Translate

вівторок, 30 грудня 2014 р.

Виставка " Енергетичні ресурси і еволюція їх розвитку"
Література:

1. Дудюк Д. Л. Нетрадиційна енергетика: Основи теорії та задачі: навч. посібник / Д, Л. Дудюк, С. С. Мазепа, Я. М. Гнатишин.- Львів: "Магнолія", 2012.- 188 с.

2.  Вінклер І. А. Екологічна безпека джерел енергії. Від традиційних до сучасних і перспективних [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. А. Вінклер, Я. Ю. Тевтуль. - Л. : Н. Світ-2000, 2013. - 276 с.

3. Кичигин А. Ф. Глобальная энергия в промышленности: монография / А. Ф. Кичигин, В. И. Погорелый. - К.: Кондор, 2004. - 208 с.

4. Самохвалов В. С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження: навч. посіб. для вузів / В. С. Самохвалов. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 224 с.

5. Маляренко В. А. Енергетика і навколишнє середовище / В. А. Маляренко.- Х.: САГА, 2008. - 364 с.

6. Маляренко В. А. Введение в инженерную экологию энергетики: учеб. пособие / В. А. Маляренко. - Второе издание. - Х.: САГА, 2008. - 185 с.

7. Бакалін Ю. І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент: навч. посібник. - 3-тє вид., перероб. та доп. / Ю. І. Бакалін. - Харків: БУРУН І К, 2006. - 320 с.

8. Калетнік Г. М. Біопаливо. Продовольча, енергетична та екологічна безпека України: монографія. / Г. М. Калетнік. - К.: "Хай-Тек Прес", 2010. - 516 с.

9. Сибикин М. Ю. Технология энергосбережения: учебник / М. Ю. Сибикин, Ю. Д. Сибикин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ, 2010. - 352 с.

10. Варламов Г. Б. Теплоенергетика та екологія: підруч. для вищ. навч. закл. / Г. Б. Варламов, Г. М. Любчик, В. А. Маляренко. - Х.: САГА, 2008. - 234 с.

11. Быстрицкий Г. Ф. Основы энергетики: учеб. для высш. учеб. заведений / Г. Ф. Быстрицкий. - 3-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 352 с.

12. Пеленський Р. А. Вуглецева геліоенергетика // Енергетика та електрифікація. - 2013. - № 6. - с. 51-52

13. Ратнер В. М. Солнечная электростанция объект энергосистемы. Атмосферные загрязнения фотоэлементов СЭС / В. М. Ратнер, А. С. Кириенко // Енергетика та електрифікація. - 2013. - № 10. - с. 18-21

14. Воінов О. П. Можливості управління розвитком в Україні енергетики на органічному паливі /О. П. Воінов, С. О. Воінова // Енергетика та електрифікація. - 2013. - № 8. - с. 55-58

15. Матвійчук А. С. Сумісне спалювання біомаси та вугілля // Енергетика та електрифікація. - 2013. - № 2. - с. 64.

16. Адаменко О. І. Централі і тригенерація на поновлювальній енергії // Енергетика та електрифікація. - 2013. - № 3. - с. 24-25

17. Долінський А. А. Особливості інноваційного розвитку підприємств на прикладі впровадження новітніх біоенергетичних установок / А. А. Долінський, В. В. Ярмош, Ю. В. Куріс // Енергетика та електрифікація. - 2013. - № 7. - с. 27-32

18. Ратнер В. М. Солнечная электростанция - объект энергосистемы. Гелиотехнический потенциал юга Украины (Одесской, Николаевской, Херсонской областей) / В. М. Ратнер, А. С. Кириенко // Енергетика та електрифікація. - 2013. - № 4. - с. 14-21

19. Билык Б. И. Создание в Украине производства ядерного топлива / Б. И. Билык, В. А. Онищенко, О. А. Григорьев // Енергетика та електрифікація. - 2013. - № 12. - с. 42-43

20. Міщенко М. В. Автоматизація орієнтації на сонце геліоустановок та модулів сонячних електростанцій // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. - 2012. - № 4. - с. 219-221

Немає коментарів:

Дописати коментар