Translate

неділя, 9 березня 2014 р.

Виставка "Проблеми бюджету: його вплив на економіку України"


Література:

1. Бюджетний кодекс України: (станом на 1 верес. 2010 р.). Офіц. текст. - К.: Атіка, 2010. - 126 с.

2. Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки: аналіт. доп./ [О. О. Молдован [та ін.]; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослілж. - К.: НІСД, 2012. - 75 с.

3. Чвалюк А. М. Правові основи формування державного бюджету України:[монографія]/А. М. Чвалюк ; Донец.ун-т економыки та права. - К.: КНТ, 2011. - 219 с.

4. Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для економічного зростання: аналіт. доп./Нац. ін-т стратег. досліджень. - К. - 2010. - 71 с.

5. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України: навч. посіб./ Ю. В. Пасічник. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: Знання, 2008. - 670 с.

6. Максюта А. А. Бюджетна стратегія як інструмент економічного зростання// Економічний часопис ХХІ. - № 5-6. - с. 34-37

7. Козловський С. В. Сучасні теоретико-методологічні підходи до формування системи бюджетного управління/ С. В. Козловський, Т. І. Фоніцька// Економічний часопис ХХІ. - № 3-4. - С. 35-37

8. Кохан І. В. Бюджетне фінансування як інструмент реалізації стратегії соціально-економічного розвитку держави// Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 9. - с. 176-181

9. Максимович В. І. Механізм бюджетного інвестування// Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - с. 66-70

10. Шемаєв В. М. Потенціал покращення стану економічної безпеки України в бюджетній сфері як результат детінізації економіки// Проблеми науки. - 2013. - № 10. - с. 44-49

11. Кириленко В. І. Функціональний склад управлінських дій щодо забезпечення економічної безпеки в бюджетній сфері// Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 9. - с. 30-33

12. Боголиб Т. Бюджетная политика Украины как основа макроекономической стабильности// Економіст. - 2013. - № 4. - с. 13-16

13. Микитюк і. Моделі казначейського виконання бюджету// Казна України. - 2013. - № 6. - с. 14-17

14. Козловська Н. Аудит у бюджетній сфері: бути чи не бути?// Казна України. - 2013. - № 5. - с. 11-14

15. Коткова Т. Особливості планових показників з виконання державного бюджету за видатками// Казна України. - 2013. - № 2. - с. 16-19

16. Ілляшенко А. Х. До питання вдосконалення бюджетного законодавства України// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2013. - № 3. - с. 44-49

17. Боярко І. Аналіз бюджетної політики країн ЄС та України у сфері формування та використання державних видатків/ І. Боярко, Н. Дехтяр, О. Дайнека// Вісник НБУ. - 2013. - № 9. - с. 17-21

18. Алейнікова О. В. Еволюція теоретичних підходів щодо формування ефективної фіскальної політики держави// Економіка та держава. - 2013. - № 4. - с. 25-28

19. Циганов С. А. Еволюція концептуальних підходів щодо ролі видатків бюджету в розвитку економіки/ С. А. Циганов, Т. В. Табакова// Фінанси України. - 2013. - № 12. - с. 89-99

20. Шедяков В. Інформаційне забезпечення конкурентоспроможності країни в контексті розвитку бюджетної системи// Економіст. - 2013. - № 7. - с. 10-15

21. Романченко О. Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів при виконанні кошторису бюджетної установи// Казна України. - 2013. - № 4. - с. 11-15

22. Фещенко Л. В. Оцінка фінансової стійкості місцевого бюджету// Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси. - 2013. - № 2. - с. 143-146

23. Шоля І. Співпраця з органами місцевого самоврядування - запорука дотримання фінансової дисципліни в процесі виконання місцевих бюджетів та якості бюджетного менеджменту// Казна України. - 2013. - № 1. - с. 11-13

Немає коментарів:

Дописати коментар