Translate

четвер, 3 вересня 2020 р.

Святкуємо День підприємця України

 


Щороку День підприємця в Україні відзначають в першу неділю вересня. Свято засноване Указом Президента № 1110/98 від 05.10.1998.
Ринкова трансформація економіки в Україні, її інтеграція у світовий та європейський економічний простір значною мірою залежать від розвитку підприємництва. В розвинутих країнах саме підприємництво відіграє фундаментальну роль у соціально-економічних перетвореннях та політичному житті суспільства.
Якщо великі підприємства орієнтуються переважно на масовий , відносно однорідний попит, випуск великих партій стандартної продукції, то малі підприємства успішно діють на невеликих ринкових сегментах. Вони раціонально й ефективно заповнюють економічні ніші з виробництва великого асортименту продукції, виконання різноманітних робіт за індивідуальними замовленнями, надання широкого спектра послуг.
В Україні понад 1,5 мільйони зареєстрованих підприємців. Чим займаються ці люди? Вони будують, шиють, виробляють, продають, вчать, лікують, розважають, продають і купують. Загалом, вони вносять вельми значний вклад до економіки країни та забезпечують населення найрізноманітнішими товарами й послугами.
Щоб стати успішним підприємцем, потрібно багато працювати, мати певний талант, бажання постійно відкривати нові шляхи розвитку, переймати досвід колег, словом, робота підприємця досить складна і водночас дуже цікава.

В День підприємця варто віддати належне українським представникам галузі й побажати їм розвитку, завжди сплачених податків, гнучких умов для ведення діяльності та приємних клієнтів!

 Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук до Дня підприємця України підготував віртуальну виставку "Малий бізнес в сучасних умовах ринкової економіки".

 

Апопій В. В. Основи підприємництва : навч. посіб. / В. В. Апопій, С. А. Середа, Н. О. Шутовська. – Львів : "Новий Світ", 2018. – 324 с.

Цей посібник охоплює широке коло питань, пов'язаних із впровадженням підприємницької діяльності в Україні на ринку товарів і послуг. Висвітлено основні питання сутності підприємництва та його державне регулювання; теоретико-правові засади господарської діяльності.

   Бьорлінгем Бо. Малі гіганти. Компанії, що обрали велич, а не розмір / Бо Бьорлінгем ; пер. з англ. О. Шевченка. – Київ : Вид. Група КМ-БУКС, 2018. – 320 с.

Це аксіома бізнесу, що успішні компанії збільшують свої доходи та прибутки з року в рік. У "Малих гігантах", автор розкриває секрети чотирнадцяти успішних компаній, які наважилися поставити собі бізнес-ціль самостійно. Бьорлінгем показує, як керівники цих компаній – малих гігантів – повною мірою усвідомили альтернативні шляхи і обрали саме той, який допоміг їм створити успішний бізнес.
 Ворілоу Джон. Бізнес під ключ. Як створити компанію, що працюватиме без вас / Джон Ворілоу ; пер. з англ. Анастасії Дудченко. – Київ : "Наш формат", 2018. – 168 с.

Амбітному підприємцю складно уявити, що колись у нього виникне бажання залишити компанію, яку він створив, докладаючи титанічних зусиль. Однак, як стверджує автор цієї книжки, існує розумніша стратегія – створити проєкт, який успішно функціонуватиме. Навіть більше, проєкт, який можна буде вигідно продати в будь-який момент. Автор книги навчить управляти компанією так, ніби вона не існуватиме вічно, однак при цьому наділити її новими якостями і безупинно збільшувати її ціну.   

 Грінченко В. О. Структура капіталу суб'єктів малого і середнього бізнесу / В. О. Грінченко // Економіка і прогнозування. – № 1. – С. 142–154.

У статті узагальнено результати досліджень структури капіталу малого та середнього бізнесу та визначено особливості фінансування українських та європейських підприємств. Встановлено, що українські малі та середні підприємства мають вищий, у порівнянні з великими, рівень фінансового левериджу та ризику.
 

   Косович Б. І. Ризики розвитку малого підприємництва в сучасних умовах глобалізації / Б. І. Косович, В. О. Дмитрук // Економіка та держава. – 2020. – № 5. – С. 88–92.

У статті досліджено проблеми питання розвитку малого підприємництва в умовах глобалізації. Визначено основні сучасні глобалізаційні виклики та їх вплив на розвиток конкурентоспроможного українського малого підприємництва. Проаналізовано стан розвитку малого підприємництва в Україні, з'ясовано природу ризиків у малому бізнесі, проведено взаємозв'язок підприємництва і ризиків, розглянуто іноземний досвід розвитку малого підприємництва, а також встановлено важливість
розвитку малого інноваційного підприємництва.  

 Луценко Ю. О. Забезпечення короткостроковими фінансовими ресурсами малого агробізнесу: емпіричні дані мікрофінансових організацій / Ю. О. Луценко, С. В. Андрос // Економіка АПК. – 2020. – № 5. – С. 34–41.

У статті теоретично обґрунтовано та систематизовано методологічні основи формування системи фінансування суб'єктів аграрного виробництва та розроблено рекомендації щодо підвищення її ефективності в умовах модернізації економіки.
Запропоновано заходи щодо формування ефективної системи фінансування малого агробізнесу, засновані на вдосконаленні банківського кредитування і розвитку технології мікрофінансування як перспективного напряму кредитування малого агробізнесу.

   Основи підприємництва: теорія і практика : навч. посіб. / В. Г Воронкова та ін. – Львів : "Магнолія 2006", 2018. – 454 с.

У навчальному посібнику дається аналіз проблем підприємництва, що мають місце в умовах невизначеного підприємницького середовища. Основна увага приділяється розкриттю тем регулювання малого підприємництва, особливостей господарських товариств у контексті нового чинного законодавства, розвитку малого підприємництва та його підтримки. 

  Підприємництво як чинник розвитку інноваційної моделі економіки України та її регіонів : монографія / під заг. ред. І. В. Кривов'язка. – Київ : Видавничий дім "Кондор", 2020. – 172 с.

Монографія розкриває нове вирішення важливого науково-прикладного завдання, що полягає у поглибленні наявних, розробленні й обґрунтуванні нових науково-методологічних положень щодо формування інноваційної моделі розвитку України та її регіонів на основі реалізації підприємницького чинника – активізації підприємницької ініціативи, розвитку інноваційної активності на регіональному рівні, підтримки розвитку малого бізнесу шляхом підвищення ефективності державної інноваційної політики.
Практичний посібник з організації та ведення бізнесу на сільських територіях / Т. О. Зінчук та ін. ; за ред Т. О. Зінчук, Т. В. Усик. – Київ : "Центр учбової літератури", 2019. – 357 с.

У практичному посібнику знайшли своє відображення актуальні питання з особливостей організації, планування, ведення підприємницької діяльності на сільських територіях з урахуванням сучасних інституціональних змін. Зміст посібника сприяє розвитку практичного економічного мислення впровадження малого та середнього бізнесу сільськогосподарського виробництва.   
Розвиток сільського жіночого підприємництва : практ. посіб. / за ред. Н. М. Куцмус. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 158 с.

У практичному посібнику відображені актуальні питання бізнес-планування та розвитку підприємницької діяльності, застосування маркетингових та інформаційно-комунікаційних технологій у бізнесі з урахуванням особливостей інституційно-правового середовища. Узагальнено зарубіжний та вітчизняний досвід реалізації жіночих підприємницьких ініціатив на сільських територіях.
 
  Цибульська Е. І.Оцінка бізнесу та його складових : навч. посіб. / Е. І. Цибульська. – Київ : Видавничий дім "Кондор", 2020. – 364 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні та практичні аспекти оцінки та її складових: нерухомості, машин і обладнання, нематеріальних активів, персоналу, інтелектуального капіталу.  

 

 

 Шабардіна Ю. В. Державна політика у сфері розвитку малого підприємництва / Ю. В. Шабардіна, І. В. Хоменко // Економіка та держава. – 2019. – № 12. – С. 89–94.

Статтю присвячено аналізу ефективності державної політики у сфері розвитку малого підприємництва, яке відіграє важливу роль у формуванні конкурентоспроможності та динамічної економіки. Проаналізовано здійсненні реформи в напрямі дерегуляції, спрощення ведення господарської діяльності та створення сприятливого бізнес-клімату. Окреслено чинники сприяння ефективності бізнесу.


Джерело: https://www.work.ua/holidays/entrepreneur-day/

Немає коментарів:

Дописати коментар