Translate

понеділок, 19 березня 2018 р.

До Дня працівника податкової та митної справи України


 Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук до Дня працівника податкової та митної справи України, який відзначають щороку 18 березня, підготував книжкову виставку "Податкова політика держави: виклики, завдання, перспективи".
  Податок – це одне з основних понять фінансової науки; одночасно економічне, господарське і політичне явище реального життя. Система оподаткування – це продукт діяльності держави, її важливий атрибут. Кожна держава формує свою систему оподаткування з урахуванням досвіду інших країн, власних національних особливостей, стану економіки, розвитку ринкових відносин, необхідності вирішення конкретних економічних і соціальних завдань.
  Податки потрібні для наповнення бюджету. Кошти, що надходять від податкового збору, беруть участь у державних програмах фінансування та передбачені законами про річний бюджет. Податки є необхідною складовою суспільно-економічних відносин.

  Список літератури:
  1. Вареник В. Податковий контроль та антикорупційна політика: закордонний досвід [Текст] / В. Вареник // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 1. – С. 29–36.
  2. Вдовиченко О. В. Особливості податкового навантаження в Україні [Текст] / О. В. Вдовиченко // Вісник. – 2017. – № 2. – С. 8–9.
  3. Васильчак С. В. Непряме оподаткування в країнах ЄС: особливості розвитку та можливості застосування в Україні / С. В. Васильчак, О. Р. Жидяк, Ю. О. Гринів // Формування ринкових відносин. – 2017. – № 10. – С. 3–7.
  4. Городецька Т. Е. Аналіз систем прибуткового оподаткування підприємств в зарубіжних країнах [Текст] / Т. Е. Городецька, Ю. В. Осєніна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 4. – С. 50–54.
  5. Городецька Т. Е. Методологічні основи функціонування системи місцевого оподаткування в Україні [Текст] / Т. Е. Городецька, В. Е. Федченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 2. – С. 25–28.

  6. Гуржій Т. Організаційно-правові засади адміністрування податків в Україні [Текст] / Т. Гуржій, Ж. Коваленко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2017. – № 3. – С. 78–89.
  7. Ковова І. Чи готова Україна до європейського податкового простору? питання по ПДВ [Текст] / І. Ковова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 4. – С. 9–19.
  8. Луніна І. О. Оцінка втрати доходів бюджету від ПДВ [Текст] / І. О. Луніна, О. С. Білоусова // Економіка та держава. – 2017. – № 5. – С. 13–18.
  9. Матросова Л. М. Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб в системі прямого оподаткування України [Текст] / Л. М. Матросова, Я. Є. Охрімчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 6. – С. 38–41.
  10. Мединська Т. В. Податкова система [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Мединська, Н. І. Власюк – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 275 с.
  11. Муковіз В. С. Обліково-аналітичне забезпечення управління податком на додану вартість [Текст] / В. С. Муковіз, А. В. Черниш // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 1. – С. 67–71.
  12. Патицька Х. О. Особливості формування податкових доходів місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації [Текст] / Х. О. Патицька // Регіональна економіка. – 2017. – № 1. – С. 53–62.
  13. Подік І. І. Оцінювання сучасного стану податкової безпеки України [Текст] / І. І. Подік // Економіка та держава. – 2017. – № 4. – С. 46–51.
  14. Ползікова Г. В. Адаптація збалансованої системи показників до оцінки ефективності податкового менеджменту [Текст] / Г. В. Ползікова // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 1. – С. 31–33.
  15. Податкова система [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Нац. ун-т держ. податк. служби України ; [авт. кол.: О. С. Іванишина та ін.] ; за заг. ред. В. Л. Андрущенка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 413 с.
  16. Прусс В. М. Податки та податкова система України [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. М. Прусс, Н. Г. Шпак, В. М. Пітерська. – Харків : Бурун Книга, 2009. – 158 с.
  17. Тарангул Д. О. Методологічні підходи щодо формування податкової політики в Україні [Текст] / Дмитро Олександрович Тарангул // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 7. – С. 4–8.
  18. Формування інформаційного простору адміністрування податків і зборів в Україні [Текст] / Л. Г. Олейнікова // Фінанси України. – 2017. – № 10. – С. 43–62.
  19. Юшко С. Податкові реформи 2011–2016 років в Україні: аналіз основних трансформацій [Текст] / Сергій Юшко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 2. – С. 14–25.
  20. Юшко С. В. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування / С. В. Юшко // Фінанси України. – 2018. – № 1. – С. 72–87.
  21. Якушик І. Д. Податки в країнах світу [Текст] : довідник / І. Д. Якушик, Я. В. Литвиненко. – Київ : Леся, 2004. – 479 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар