Translate

середа, 18 січня 2017 р.

Книжково-ілюстративна виставка "Заповідники та національні парки"


11 січня в Україні відзначається День заповідників.
  Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук пропонує ознайомитися з книжковою виставкою "Заповідники та національні парки".
  Питання охорони життєвого середовища, збереження й збагачення природних ресурсів з кожним роком щодалі більше непокоїть людство. Ми нарешті зрозуміли, що багатства надр не безкінечні, а за власні помилки потрібно сплачувати дуже дорогу ціну. На той час, коли в Україні були створені заповідники, багато представників її флори та фауни опинилися в критичному становищі. До природно-заповідного фонду України входять заповідники, заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки – пам'ятки садово-паркового мистецтва.
  Список літератури, що представлена на виставці:
  1. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Збереження та розширення природно-заповідних територій в Україні. – Київ : [], 2015. – (Стан навколишнього середовища ; № 10, жовт. 2015).
  2. Борейко, В. Е. Заповедники, заповедность и живородящий хаос / В. Е. Борейко ; Киев. экол.-культур. центр. – Киев : Логос, 2010. – 47 с.
  3. Відроджені перлини України = The long journey of Ukraine / [упоряд., голов. ред. Валерій Семанцо, авт. тексту: В. Очеретько та ін.]. – Київ : Гама-Принт, 2011. – 206, [1] с.
  4. Дадашева, Т. Г. Чарівне довкілля: природно-заповідний фонд Чернігівщини / Т. Г. Дадашева ; Держ. упр. екології та природ. ресурсів в Черніг. обл. – Чернігів : Деснянська правда, 2004.
  5. Дендропарк Олександрія. Перлина архітектурно-паркового мистецтва України. – Біла Церква : Piligrim, 2007. – 17 с.
  6. Дерлеменко, Є. А. Парки України : фотоальбом / Євген Дерлеменко. – Київ : Балтія-Друк, 2008. – 271 с.
  7. Зачаровані Карпати: заповідники та національні природні парки Закарпаття : фотокнига / [ред., упоряд. Л. Д. Годований, голов. ред. Б. Г. Кушнір]. – Ужгород : Карпати, 2005. – 318, [1] с.
  8. Історико-культурні заповідники : [монографія] / Держ. служба з питань нац. культур. спадщини, НДІ пам'яткоохорон. дослідж. ; [за ред. В. В. Вечерського ; відп. за вип. О. М. Сердюк]. – Київ : [б. в.] (Чернігів : Деснянська правда), 2011. – 290с.
  9. Карпенко, Ю. О. Загадковими стежками "Ялівщини" / Ю. О. Карпенко, М. В. Графін ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. т-во охорони природи. – Чернігів : [б. в.], 2002. – 39 с.
  10. Карпенко, Ю. О. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Рихлівська дача" [Текст] / Ю. О. Карпенко, М. В. Графін ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Мезин. нац. природ. парк. – Чернігів : [б. в.], 2007.
  11. Карпенко, Ю. О. Стежками Сокиринського парку / Ю. О. Карпенко, М. В. Графін ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2001. – 40 с.
  12. Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України. Фітогенетичний фонд, мікогенетичний фонд, фітоценотичний фонд / [С. Ю. Попович, Т. Л. Андрієнко, В. А. Онищенко та ін.] ; Держ. служба заповід. справи мінекор есурсів України. – Київ : [б. в.], 2002. – 275 с.

13. Клименко, Ю. О. Старовинні парки Київщини / Ю. О. Клименко, А. В. Клименко. – Київ : [б. в.], 2003. – 61 с.
  14. Клименко, Ю. О. Старовинні парки Чернігівщини / Ю. О. Клименко, А. В. Клименко ; фотогр. Ю. Клименка. – Київ : [б. в.], 2001. – 53 с.
  15. Мезинський національний природний парк / Держ. упр. екології та природ. ресурсів в Черніг. обл. – [Б. м. : б. в.], 2006. – 6 с.
  16. Національний історико-архітектурний заповідник Кам'янець : [фотоальбом / авт. проекту А. Мельник ; фото М. Андрєєва, Ю. Бусленка ; текст і ред. О. Климчука ; пер. англ. Л. Герасимчука]. – Хмельницький : Галерея, 2004. – 207 с.
  17. Національний заповідник "Софія Київська" : [книга-альбом] / [наук. ред. Н. М. Нікітенко; вступ. сл. Н. М. Куковальської ; авт.-упоряд.: Арустам'ян Ж. Г. та ін.]. – Київ : Мистецтво, 2004. – 431 с.
  18. Правове регулювання заповідної справи в Україні : [спеціальне зібрання законодавчих документів] / [упоряд.: Ю. Г. Масікевич, Я. І. Мовчан, П. М. Цицима]. – Чернівці : Книги – XXI, 2007. – 815 с.
  19. Природно-заповідний фонд Чернігівської області / [Т. Л. Андрієнко та ін.] ; під заг. ред. Ю. О. Карпенко. – Чернігів : [б. в.], 2002. – 237 с.
  20. Шевченко, Богдана Віталіївна. Тростянець : фотоальбом / Богдана Шевченко. – Київ : Гнозіс, 2012. – 93, [2] с.
  21. Ковальчук, С. І. Урочище "Чапля" – заповідна зона національного природного парку "Подільські Товтри" / С. І. Ковальчук // Екологічний вісник. – 2015. – № 4. – С. 15-18.
  22. Мазуренко, О. Великі дива Малого Полісся / О. Мазуренко // Екологічний вісник. – 2015. – № 6. – С. 14-17.
  23. Мазуренко, О. "Софіївка" – сад вічного кохання / О. Мазуренко // Екологічний вісник. – 2016. – № 2. – С. 15-18.
  24. Національному природному парку "Подільські Товтри" – 20 років / Л. П. Любінська, О. П. Кучинська, А. О. Полудняк // Екологічний вісник. – 2016. – № 3. – С. 15-18.

Немає коментарів:

Дописати коментар