Translate

понеділок, 29 грудня 2014 р.

Виставка "Пожежна безпека в побуті та природі"
Література:

1. Правове забезпечення пожежної безпеки в Україні: навч. посіб. / Ліпинський В. В. ; за заг. ред. С. В. Пєткова ; М-во освіти та науки України. - К.: Дакор, 2011. - 183 с.

2. Правила пожежної безпеки в Україні (із змінами). - К.: Основа, 2002. - 351 с.

3. Пособие по пожарной безопасности/[авт.-сост. О. И. Тихомиров]. - Москва: Энас, 2010. -63с.

4. Геврик Є. О. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Є. О. Геврик. - 2-ге вид., стер. - К.: Ельга-Н : КНТ, 2008. - 382 с.

5. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / [Ю. С. Скобло, Т. Б. Соколовська, Д. І. Мазоренко та ін.]. - К.: Кондор, 2006. - 419 с.

6. Кравченко В. С. Санітарно-технічне обладнання будинків: підруч.для вищ. навч. закл. / В. С. Кравченко, Л. А. Саблій, П. Л. Зінич. - Вид. 2-ге, допов. та переробл. - К.: Кондор, 2009. - 457с.

7. Довідник підприємця з питань пожежної безпеки у запитаннях та відповідях / уклад.: А. Рожков, О. Скобелєв. - К.: Пожінформтехніка, 2003. - 191 с.

8. Корякин-Черняк С. Л. Справочник дачного мастера: вода, газ, электричество, отпление, охрана и не только.../ С. Л. Корякин-Черняк, А. А. Маркин. - Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2010. - 349 с.

9.  Рожков А. Важливо навчити людей профілактики пожеж та поведінки в разі їх виникнення // Пожежна та техногенна безпека. - 2014. - № 9. - с. 36-37

10. Моргун О. За порушення правил пожежної безпеки та вчинення пожеж нестимеш незалежне покарання // Пожежна та техногенна безпека. - 2014. - № 8. - 38 - 39

11. Третьякова О. Тривалий режим очікування або кілька помилкових уявлень про електроприводи // Пожежна безпека. - 2013. - № 8. - с. 46

12. Яковчук В. Несправна електропроводка призводить до пожеж //  Пожежна безпека. - 2013. - № 9. - с. 34-35

13. Іванов В.  У центрі уваги житловий сектор //  Пожежна безпека. - 2012. - № 3. - с. 12

14. Безпека газових приладів //  Пожежна безпека. - 2012. - № 11. - с. 24-26

15. Просяник Н. Чадний газ - це дуже небезпечно! //  Пожежна та техногенна безпека. - 2014. - № 7. - с. 49


16. Маховський О. Легені України димлять //  Пожежна безпека. - 2012. - № 9. - с. 12-13

17. Цюриць С. Пожежа у лісі - лихо для країни //  Пожежна безпека. - 2012. - № 6. - с. 40-41

18. Шевченко О. Трав'яний пал - смертельний вирок екосистемам //  Пожежна безпека. - 2012. - № 4. - с. 31

19. Липовий І. Непогашений недокурок - причина пожеж / І. Липовий, Б. Павленко, С. світайло //  Пожежна безпека. - 2012. - № 2. - с. 28-29

20. Вимоги пожежної та особистої безпеки на полюванні (на воді та в лісових масивах) //  Пожежна безпека. - 2013. - № 10. - с. 14

Немає коментарів:

Дописати коментар