Translate

понеділок, 17 липня 2023 р.

Наші книжкові виставки

 


У сучасних умовах особливо важливе значення має раціональне використання людських ресурсів в організації всіх форм власності. Персонал — найбільш складний об'єкт управління в організації, оскільки, на відміну від речових факторів виробництва, є живим, має можливість самостійно приймати рішення, діяти, критично оцінювати пред'явлені до нього вимоги, має суб'єктивні інтересиі т.п. Персонал є мотором будь-якої організації. Часто керівники основну увагу приділяють фінансовим, виробничим питанням, проблемам матеріально-технічного забезпечення чи збуту готової продукції, не приділяючи при цьому достатньої уваги людям, які забезпечують роботу організації в усіх напрямках. Ці помилки занадто дорого обходяться. Без людей немаєорганізації.. Без потрібних людей жодна організація не зможе досягти своєї мети і вижити.
У сучасних умовах корінним чином змінилася роль людини у виробництві. Людина є не тільки найважливішим елементом виробничого процесу на підприємстві, а й головним стратегічним ресурсом компанії в конкурентній боротьбі. Які б не були прекрасні ідеї, новітні технології, найсприятливіші зовнішні умови, без добре підготовленого персоналу високоефективної роботи домогтися неможливо.

Зібратися разом є початок. Триматися разом є прогрес. Працювати разом є успіх.

                                                                                                                          Генрі Форд


Список літератури

 1. Адізеc І. К. Управління життєвим циклом корпорацій / Іцхак Калдерон Адізес ; [пер. з англ. Наталії Палій]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 493 с.
  2. Батирєв М. 45 татуювань менеджера. Правила керівника / М. Батирєв ; пер. О. Кожушко. – Харків : Фабула, 2017. – 290 с.
  3. Бейтс Б. Маленька книжка великих коучингових моделей. 76 способів допомогти менеджерам максимально ефективно використовувати людський ресурс / Боб Бейтс ; [пер. з англ. В. Омеляненко]. – Харків : Фабула, 2019. – 269 с.
  4. Бочелюк В. Й. Організаційна психологія на підприємстві : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. Й. Бочелюк, О. В. Пучина. – Київ : Скіф, 2019. – 267 с.
  5. Велч Дж. Сам собі МВА : про бізнес без цензури / Джек Велч і Сьюзі Велч ; пер. з англ. Оксана Ваф'я. – Київ : Наш формат, 2018. – 199, [1] с.
 

6. Гільбо Кр. Стартап на $100 : як перетворити хобі на бізнес / Кріс Ґільбо ; пер. з англ. Антоніна Ящук. – Київ : Наш формат, 2017. – 261, [1] с.
  7. Завидівська О. І. Основи здоров'яорієнтованого управління : навч.-метод. посіб. / О. І. Завидівська ; Львів. держ. ун-т фізич. культури ім. Івана Боберського. – Львів : Простір-М, 2020. – 274 с.
  8. Захарчин Г. М. Управління конфліктами : навч. посіб. / Г. М. Захарчин, Р. О. Винничук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид., допов. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 189 с.
  9. Карлгаард Р. Людський фактор. Секрети тривалого успіху видатних компаній / Річ Карлгаард ; пер. з англ. Олена Любенко ; передм. Тома Пітерза ; післямова Клейтона М. Крістенсена. – Київ : Книголав, 2017. – 329 с.
  10. Кеннеді Д. Безжальний менеджмент та ефективність людських ресурсів : путівник багатства / Ден Кеннеді ; [пер. з англ. Т. Мухамедшина]. – Харків : Фабула, 2019. – 303 с.
  11. Козлова В. Технологія EQ-BOOST. Як використовувати емоційний інтелект у бізнесі та житті / Валерія Козлова ; [пер. з рос. С. Осоки]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. – 171 с.
  12. Командна робота. Як впровадити зміни в компанії, щоб вас підтримали / Лінда Гілл [та ін.] ; пер. з англ. Ірина Гнатковська. – Київ : Наш формат, 2019. – 319, [1] с.
  13. Криворучко С. В. Оцінка результативності персоналу від звичайної до наукової. Визначення та порівняльний аналіз детермінованих і стохастичних підходів / С. В. Криворучко. – Київ : ЛАТ & К, 2020. – 71 с.
  14. Пекар В. О. Різнобарвний менеджмент : еволюція мислення, лідерства та керування / Валерій Пекар. – Київ : Довженко Букс, 2017. – 190, [1] с.
  15. Про управління персоналом / [пер. з англ. Л. Лебеденко]. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 252 с.
  16. Синєгуб П. С. Температурний режим компанії 36,6 : фундамент корпоративної культури компанії / Петро Синєгуб. – Харків : Vivat Publishing, 2021. – 206 с.
  17. Тулґен Б. Бути босом – легко : бувай, неефективний менеджмент! / Брюс Тулґен ; пер. з англ. Ірина Савюк. – Київ : Наш формат, 2017. – 173, [1] с.
  18. Управління персоналом : підручник / [кол. авт.: В. М. Данюк та ін.] ; за заг. та наук. ред. В. М. Данюка ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Публ. акціонер. т-во "Новокраматор. машинобудів. з-д". – Вид. 2-ге, зі змінами. – Київ : КНЕУ, 2014. – 666 с.
  19. Фосслін Л. Емоції на роботі. Як вони сприяють нашій успішності / Ліз Фосслін і Моллі Вест Даффі ; пер. з англ. Валерія Глінка. – Київ : Наш формат, 2020. – 263, [1] с.
  20. Чайка Г. Л. Ефективність в управлінні : навч. посіб. / Г. Л. Чайка, О. Г. Чайка. – Київ : Знання, 2018. – 334 с.
  21. Чернешенко І. Управлінські лайфхаки : прості рішення та ідеї для успішного керівника / Ігор Чернешенко. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2017. – 184, [5] с.
  22. Денисенко М. П. Підвищення індексу людського капіталу – важлива складова інноваційної кадрової політики підприємств / М. П. Денисенко, О. Ю. Будякова // Економіка та держава. – 2019. – № 4. – С. 11–17.
  23. Ковальська К. В. Організаційно-методичні аспекти реалізації стратегії розвитку персоналу підприємства / К. В. Ковальська, Р. А. Солодаренко-Літковська // Економіка та держава. – 2020. – № 7. – С. 150–154.
  24. Козак В. С. Важливі аспекти стратегії та тактики управління персоналом / В. С. Козак, І. М. Тодоріко // Економіка та держава. – 2020. – № 6. – С. 165–168.
  25. Конкурентоспроможність персоналу як складова ефективної діяльності підприємства / А. С. Олійник [та ін.] // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 97–101.
  26. Ремньова Л. Концептуальні засади навчання персоналу в умовах діджитал-трансформації бізнесу / Людмила Ремньова, Тетяна Забаштанська // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2021. – № 1. – С. 45–53.
  27. Серняк І. Соціальні мережі як засіб підвищення ефективності соціального інструментарію управління персоналом на підприємстві / Ірина Серняк // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2019. – № 2. – С. 60–65.


Немає коментарів:

Дописати коментар