Translate

вівторок, 6 серпня 2013 р.

Виставка "Податкова система як інструмент перерозподілу доходів"

Література:

1. Пріоритети реформування податкової політики України: як перейти від фіскалізму 
до стимулювання ділової активності?/ [Молдован О. О. та ін.]. - К.: НІСД, 2010. - 
80 с.

2. Мединська Т. В. Податкова система: навч. посібник. - 2-ге вид., 
перероб. та доп./ Т. В. Мединська, Н. І. Власюк. - Львів: "Магнолія-2006", 2010. - 
276 с.

3. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія/ [Мельник 
П. В. та ін.]; за ред. З. С. Варналія. - К.: Знання України, 2008. - 675 с.

4. Коцурпатий М. М. Податковий облік та звітність: навч. посібник. - 2-ге вид., без 
змін/ М. М. Коцурпатий, С. І. Ковач, В. В. Мельничук. - К.: КНЕУ, 2009. - 312 с.

5. Кучерявенко Н. П. Налоговый процесс: учеб. пособие/ Н. П. Кучерявенко. - К.: 
Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. - 392 с.

6. Педь І. В. Податкові і соціальні збори в податковій системі України: навч. 
посібник/ І. В. Педь; за ред. Ю. М. Лисенкова. - К.: Знання, 2008. - 366 с.

7. Оподаткування населення: навч. посібник/ Бодюк А. В. [та ін.]. - К.: Кондор, 
2009. - 202 с.

8. Податкове право України. Кредитно-модульний курс: навч. посібник/ [Воронова Л. 
К. та ін.]; за ред. Л. К. Воронової, М. П. Кучерявенко. - К.: Правова єдність, 
2009. - 485 с.

9. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій: навч. посібник/ [Іванов 
Ю. Б. та ін.]; під ред. Ю.Б. Іванова, І. А. Майбурова. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2010. - 
492 с.

10. Шара Є. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік: навч. посібник/ Є. Ю. 
Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 424 
с.

11. Педь І. В. Непрямі податки в податковій системі України: навч. посібник/ І. В. 
Педь; за ред. Ю. М. Лисенкова. - К.: Знання, 2008. - 348 с.

12. Податковий кодекс України// Вісник податкової служби України. - 2013. - № 2-3. 
- с. 1-416

13. Дейнеко Л. В. Перспективні напрями вдосконалення функціонального розвитку 
податкової системи України// Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. 
- с. 24-29

14. Бутко М., Мінін І. Інституційні засади модернізації податкової системи 
України// Економіст. - 2013. - № 6. - с. 7-10

15. Сало Л. К. Особливості формування та реалізації державної та регіональної 
податкової політики України в сучасних умовах// Економіка та держава. - 2013. - № 
5. - с. 80-83

16. Саливон С. Пылите, Шура?// Бизнес. - 2013. - № 4. - с. 19-21

17. Саливон С. У меня ж опыта нет// Бизнес. - 2013. - № 27. - с. 21-23

18. Князькова В. Я. Спеціальні податкові режими в сучасній теорії 
оподаткування//Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 11. - с. 44-48

19. Швабій К. І. Напрями реформування податкової системи в умовах посткризового 
відновлення економіки України// Фінанси України. - 2012. - № 11. - с. 52-57

20. Піскунова О. С., Білик Т. О. Оцінювання ефективності податкової реформи для 
малих підприємств, які працюють на загальній системі оподаткування// Формування 
ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 10. - с. 85-90

21. Олейнікова Л. Г., Чорнолуцька А. О. Проблема подвійного оподаткування та методи 
його уникнення// Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - с. 45-48

22. Міндоходів: про стратегічні плани та податкові реформи (на запитання відповідає 
Міністр доходів та зборів України О. В. Клименко)// Все про бухгалтерський облік. - 
2013. - № 65. - с. 6-9

23. Проскура К. П. Особливості адміністрування податків в Україні// Економічний 
часопис ХХІ. - 2012. - № 3-4. - с. 53-55

24. Іванишина О. С. Підходи до вдосконалення організації податкового 
адміністрування// Проблеми науки. - 2012. - № 12. - с. 24-27

25. Смірнова О. М. Проблематика податкового консультування в Україні як складової 
процесу адміністрування податків// Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. 
- № 12. - с. 3-10

26. Шевченко І. В. Рекомендації щодо застосування методів міжнародного податкового 
планування в Україні// Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - с. 
26-31

Немає коментарів:

Дописати коментар