібліотеки України безпосередньо пов'язана з ім'ям В. І. Вернадського, який разом з М. П. Василенком є її фундаторами. Багатогранна діяльність академіка Вернадського, його надзвичайна творча спадщина золотим фондом увійшли до скарбниці світової науки. Володимир Іванович збагатив природничі науки глибокими ідеями і теоріями, що стали основою нових напрямів у сучасній мінералогії, геології, кристалографії, радіогеології. Він започаткував нову наукову галузь – геохімію, синтезуючи геологічні, хімічні та фізичні знання. Ним було закладено новий світогляд про нерозривну єдність усього живого й неживого на Землі, про людину та її зв'язок із космосом.  Виходець із української землі, він став світилом української науки... Але разом з тим Вернадський був великим сином усієї Землі, яка народжує таких людей для одкровення і пізнання істини.
Продовжуючи цикл книжкових виставок "Видатні діячі науки і техніки", працівниці відділу документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових підготували книжкову виставку "Володимир Вернадський. Людина. Громадянин. Учений".


 


Список літератури

  1. В. І. Вернадський: вчений, мислитель, громадянин : пр. вченого та література про нього з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: Л. В. Беляєва, Л. С. Новосьолова]. – Київ : [б. в.], 2003. – 257, [2] с.
  2. В. І. Вернадський і Україна: діяльність, оточення, зв'язки, пам'ять : довідник / НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт.-упоряд.: С. М. Кіржаєв, К. Є. Новохатський, Л. М. Яременко]. – Київ : [б. в.], 2023. – 488 с.
  3. В. І. Вернадський і Україна: з листування . Кн. 1. А–І / НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт. та упоряд.: С. М. Кіржаєв та ін.]. – Київ : НБУВ, 2018. – 568 с.
  4. В. І. Вернадський і Україна: з листування . Кн. 2. К–Я. Офіційне. Родинне / НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт. та упоряд.: С. М. Кіржаєв та ін.]. – Київ : НБУВ, 2019. – 1037 с.
  5. Даниленко В. М. Володимир Вернадський. Життя в політиці й політика в житті / Віктор Даниленко ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 509, [1] с.

  6. Кириленко І. Г. Сучасна ноосфера: за В. І. Вернадським і за суттю : (до 100-річчя з часу утворення Нац. акад. аграр. наук України) : наук. доп. / І. Г. Кириленко ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : Блохін О. А., 2018. – 33 с.
  7. Самородов В. М. В. І. Вернадський та В. Г. Короленко: у поєднанні доль і поглядів / В. М. Самородов, С. Л. Кигим, Л. В. Ольховська. – Полтава : Говоров С. В., 2018. – 71 с.
  8. Ситник К. М. Володимир Вернадський: людина, громадянин, учений : [монографія] / Костянтин Ситник, Тетяна Бевз. – Київ : Наукова думка, 2017. – 362, [2] с.
  9. Тома Л. В. Володимир Вернадський / Л. В. Тома. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2012. – 126 с.
  10. Читання академіка В. І. Вернадського. Вип. 1 / НАН України, Комісія НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [ред. кол. А. Г. Загородній (голова) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2019. – 128, [3] c.
  11. Читання академіка В. І. Вернадського : збірник. Вип. 2 / НАН України, Комісія НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [ред. Н. Маслакова ; редкол.: А. Г. Загородній (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – 126 с.
  12. Академік Володимир Іванович Вернадський: Ювілейна сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена 150-річчю від дня народження академіка В. І. Вернадського // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 4. – С. 3–19.
  13. В. І. Вернадський – вчений, мислитель, організатор науки / А. Г. Загородній [та ін.] // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 3. – С. 8–37.
  14. Єремєєв. В. Філософсько-методологічна спадщина В. І. Вернадського / В. Єремєєв // Вісник Нацiональної академiї наук України. – 2010. – № 9. – С. 47–54.
  15. Онищенко О. С. В. І. Вернадський і Україна / О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 3. – С. 38–66.
  16. Онопрієнко В. І. Динаміка зростання дослідницьких інтересів В. І. Вернадського / В. І. Онопрієнко // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 3. – С. 67–77.
  17. Онопрієнко В. І. Український Вернадський. Роздуми над книгою / В. І. Онопрієнко // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 11. – С. 73–81.
  18. Павлишин В. І. Академік В. І. Вернадський у Києві: науково-організаційна діяльність у галузі мінералогії та суміжних наук / В. І. Павлишин // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 3. – С. 78–87.
  19. Панасюк Б. Я. Академік Вернадський і сучасність / Б. Я. Панасюк // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 3. – С. 73–78.
  20. Протасов О. О. Наукова спадщина академіка В. І. Вернадського і вивчення життя в гідросфері / О. О. Протасов // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 7. – С. 27–33.
  21. Шендеровський В. Перший президент Української академії наук : до 150-річчя Володимира Вернадського / Василь Шендеровський // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2013. – № 2. – С. 54–57.

Немає коментарів:

Дописати коментар