Translate

вівторок, 30 квітня 2019 р.

Наші книжкові виставки

 28 квітня Україна разом з усім світом відзначає День охорони праці. День охорони праці встановлений в Україні «…з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання, громадських організацій до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, вшанування пам'яті осіб, які загинули на виробництві…»
  Найвищі цінності – це життя і здоров'я людини. Їх захист потребує чималих зусиль, адже інколи людська діяльність пов'язана з небезпечними ситуаціями, особливо при виконанні службових обов'язків.
  Всесвітній день охорони праці, що відзначається в Україні вже десятий рік поспіль, привертає увагу громадськості до проблем охорони праці та сприяє підвищенню рівня безпеки на кожному робочому місці.
  З нагоди Всесвітнього дня охорони праці відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук підготував книжково-ілюстративну виставку "Безпека праці – безпека життя", головною метою якої є формування свідомого ставлення кожного до культури безпеки праці.
  Список літератури:

  1. Банько В. Г. Охорона праці в туристському комплексі [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Банько ; Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : КНТ, 2010. – 230 с.
  2. Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний ; за ред. Є. П. Желібо. – Київ : Каравела, 2014. – 342 с.
  3. Законодавство України про працю [Текст] : станом на 5 черв. 2008 р. – Офіц. док. – Київ : Істина, 2008. – 319 с.
  4. Катренко Л. А. Охорона праці в галузі комп'ютингу [Текст] : підручник / Л. А. Катренко, А. В. Катренко ; [за ред. В. В. Пасічника]. – Львів : Магнолія 2006, 2012. – 543 с.
  5. Охорона праці в галузі [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. С. Атаманчук [та ін.] ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : Центр учбової літератури, 2013.

6. Охорона праці в Україні [Текст] : норм. база / упоряд. О. М. Роїна. – 5-те вид., змін. і допов. – Київ : КНТ, 2008. – 534 с.
  7. Пістун І. П. Охорона праці в галузі машинобудування [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. П. Пістун, Р. Є. Стець, І. О. Трунова. – Суми : Університетська книга, 2012. – 556 с.
  8. Пістун І. П. Охорона праці в галузі сільського господарства (тваринництво, птахівництво) [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. П. Пістун, А. П. Березовецький, С. А. Березовецький. – Суми : Українська книга, 2012. – 503 с.
  9. Андреєв В. До ідеалу ще далеко [Текст] : [автор – голова профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України] / В. Андреєв // Охорона праці. – 2017. – № 11. – С. 4–5.
  10. Богданова О. Справжній мудрець не вчить. Він вчиться [Текст] / О. Богданова // Охорона праці. – 2017. – № 9. – С. 4–7.
  11. Денисова В. На українські будівельні майданчики – стандарти ЄС / Валентина Денисова // Технополіс.– 2018. – № 12 – С. 14–15.
  12. Душко Т. Актуальні питання державної політики України в галузі охорони праці [Текст] / Тимур Душко // Охорона праці і пожежна безпека. – 2018. – № 5. – С. 8–12.
  13. Душко Т. Концепцію підписано. Що далі? / Тимур Душко // Охорона праці і пожежна безпека. – 2019. – № 2. – С. 20–26.
  14. Комишев С. Позиція профспілок залишається незмінною [Текст] / Сергій Комишев // Технополис. – 2018. – № 6. – С. 17–20.
  15. Олійник О. Соціологічне дослідження безпечних умов праці в контексті гідної праці / О. Олійник // Україна: аспекти праці. – 2019. – № 1. – С. 25–30.
  16. Радіонов М. Підвищення ефективності здійснення державного нагляду за станом охорони праці на підприємствах сільського господарства / Микола Радіонов // Технополіс. – 2018. – № 4. – С. 24–26.
  17. Селявін Д. Чернігівщина [Текст] / Дмитро Селявін // Охорона праці. – 2012. – № 12. – С. 10–12.
  18. Цибульська О. По-новому про відоме, або Читаючи Закон... [Текст] / Олеся Цибульська // Охорона праці. – 2017. – № 8. – С. 18–25.
  19. Цибульська О. Шлях завдовжки у чверть століття [Текст] : чи стане колись спеціальний закон реальною основою для впровадження у сфері охорони праці європейських стандартів? / Олеся Цибульська // Охорона праці. – 2017. – № 10. – С. 4–6.

Немає коментарів:

Дописати коментар