Translate

понеділок, 7 березня 2016 р.

Виставка "Кластер: сутність, принципи і особливості функціонування"


Література:
Ільчук В. П. Кластерна стратегія розвитку економіки регіону: монографія / В. П. Ільчук, І. О. Хоменко, І. В. Лисенко ; Чернігів. держав. технолог. ун-т. - Чернігів, 2013. - 367 с.

Інвестиційно-економічний розвиток економіки регіону: матеріали четвертого з'їзду Спілки економістів України та міжнар. науково-практ. конф. / [під ред. В. В. Оскольського] ; Спілка економістів України. - Київ, 2010 - 409 с.

Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України: аналіт. доп. / [О. В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ, 2014. - 151 с.

Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп. / [С. О. Біла та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ, 2011. - 75 с.

Хомяков В. І. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. / В. І. Хомяков, В. М. Бєлінська, О. В. Федоренко. - Київ : Кондор, 2011. - 431 с.

Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення: аналіт. доп. /  [О. В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ, 2011. - 111 с.

Хоменко І. О. Формування та розвиток транспортних кластерів: теорія і практика: монографія / І. О. Хоменко ; Чернігів.держав. ін-т права, соц. технологій та праці. - Чернігів, 2011. - 203 с.

Савченко В. Ф. Регіональна економіка: навч. посіб. / В. Ф. Савченко. - Київ : Кондор, 2012. - 338 с.

Паливода О. М. Методичні підходи до ідентифікації кластерів промислових підприємств в економіці України / О. М. Паливода // Економіка України. - 2015. - № 11. - С. 45-55

Фарат О. В. Проблеми розвитку інноваційних кластерів промислових підприємств / О. В. Фарат, В. П. Залуцький // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 2. - С. 229-237

Буснюк С. В. Особливості функціонування інтегрованих структур кластерного типу в європейській економіці / С. В. Буснюк // Економіка та держава. - 2013. - № 1. - С.  67-72

Колодійчук А. В. Нові організаційні просторові форми виробництва в українському прикордонні як рушій прискорення інформатизації економіки України / А. В. Колодій // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 7-8. - С. 81-85

Денисюк В. А. Аналіз впливу окремих факторів на конкурентоспроможність регіонів України / В. А. Денисюк // Проблеми науки. - 2013. - № 10. - С. 16-23

Захарченко С. В. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності регіонів: кластерний підхід / С. В. Захарченко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2015. - №2. - С. 37-39

Журба І. О. Оцінювання результативності реалізації кластерних ініціатив регіону / І. О. Журба ; Чернігів. нац. технолог. ун-т // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - № 2. - С. 100

Паливода О. М. Перспективи створення та напрями державної підтримки регіональних кластерних ініціатив / О. М. Паливода, В. П. Плаван, В. В. Ліщук // Легка промисловість. - 2013. - № 3. - С. 22-24

Булах Т. М. Інноваційний напрям вдосконалення системи управління соціальним розвитком села на основі кластерного підходу / Т. М. Булах, Л. О. Плахотнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2015. - № 3. - С. 74-79

Круговий В. В. Формування регіональних кластерів в Україні: напрямки, сфери, основні проблеми / В. В. Круговий // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 9. - С. 147-152

Бойко О. В. Методичний підхід до забезпечення кластерно-логістичного розвитку ринку транспортних послуг України / О. В. Бойко // Економіка та держава. - 2015. - № 8. - С. 37-42

Немає коментарів:

Дописати коментар