Translate

середа, 15 лютого 2017 р.

Виставка "Видатні імена в науці і техніці"

                                                          
                                                                     
                                                     
  Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук продовжує цикл книжкових виставок “Видатні імена в науці і техніці”, і пропонує книжкову виставку, яка висвітлює життя, діяльність і досягнення таких видатних постатей : Корольова С. П., Ситенка О. Г., Герца Г.


   110 років від дня народження видатного конструктора космічних кораблів Сергія Корольова.
       ХХ століття ввійшло в історію людства як початок космічної ери. І саме Сергій Корольов, який розпочав конструювати й розробляти ракетно-космічну техніку, став одним із найвидатніших учених тієї епохи. Він був першим у світі, кому вдалося подолати, здавалося б, непохитну міць земного тяжіння і вивести на орбіту сконструйований багатотонний космічний корабель. Досягнення Корольова у космічній галузі порівнюють із заслугами Ейнштейна у фізиці чи Коперника в астрономії.
     Майбутній космічний геній народився 12 січня 1907 року в Житомирі. В юнацькі роки він захопився планеризмом. Ще в Одесі, куди переїхала його сім'я, він став членом щойно створеного Товариства авіації та повітроплавання України і Криму.
            Після двох років навчання в КПІ Сергій Корольов поїхав до Москви і вступив до МВТУ на вечірню групу з авіамеханіки. Вже у 1933 році Сергій Корольов став заступником начальника Реактивного науково-дослідного інституту з наукової роботи. Хвиля репресій прокотилася й по Реактивному науково-дослідному інституту. Сергія Корольова було засуджено на 10 років. Тільки наприкінці 1939 року Сергія Павловича запросили до Москви для перегляду справи і згодом його перевели до Казанського бюро НКВС, у якому розроблялися рідинні ракетні двигуни. З початком створення ракетобудівної промисловості Корольова було призначено головним конструктором балістичних ракет далекої дії головного науково-технічного інституту.
            Ім'я Сергія Павловича Корольова було засекреченим. Свої наукові роботи та статті в пресі він підписував псевдонімом професор К. Сергєєв”.

    90 років від дня народження видатного фізика Олексія Григоровича Ситенка.
    Наш земляк Ситенко Олексій Григорович (12.02.1927-11.02.2002) — фізик-теоретик, академік АН УРСР (1982). Народився в с. Нові Млини Борзнянського району Чернігівської області.
    Він був також іноземним членом Королівської Шведської академії наук, членом Американського фізичного товариства та член-кореспондентом Міжнародного радіосоюзу.
      О. Г. Ситенку належать  понад 400 наукових праць з різних розділів теоретичної фізики, він був автором та співавтором 16 монографій та навчальних посібників з ядерної фізики та фізики плазми, перевиданих у США та Англії. Його основоположні результати отримали широке визнання в Україні та за її межами.
            Олексій Григорович Ситенко — заслужений діяч науки і техніки (1996), лауреат премії імені К. Д. Синельникова (1976), Державної премії України (1992), премії імені М. М. Боголюбова (1994), лауреат міжнародної премії імені Вальтера Геррінга (2002).

           
        160 років від дня народження Герца Генріха-Рудольфа.
     Герц Генріх-Рудольф (22.02.1857 — 01.01.1894) — відомий німецький фізик. Народився у Гамбурзі. Навчався в Мюнхенському та Берлінському університетах. У 1884-1889 р.р. -  він професор Вищої технічної школи в Карсруе, з 1889 року — професор Бонського університету.
   Основні наукові праці стосуються електродинаміки, одним із засновників якої він є. Генріх Герц вперше розробив теорію відкритого вібратора, що випромінює електромагнітні хвилі.          Користуючись своїм вібратором і резонатором, у 1888 році експериментально довів існування електромагнітних хвиль, передбачених теорією Максвелла. Розвиваючи теорію Максвелла, він надав рівнянням електродинаміки електричної форми (теорія Максвелла-Герца). У 1887 році Генріх Герц спостерігав зовнішній фотоефект. У 1890 році він розвинув загальну теорію електромагнітних явищ у рухомих тілах (електродинаміку рухомих тіл), подавши основні рівняння електромагнітного поля для рухомих тіл. Дослідження Герца присвячені катодним променям, теорії удару пружних тіл.
Заслуги Генріха Герца знайшли всесвітнє визнання іще в роки його життя.
                   
       


Список літератури.


1. Бровко Иван Бенедиктович.
            Космос беден без поэтов: [о С. П. Королеве] / И. Б. Бровко. - Киев, 1986. - 49 с.- (Новое в науке, технике, производстве).
2. Ветров Георгий Степанович.
            Королёв в авиации. Идеи. Проекты. Конструкции Г. С. Ветров; отв. ред. Б. В. Раушенбах; АН СССР. - Москва : Наука, 1988.- 160 с., ил. - (История науки и техники).
3. Герасимова М. И. Воплощение мечты : [о С. П. Королёве] // Звёздный путь / сост.: М. И. Герасимова, А. Г. Иванов. - Москва : Политиздат, 1986. - С. 6-48.
4. [Герц Генріх-Рудольф] // Кордун Г. Г. Бібліографічний довідник видатних фізиків / Г. Г. Кордун. - Київ : Радянська школа, 1985. - С. 298-209.
5. Герц Г. Об электромагнитных волнах / Г. Герц // Голин Г. М. Классики физической науки (с древнейших времён до начала ХХ века) : справ. пособие / Г. М. Голин, С. Р. Филонович. - Москва : Высшая школа, 1989. - С. 524-537.
6. [Герц Генрих] // Храмов Ю. А. Биография физики : хронолог. справ. / Ю. А. Храмов; отв. ред. А. Г. Ситенко. - Киев : Техніка, 1983. - С. 24, 25, 27, 121, 134, 136-138.
7. [Герц Генріх-Рудольф] // Храмов Ю. О. Фізики : довідник / Ю. О. Храмов. - Київ: Наукова думка, 1974. - С. 96-97.
8. Дочь Сергея Королёва в Киеве // Вселенная, пространство, время. - 2017. - № 1. - С. 38.
9. Дягилев Ф. М.  Из истории физики и жизни её творцов : кн. для учащихся : [о Г. Герцене] /Ф. М. Дягилев. - Москва : Просвещение, 1986. - С. 101-104.
10. Кляус Е. М. Генрих Герц // Е. М. Кляус. Поиски и открытия. Т. Юнг, О. Френель, Дж.К. Максвелл, Г. Герц, П. Н. Лебедев, М. Планк : [о Г. Герце] / АН СССР; отв. ред. М. М. Сущинский. - Москва : Наука, 1986. - С. 74-97.
11. Кордун Г. Г. Історія фізики : навч. посіб. : [про Г. Герца] / Г. Г. Кордун. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Київ : Вища школа, 1993. - С. 106-108.
12.[Королёв Сергей Павлович] // Космонавтика : энциклопедия _ гл. ред. В. Г. Глушко. - Москва : Советская энциклопедия, 1985. - С. 170.
13. [Корольов Сергій Павлович] // Шаромова В. Р.. Українські фізики та астрономи : посіб.-довід. / В. Р. Шаромова. - Вид. 2-ге, доп. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - С. 239-240.
14. Пам'яті Олексія Григоровича Ситенка // Український фізичний журнал. - 2002. - № 3. - С. 203-205.
15. Покровский Б. А. «Заря» позывной Земли : [о С. П. Королёве] / Б. А. Покровский. - Москва : Московский рабочий, 1987. - 305 с., фот.
16. Романов А. П. Королёв / А. П. Романов. - Москва : Молодая гвардия, 1990. - 480 с. ил. - (Жизнь замечательных людей).
17. Романов А. П. Сергей Павлович Королев // А. П. Романов, В. С. Губарев. Конструкторы. - Москва : Политиздат, 1989. - С. 5-195.
18. Сергей Павлович Королёв : персон. библиогр. указ. / [сост. Т. Ф. Шитикова и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Житомир, 1987. - 35 с.
19. Сергій Корольов // Згуровський М. З. Київські політехніки біля витоків світової авіації, космонавтики та ракетобудування / М. З. Згуровський. - Київ : НТУУ “КПІ”, 2016. - С. 267-294.
20. [Ситенко Олексій Григорович] // Енциклопедія історії України / ред. кол.: В. А. Смолій, Г. В. Буряк, В. Ф. Верстюк. - Т. 9. - Київ, Наукова думка, 2012. - С. 570.
21. [Ситенко Олексій Григорович] // Енциклопедія українознавства / гол.ред. Володимир Кубійович. - Т. 8. Словникова частина. - [Париж : Молоде життя, 1976]. - С. 2822.
22.Ситенко А. Г. Лекции по теории ядра : [учеб. пособие] / А. Г. Ситенко, В.  К. Тартаковский. - Москва : Атомиздат, 1972. - 351 с.
23. [Ситенко Алексей Григорьевич] // Национальна академия наук Украины. 1918-2008 : к 90-летию со дня основания / гл. ред. Б. Е. Патон. - Киев: Издательство КММ, 2008. - С. 277.
24. Ситенко О. Г. Теорія розсіювання : навч. посібник. - Київ : Либідь, 1999. - 335 с.
25. [Ситенко Олексій Григорович] // Шаромова В. Р. Українські фізики та астрономи : посіб.-довід. - Вид. 2-ге, доп. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - С. 169-170.
26. Творческое наследие академика Сергея Павловича Королёва : избран. тр. и док. / под общ. ред. М. В. Келдыша. - Москва : Наука, 1980. - 591 с.
27. Тереверко Олександр. Ім'я Корольова стало відоме людству з некролога / О. Тереверко // Народна армія. - 2017. - № 2. - С. 20., портр.
28.Храмов Ю. А. История формирования и развития физических школ в Украине : [о Ситенко О. Г.] / Киев : МП Феникс”, 1991. - С. 10, 61, 62, 64, 65.
29. Шевчук С. Сергій Корольов / С. Шевчук; пер. з рос. Н. Сидорової. - Харків : ПЕТ, 2015. - 128 с.
30. Sitenko A. G. On the theory of nuclear reactions involving composite particles / О. Г. Ситенко // Український фізичний журнал. - 2008. -Т. 53. - С. 142-150.

Немає коментарів:

Дописати коментар